Фінансова діагностика icon

Фінансова діагностика
Скачати 45.03 Kb.
НазваФінансова діагностика
Дата03.07.2012
Розмір45.03 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Фінансова ДІАГНОСТИКА


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

135

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

79

Дисципліна Вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах TCTS:

Всього 5,0


Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Отпущеннікова Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-13-59.

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є вибірковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних питань фінансової діагностики.

Програма:

Тема 1. Сутність фінансової діагностики.

Короткий зміст. Мета і задачі курсу, зв’язок його з іншими дисциплінами. Сутність фінансової діагностики. Необхідність фінансової діагностики в сучасних умовах господарювання.

Тема 2. Методологічне забезпечення фінансової діагностики підприємства.

Короткий зміст. Передумови фінансової діагностики підприємства як складного економічного об’єкта. Принципи фінансової діагностики підприємства. Методи фінансової діагностики. Інструментарій та інформаційна база фінансової діагностики.

Тема 3. Аналітичний базис фінансової діагностики підприємства.

Короткий зміст. Формування аналітичного базису фінансової діагностики. Вибір показників та індикаторів діяльності підприємства, що формують аналітичну базу фінансової діагностики підприємства по видах діяльності й точках діагностування.

Тема 4. Фінансова діагностика ефективності операційної діяльності підприємства.

Короткий зміст. Діагностика потенціалу ефективності операційної діяльності підприємства. Інтегральна оцінка ефективності операційного потенціалу підприємства. Алгоритм формування кількісного діагнозу зросту обертаємості обігових активів підприємства.

Тема 5. Фінансова діагностика ефективності фінансової діяльності підприємства.

Короткий зміст. Методологічні особливості діагностики фінансової діяльності підприємства. Інформаційна модель діагностики фінансової діяльності підприємства. Фактори, що визначають ефективність фінансової діяльності підприємства. Моделі, що використовуються для діагностики фінансової діяльності підприємства.

Тема 6. Діагностика фінансової рівноваги.

Короткий зміст. Методологічні аспекти оцінки фінансової рівноваги підприємства. Індикатори фінансової рівноваги. Інформаційна модель діагностики фінансової рівноваги підприємства. Ситуаційний аналіз фінансової рівноваги підприємства.

Тема 7. Комплексна діагностика фінансово-економічної рівноваги підприємства.

Короткий зміст. Інтегрована оцінка потенціалу фінансово-економічної рівноваги підприємства. Методика комплексної діагностики фінансово-економічної рівноваги підприємства. Модель формування комплексного показника фінансово-економічної рівноваги підприємства.

Тема 8. Фінансова діагностика підприємства як інструмент обґрунтування стратегії підприємства.

Короткий зміст. Моделювання сценаріїв сталого розвитку підприємства. Використання результатів фінансової діагностики при обґрунтуванні обраної стратегії розвитку. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства в межах обраної стратегії з урахуванням результатів фінансової діагностики.

Тема 9. Фінансова діагностика в антикризовому управлінні підприємством.

Короткий зміст. Принциповий підхід к визначенню причин погіршення фінансового стану підприємства й важелів його оптимізації. Діагностування кризового стану підприємства. Методи й показники фінансового діагностування кризи в фінансової діяльності підприємства.

Бібліографія.

  1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Уч.-практ. пособие. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 1998. – 256 с.

  2. Амоша А., Вишневский В. Методология функционального прогнозирования в микроэкономике.: Преп. НАН Украины. Институт экономики промышленности.– Донецк, 1996. – 44 с.

  3. Антикризисное управление Учебник. Под ред. Э.М. Короткова. – М. ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

  4. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Наук. думка, 1998 – 507 с.

  5. Раппопорт В.Ш. Диагностика управления. – М. : «Финансы и статистика», 1991.– 244 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з інвестування, фінансового права, фінансового аналізу, фінансової звітності, менеджменту, також бажано мати знання з фінансів підприємств, ринку фінансових послуг та податкового менеджменту.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з рекомендованою літературою.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 5; другий – теми з 6 по 9. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Фінансова діагностика icon1. Фінансова звітність це
Серед принципів, на яких ґрунтується фінансова звіт­ність, є принцип історичної (фактичної) собівартості. Його зміст
Фінансова діагностика iconСекція Потенціал стратегічного розвитку та фінансова безпека: домогосподарство, підприємство, регіон, держава
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави»
Фінансова діагностика iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Ввп у суспільстві на макрорівні, грошова, фінансова І кредитна системи та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних...
Фінансова діагностика iconФінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Фінансова діагностика iconДиференціальна діагностика рикетсіозів. Диференціальна діагностика хвороби лайма тривалість – 6 годин. 1 Актуальність теми
Особливості діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання (тропычна малярія, арбовірусні...
Фінансова діагностика icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІІ обсяг модуля
Методологічні засади діагностики. Матричне моделювання цільового вибору репрезентативних індикаторів. Діагностика фінансового стану...
Фінансова діагностика iconЛекція фінансова політика й фінансовий механізм
Фінансова політика має самостійне значення І водночас є важливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільної...
Фінансова діагностика iconФінансова санація та реструктуризація підприємств
Насінник В. З. Фінансова санація та реструктуризація підприємств. – Тернопіль: танг, 2003 р. –252 c
Фінансова діагностика iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси....
Фінансова діагностика iconТематичний план лекцій
Коми. Діагностика та диференційна діагностика ком. Реанімація та інтенсивна терапія на догоспітальному етапі
Фінансова діагностика iconЛекція фінансова система внутрішня будова фінансової системи > Організаційна структура фінансової системи
Фінансова система визначається як сукупність окремих сфер І ланок фінансових відносин, що мають особливості у створенні та використанні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи