Фінансовий менеджмент (магістри) icon

Фінансовий менеджмент (магістри)
Скачати 46.99 Kb.
НазваФінансовий менеджмент (магістри)
Дата03.07.2012
Розмір46.99 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (магістри)


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

180

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

128

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

36

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 5,0

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Лемішко Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів фінансового менеджменту.

Програма:

Тема 1. Сутність і зміст фінансового менеджменту.

Короткий зміст. Мета і задачі курсу, зв’язок його з іншими дисциплінами, місце фінансового менеджменту в системі фінансів. Сутність фінансового менеджменту і його задачі. Історія виникнення і розвитку фінансового менеджменту у світі і в Україні.

Тема 2. Інформаційна основа фінансового менеджменту.

Короткий зміст Фінансова звітність в системі фінансового менеджменту. Зовнішні та внутрішні використані фінансової звітності. Принципи складання фінансової звітності, основні елементи і методи аналізу звітності.

Тема 3. Показники системи фінансового управління. Основні фінансові коефіцієнти звітності.

Короткий зміст. Основні показники обліку та звітності. Аналіз грошових потоків. Показники доходу та прибутковості. Групи фінансових коефіцієнтів звітності.

Тема 4. Математичні основи фінансового менеджменту. Прості відсотки.

Короткий зміст. Множина нарощування, прості ставки судних відсотків. Прості облікові ставки. Точні та звичайні відсотки з точною та приблизною чисельністю днів. Дисконт та облікова ставка.

Тема 5. Фінансова математика. Складні відсотки.

Короткий зміст. Нарощена сума. Формула складних відсотків. Номінальна та ефективна відсоткові ставки. Складні облікові ставки.

Тема 6. Застосування банківського правилу для обчислення відсотків.

Короткий зміст. Базові поняття математичних основ фінансового менеджменту. Розрахунок множини нарощування. Обчислення дисконтної множини, дисконту та облікової ставки.

Тема 7. Обчислення норми прибутку інвестицій на основі річної ефективної відсоткової ставки.

Короткий зміст. Умови еквівалентності відсоткових ставок. Надходження вартості кредиту при різних відсоткових ставках.

Тема 8. Розрахунок операційного важеля.

Короткий зміст. Розрахунок ефекту операційного важеля. Основні засоби зовнішнього фінансування. Без боргове фінансування.

Тема 9. Ефект фінансового важеля. Підприємницький ризик.

Короткий зміст. Класифікація витрат підприємства для мети фінансового менеджменту. Взаємозв’язок фінансового та операційних важелів.

Тема 10. Розподіл прибутку. Дивідендна політика.

Короткий зміст. Норма розподілу. Темпи збільшення власних коштів, як необхідна умова нарощування обороту та розвитку підприємства. Рентабельність власних коштів та норма розподілу.

Тема 11. Стратегія фінансового менеджменту.

Короткий зміст. Інвестиційна політика підприємства. Інвестиційний аналіз. Середньо вагова вартість капіталу. Основні методи вибору інвестиційних проектів.

Тема 12. Тактика фінансового менеджменту.

Короткий зміст. Комплексне оперативне управління обігових активів та короткострокових зобов’язань підприємства.

Тема 13. Зв’язок стратегії та тактики фінансового менеджменту.

Короткий зміст. Фінансове прогнозування. Аналіз та планування руху грошових коштів.

Тема 14. Сутність та зміст ризик-менеджменту.

Короткий зміст. Фінансовий ризик як об’єкт управління. Основні методи оцінки ризику.

Бібліографія:

  1. Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами. – К.: ІТЕМлтд. – 1996.

  2. Задачи финансового менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравьева, В.А. Яковлева. – М.: ЮНИТИ. – 1998.

  3. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон. Олді-плюс. – 2003.

  4. Костырко Л.А. Совершенствование аудита финансовой отчетности акционерных обществ. Монография. – Луганск: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2003. – 300 с.

  5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ.. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

  6. Положения (стандарты) бухгалтерского учета №№1-25, утвержденные приказами Министерства финансов Украины.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з фінансового аналізу, фінансової звітності, менеджменту, також бажано мати знання з бухгалтерського обліку, аудиту та податкового менеджменту.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з монографією лектора, Міжнародними стандартами аудиту та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, рекомендованою літературою.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 7; другий – теми з 8 по 14. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Фінансовий менеджмент (магістри) iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Фінансовий менеджмент (магістри) iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент (магістри) iconФінансовий менеджмент (курс лекцій)
Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: Кнеу, 2005. Кер кол авторів І науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. 536 с
Фінансовий менеджмент (магістри) iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Фінансовий менеджмент (магістри) iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Фінансовий менеджмент (магістри) icon«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т. В., Кадничанський М. В. Харків:...
Фінансовий менеджмент (магістри) iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Фінансовий менеджмент (магістри) iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
Фінансовий менеджмент (магістри) iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
Фінансовий менеджмент (магістри) iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Фінансовий менеджмент (магістри) iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи