Дисципліна Вступ до спеціальності icon

Дисципліна Вступ до спеціальності
Скачати 31.11 Kb.
НазваДисципліна Вступ до спеціальності
Дата03.07.2012
Розмір31.11 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Вступ до спеціальності


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

54

Спеціальність – Фінанси

Лекції

14

Кафедра – фінанси

Практичні (семінарські) заняття
Семестр - 1

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

40

Дисципліна ВибірковаПідсумковий контроль знань

залік


Лектор: Отпущеннікова О.М., старший викладач

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

3-й корпус

фінансово-економічний факультет

кафедра «Фінанси»

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

тел./факс (0642) 50-07-79

Статус курсу: Вибірковий з циклу вільного вибору вузом у програмах навчання з спеціальності «Фінанси».

Цілі курсу: Основними завданнями вивчення дисципліни є систематизація, поглиблення і закріплення знань, отриманих студентами під час лекційних, семінарських і практичних занять. Студент повинен отримати знання теоретичні знання професії фінансист, питання теорії фінансів, освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Програма:

 1. Цілі, завдання, структура курсу “Введення в спеціальність”. Програма курсу, вимоги до вивчення курсу. Кадрове та методичне забезпечення підготовки фахівців на прикладі СНУ ім. В.Даля.

 2. Питання теорії фінансів. Поява поняття фінансів. Розвиток фінансових відношень. Об’єкт вивчення фінансів. Головні поняття: фінансові відношення, фінансова система, державні фінанси. Розвиток напрямків фінансових наукових досліджень.

 3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Характеристика документа, основні його властивості. Знайомство з науковими проблемами обраної спеціальності. Професіограма фахівця-фінансиста освітньо-кваліфікаційних рівней “спеціаліст”, “магістр”. Перелік загальних знань, що забезпечують підготовку фахівця даного профілю.

 4. Основа підготовки спеціалістів. Загальноосвітні дисципліни. Спеціальні фундаментальні дисципліни. Факультативні дисципліни. Дисципліни спеціалізації. Практична підготовка.

 5. Державні стандарти освіти. Закон України “Про освіту”, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) № 405 від 15 листопада 1997 р. Освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр. Основні поняття підготовки фахівців згідно “Державних стандартів освіти”.

 6. Завдання Міністерства фінансів України як спеціального уповноваженого органу державного управління в сфері фінансів. Основні структурні підрозділи Міністерства фінансів України. Правовий статус Міністерства фінансів України.

 7. Загальні відомості про науку: теорія, методологія, наукове дослідження. Характер та особливості наукового дослідження. Системний підхід як основа наукових досліджень. Вибір теми дослідження. Основні вимоги до вибору теми.

Бібліографія:

 1. Бюджетний кодекс України, прийнятий 21 червня 2001 року 2542/111 Українська інвестиційна газета. – 2001. липень.. с. 4-46

 2. Закон України «Про освіту», 1997 р. № 204.

 3. Державні стандарти освіти. 1997 р.

 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні № 405 від 14 листопада 1997 р.

 5. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) спеціальності «Фінанси».

Метод навчання: Лекції.

Передумова: Необхідні загальні знання першокурсника.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять, методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на залік: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова. Викладання може здійснюється за російською мовою чи українською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Вступ до спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Дисципліна Вступ до спеціальності icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна Вступ до спеціальності iconМетодичні рекомендації
Навчальна дисципліна,,Вступ до спеціальності” передбачена навчальним планом напряму,,Дошкільна освіта“ в обсязі 54 годин, в тому...
Дисципліна Вступ до спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни " Вступ до спеціальності"
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу спеціальності 050100 "Економіка підприємства") Авт....
Дисципліна Вступ до спеціальності iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Дисципліна Вступ до спеціальності iconІ. Пояснювальна записка
Вступ: ландшафтознавство як наука і навчальна дисципліна. Значення дисципліни у підготовці вчителя географії
Дисципліна Вступ до спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Гаряжа, О.І. Рогачов конспект лекцій з курсу „вступ до спеціальності”
Конспект лекцій з курсу „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму 050701 – „Електротехніка...
Дисципліна Вступ до спеціальності iconЗміст вступ загальні методичні вказівки
Дисципліна “Металургія сталі” є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно- практичної підготовки
Дисципліна Вступ до спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності”
Дисципліна Вступ до спеціальності iconМетодичні вказівки до практичного заняття №1 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації
Вступ. Організація робот в комп’ютерних класах. Створення робочого середовища і знайомство з робочими ресурсами
Дисципліна Вступ до спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи