Фінансовий ринок icon

Фінансовий ринок
Скачати 49.75 Kb.
НазваФінансовий ринок
Дата03.07.2012
Розмір49.75 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСОВИЙ РИНОК


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції


14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна – Обов’язкова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах TCTS:

Всього 4 кредиту

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: Отпущеннікова Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Розкриття теоретичних і практичних основ розвитку і функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Програма (кожна тема розрахована на 4 години):

Тема 1. Фінансовий ринок: суть, функції і роль в економіці.

Короткий зміст. Фінансовий ринок як економічний простір. Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку. Суб’єкти відносин. Фінансові інструменти ринку. Функції фінансового ринку. Роль фінансового ринку в економіці. Державне регулювання фінансового ринку, його причини, головні принципи, законодавчі основи.

Тема 2. Інфраструктура фінансового ринку.

Короткий зміст. Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад, значення, система. Фінансові інститути як посередники між суб’єктами фінансового ринку. Значення фінансового посередництва. Роль комерційних банків як посередників. Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі, позабіржові фондові торгові системи. Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності і учасники. Фондові індекси і рейтинги. Органи контролю і нагляду на фінансовому ринку.

Тема 3. Ризик і ціна капіталу.

Короткий зміст. Визначення і види процентних ставок. Ціна кредиту – відсоток. Структура процентних ставок фінансового ринку. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризику. Основні види фінансових ризиків. Дохід і ризик цінного паперу. Теорії структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги ліквідності, сегментації ринку). Виділення з обороту цінних паперів цінного паперу без ризику. Ефективний портфель – ринковий.

Тема 4. Грошовий ринок і ринок банківських позик.

Короткий зміст. Грошовий ринок і ринок банківських позик як складова фінансового ринку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку як ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних паперів. Суб’єкти грошового ринку і ринку банківських позик. Функції грошового ринку. Інструменти грошового ринку (векселі, казначейські векселі, сертифікати депозитів, прості векселі, комерційні векселі, банківські акцепти). Функції ринку банківських позик. Види операцій на відкритому ринку.

Тема 5. Фондовий ринок.

Короткий зміст. Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку фондового ринку для процесу накопичення капіталу. Особливість фондового ринку, його суб’єкти. Функції фондового ринку. Особливості розвитку фондового ринку в Україні. Інструменти фондового ринку: облігації і акції, розвиток похідних цінних паперів. Ринок облігацій. Ринок акцій. Курс (ціна) акції. Оцінка дивідендного доходу.

Тема 6. Фондова біржа і біржові операції.

Короткий зміст. Фондова біржа. Розвиток фондових бірж в Україні. Основи організації і роботи біржі. Лістинг. Включення в курсовий бюлетень і реєстрація. Брокери, ділери, фахівці на фондовій біржі. Види біржових наказів і угод. Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків. Індекси включення України в індекс ІFС Frontier на базі індексу ПФТС. Фондові індекси України. Позабіржова торгівля її розвиток в Україні. Позабіржова фондова торгова система (ПФТС). Організація торгівлі цінними паперами.

Тема 7. Ринок похідних цінних паперів.

Короткий зміст. Причини появи і розвитку ринку похідних цінних паперів. Хеджування. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості (форвардні контракти, ф’ючерсні контракти, опціони, контракти своп, варранти). Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. Створення нових фінансових інструментів (продуктів). Комбінація опціонів.

Бібліографія:

  1. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.98 №710/ВР // Урядовий кур’єр. – 1997. – 12 грудня.

  2. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. №2299-111 // Цінні папери України, 2001. – №18 – С. 11-22.

  3. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 304 с.

  4. Суторміна В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2001. – 100 с.

  5. Фондовий ринок України: Навч. Посібник / Керівник авт. кол. В.В. Оскольський. – К.: УФБ – „Скарбниця”, 1994.

  6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 20003. – 535 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з фінансів, міжнародних фінансових розрахунків, банківських операцій, інвестування, також бажано мати знання зі страхових послуги та міжнародної економіки.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, банків і банківської діяльності, фінансових послуг та державного регулювання ринків фінансових послуг, обігу векселів, зовнішньоекономічної діяльність, цінних паперів та фондової біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, Національної депозитарної системи, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, навчитись вирішувати практичні завдання.

Реєстрація на курс:

Реєстраційний № ЕК-57-5-04.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового результату.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4; другий – теми з 5 по 7. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий результат є сумою позитивних результатів проміжних контролів.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Фінансовий ринок iconЛекція 13. Фінансовий ринок
Об'єктивною передумовою функціонування фінансового ринку є незбіг потреби у фінансових ресурсах з джерелами її задоволення. Фінансовий...
Фінансовий ринок iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Фінансовий ринок iconПрограма Курсу Фінансовий ринок
Програма курсу "Фінансовий ринок" та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання...
Фінансовий ринок iconФінансовий ринок Депозитарна діяльність

Фінансовий ринок iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Фінансовий ринок iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Фінансовий ринок iconСемінарське заняття №3
Теми 4 та Світовий фінансовий ринок. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво
Фінансовий ринок iconЗа квітень 200
Аналіз І прогноз глобальних економічних процесів //Фінансовий ринок України. – 2009. – №  – С. 3-7
Фінансовий ринок iconТема світовий фінансовий ринок міжнародний рух капіталу: причини, сутність, сучасні особливості, форми

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи