Фінанси факультет icon

Фінанси факультет
Скачати 69.08 Kb.
НазваФінанси факультет
Дата03.07.2012
Розмір69.08 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСИ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

52

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 4,0

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Костирко Ольга Юріївна, старший викладач

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Предмет дисципліни:

Фінансові відносини на макро- і мікрорівнях та на рівні світового господарства, особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних та методичних аспектів фінансів як економічної категорії та набути практичних навичок в оцінці процесів, що відбуваються в фінансовій сфері.

Лектор: Костирко Ольга Юріївна, ст. викладач

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі « Економіка і підприємництво» за спеціальністю фінанси.

Тема 1. Сутність та функції фінансів.

Короткий зміст. Суть та об'єктивна необхідність фінансів. Об'єкти та суб'єкти фінансових відносин. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими розподільчими категоріями. Принципи побудови фінансової системи України. (схема) Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Дискусійні питання суті та складу фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи України. Особливості сучасного стану економіки і фінансів України. Дискусійні питання суті та функції фінансів.

Тема 2. Механізм управління фінансами.

Короткий зміст. Види фінансової політики, їх характеристика. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Особливості сучасної фінансової політики України. Фінансові важелі, їх роль у функціонуванні фінансового механізму. Фінансові стимули та санкції, їх види. Необхідність реформування фінансового механізму в сучасних умовах. Етапи і методи фінансового планування. Загальна характеристика основних фінансових планів держави та підприємств. Шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах. Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю на макро та мікрорівні. Класифікація фінансового контролю. Організація фінансового контролю в Україні. Організація управління фінансами в Україні.

Тема 3. Бюджет та бюджетна система України.

Короткий зміст. Бюджет як складова загальнодержавних фінансів та центральна ланка фінансової системи. Бюджетна система та бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Економічна природа, склад та класифікація доходів бюджетів. Економічна природа, склад та класифікація видатків бюджетів. Бюджетний дефіцит як економічне явище.

Тема 4. Податкова система України.

Короткий зміст. Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків та їх характеристика. Суть, значення та роль податкової системи у складі державних доходів. Принципи та методи оподаткування. Характеристика податкової системи України. Поняття акцизу, суб’єкти та об’єкти оподаткування акцизним збором. Специфіка оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ввізне та вивізне мито. Податок на додану вартість. Платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування. Оподаткування за нульовою ставкою. Операції, що звільнені від оподаткування. Порядок нарахування та сплати податку. Бюджетне відшкодування ПДВ. Податок на прибуток підприємств. Податок з доходів фізичних осіб. Місцеві податки і збори. Плата за ресурси і послуги та інші платежі. Ухилення від податків.

Тема 5. Місцеві фінанси.

Короткий зміст. Роль фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Економічна сутність та принципи утворення. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Сутність бюджетного федералізму. Шляхи балансування місцевих фінансів.

Тема 6. Державний кредит.

Короткий зміст. Економічна сутність державного кредиту. Види державного кредиту. Державний борг. Економічні та соціальні наслідки державного боргу. Обслуговування державного боргу. Державні цінні папери. Фондові деривативи. Фінансові інструменти та сек,ютерізація.

Тема 7. Фінанси підприємств.

Короткий зміст. Промислова політика України. Економічна сутність фінансів підприємств. Виручка, дохід і прибуток. Оборотні кошти підприємств. Фінансування відтворення основних фондів. Фінансове планування. Фінансова санація на підприємстві. Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Тема 8. Страхування і страховий ринок.

Короткий зміст. Сутність страхового захисту. Основні форми страхування, їх класифікація. Обов’язкове та добровільне страхування. Статистика майнового страхування. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Сутність особистого страхування. Перестрахування. Прибутки і витрати страховика, фінансові результати страхових компаній. Характеристика страхового ринка.

Тема 9. Фінансовий ринок.

Короткий зміст. Фінансовий ринок, його суть, необхідність та значення. Систематизація фінансових ринків. Структура фінансового ринку та його функції. Характеристика інструментів фінансового рику. Склад учасників фінансового ринку. Діяльність фінансових посередників та їх функції.

Тема 10. Фінансовий менеджмент.

Короткий зміст. Організаційно-інформаційні та методичні основи. Структура капіталу. Управління оборотним капіталом. Фінансові механізми управління прибутком. Оцінка вартості коштів у часі. Управління фінансовими інвестиціями. Поняття управлінських рішень. Антикризове фінансове управління підприємством.

Тема 11. Фінансове право.

Короткий зміст. Сутність фінансового права. Бюджетне право. Правове регулювання селевих державних та місцевих фондів. Правові основи державного кредиту. Правове регулювання державних доходів і видатків. Правове забезпечення страхування.

Тема 12. Фінансовий аудит.

Короткий зміст. Основи фінансового аудита. Аудиторське висновки. Типи свідчень та документів. Планування аудита. Аудит циклу реалізації одержання виручки.

Тема 13. Фінансові ризики.

Короткий зміст. Сутність та види фінансових рисків. Валютні риски. Інвестиційні риски. Риск-менеджмент як частина фінансового менеджменту.

Тема 14. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Зовнішньоекономічна діяльність: суть, види, державне регулювання. Митне та валютне регулювання. Розподіл валютної виручки підприємств. Спільне підприємництво як форма міжнародної економічної співпраці.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдами і прозірок.

Передумова:

Дисципліна «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами: «Основи економічної теорії», «Економічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Бібліографія:

  1. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. – СПб: Питер, 2002. – 192 с. – (Серия “Краткий курс”)

  2. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

  3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2001. – 416 с.

  4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997.

  5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Аудит, 1996.

  6. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

Передумова:

Необхідні знання з ціноутворення, інвестиційної діяльності, кредитування, бухгалтерського обліку. Курс “Фінанси” має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами: “Основи економічної теорії”, “Економічна історія”, “Економіка підприємства” та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Методичне забезпечення:

  1. Програма з дисципліни «Фінанси» для студентів напрямку «Економіка та підприємництво» /Укладачі: Г.Г. Мельник, С.М. Смірная. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003 – 16 с.

  2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансы» / Сост. Л.А. Костырко, О.Ю. Костырко. – Луганск, изд. ВНУ, 2002. – 16 с.

  3. Планы семинарских занятий по дисциплине «Финансы» / Сост. Л.В. Харьковская, О.В. Бондаренко. – Луганск, изд. ВУГУ, 1999. – 16 с.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 7; другий – теми з 8 по 14. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладення ведеться російською мовою.

Схожі:

Фінанси факультет iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Фінанси факультет iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Фінанси факультет iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Фінанси факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Фінанси факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Фінанси факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Фінанси факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Фінанси факультет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр»,...
Фінанси факультет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Для вступу до магістратури за спеціальністю «Фінанси / Державні фінанси» або «Фінанси / Страхова справа» кваліфікаційного рівня «магістр»,...
Фінанси факультет iconТематичний план дисципліни «фінанси зарубіжних корпорацій» Денна форма навчання
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить...
Фінанси факультет iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи