Дисципліна Ціноутворення icon

Дисципліна Ціноутворення
Скачати 47.16 Kb.
НазваДисципліна Ціноутворення
Дата03.07.2012
Розмір47.16 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ЦіноутворенняФакультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Контроль і аудит

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 7

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Вибіркова


Індивідуальні завдання

15

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Людмила Федорівна Ларікова, кандидат економічних наук, доцент

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра контролю і аудиту, т. 50-07-79.

Статус курсу в навчальній програмі: Курс циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми навчання в галузі “Економіка і підприємництво” з підготовки бакалаврів за напрямком „Облік і аудит”, „Фінанси”, „Міжнародна економіка”, „Економіка підприємства”, „Банківська справа”, „Маркетинг”, „Керування трудовими ресурсами”.

Цілі курсу: Основними завданнями вивчення дисципліни є систематизація, поглиблення і закріплення знань, отриманих студентами під час лекційних, семінарських і практичних занять. Студент повинний: 1) знати визначення і види цін світової торгівлі і на споживчому ринку України, склад і структуру роздрібної ціни і характеристику Ії елементів, формування цін в умовах ринку, методи ціноутворення; 2) уміти розраховувати оптово-відпускні, роздрібні, фіксовані, регульовані, а також вільні (договірні) ціни кожним із заданих методів визначення цін; 3) мати представлення про модифікації цін, запланованих у рамках цінової стратегії і про ціноутворення в умовах інфляції.

Програма:

Тема 1. Теоретичні і методологічні основи ціноутворення Предмет, метод і задачі курсу. Економічний зміст ціни. Функції ціни. Чинники, що визначають рівень і динаміку цін. Основні принципи і методи ціноутворення.

Тема 2. Система цін в національній економіці. Об'єктивна необхідність створення системи цін. Види цін на споживацькому ринку України і їх характеристика. Види цін світового ринку.

Тема 3. Структура ціни і характеристика її елементів. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції. Визначення рівня прибутку в оптово-відпускній ціні підприємства. Акцизи і їх дія на рівень цін. ПДВ і його вплив на величину ціни. Визначення торгових націнок при формуванні цін реалізації.

Тема 4. Формування ціни в практиці вітчизняних підприємств. Основні підходи до встановлення продажної ціни на товари (продукцію), що використовуються підприємствами. Поняття витратної і ефективної ціни і методика їх визначення. Порядок включення постійних і змінних загальновиробничих витрат в ціну товару.

Тема 5. Прогнозування попиту залежно від рівня цін. Поняття попиту, його види. Побудова кривих попиту. Характеристика цінової еластичності попиту. Аналіз попиту залежно від зміни цін. Взаємозв'язок попиту і пропозиції товару.

Тема 6. Характеристика типів ринку по ціновому чиннику. Класифікаційні ознаки ринкових структур. Основні ознаки ринку вільної конкуренції. Ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції. Конкуруючий (олигополистический) ринок і його особливості. Монополізований ринок і його вплив на розвиток економіки.

Тема 7. Методи ціноутворення і їх характеристика. Загальна схема розрахунку ціни. Витратні методи ціноутворення. Ринкові методи визначення цін. Економетрічеські методи ціноутворення.

Тема 8. Модифікація цін, планованих в рамках загальної цінової стратегії. Модифікації цін за географічним принципом. Модифікації цін через систему знижок. Модифікації цін для стимулювання збуту. Цінова дискримінація. Східчасте зниження цін по пропонованому асортименту товарів.

Тема 9. Особливості зовнішньої політики в зовнішньоекономічній діяльності фірми. Основні задачі зовнішньоторговельної політики. Формування цін на продукцію, що експортується. Порядок формування цін на продукцію, що імпортується. Особливості управління ціновими ризиками в зовнішньоекономічній діяльності.

Тема 10. Досвід ціноутворення в зарубіжних країнах. Регулювання цін в розвинених країнах. Основні принципи проведення реформ ціноутворення в країнах Східної Європи. Можливості використовування досвіду країн з розвиненою економікою на Україні.

Бібліографія

  1. Долан Э. Дж. Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель.(Пер.с англ. В. Лукашевича и др.: Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. - С.-Пб. 1992. -- -196 с. глава 10. с. 241-260.

  2. Желтякова И.А., Маховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование. Краткий курс (Учебное пособие. - СПб: Издательство "Питер", 1999.-112с.-(Серия "Краткий курс")

  3. Ноздрева Р. Б., Цыгичко Л. II. Маркетинг: как побеждать на рын­ке. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 304 с.

  4. Самуэльсон П. Экономика, т. 1. т. 2: Пер. с англ. — НПО «Алгон». ВНППСИ. "Машиностроение", 1993 г.

  5. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. - М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”.Изд-во ЭКМОС,1997.-224 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів.

Передумова: необхідні загальні знання економічної теорії, економетрії, маркетингу, макроекономіки, гроші та кредит, фінансів.

Методичне забезпечення:

  1. Методичні вказівки и завдання до практичних занять з курсу «Ціноутворення»   Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003.   92 с.;

  2. Комплект графічного матеріалу на слайдах, загальною кількістю 44 шт., по 7 темам;

  3. Збірник кросвордів з курсу «Ціноутворення»;

  4. Конспект лекцій.

Екзаменаційна методика:

Залік на підставі тестового контролю знань.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Ціноутворення iconТема 15. Ціноутворення на ринках ресурсів
Ціноутворення – це економічний процес формування цін у суспільстві з товарним виробництвом
Дисципліна Ціноутворення iconНазва модуля: Ціноутворення Код модуля: епі 6002 С01
Ціна в сучасній економіці Система цін. Методологія ціноутворення Цінова політика підприємства І вибір цінової стратегії. Методи ціноутворення....
Дисципліна Ціноутворення iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «ціноутворення» для студентів спеціальності
Пінішко В. С. Ціни і ціноутворення: навч. Посібн – Львів: «Інтелект-Захід», 2010. 33-58
Дисципліна Ціноутворення iconУдк 338. 51: 336. 717 Напрямки удосконалення державного регулювання трансфертного ціноутворення у комерційних банках України
Бхідність удосконалення регулювання трансфертного ціноутворення для запобігання мінімізації податкових платежів банками з іноземними...
Дисципліна Ціноутворення iconУдк 338. 5: 334. 735 Необхідність застосування трансфертного ціноутворення в системі споживчої кооперації
...
Дисципліна Ціноутворення iconВ. В. Жван Методичні вказівки до виконаня розрахунково графічної роботи з курсу «ціноутворення у будівництві»
«Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Дисципліна Ціноутворення iconТрансфертне ціноутворення у відносинах між центрами відповідальності Актуальність
У сучасних економічних умовах, коли виникає необхідність чіткому визначенні доходів та витрат кожного підрозділу підприємства та...
Дисципліна Ціноутворення iconХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання /Укл. В. В.Іванієнко....
Дисципліна Ціноутворення iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни "Ціни та ціноутворення" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Ціни та ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей...
Дисципліна Ціноутворення iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Ціни та ціноутворення для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Ціни та ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей...
Дисципліна Ціноутворення iconЦіноутворення банківських продуктів Цінова політика та цінові стратегії банку
Політика ціноутворення є не єдиним, однак дуже важливим засобом конкурентної боротьби за клієнта. Сучасні тенденції щодо розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи