Кономічний аналіз icon

Кономічний аналіз
НазваКономічний аналіз
Дата03.07.2012
Розмір28.8 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ


Факультет Фiнансово-економiчний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Обліку та аналізу господарської дiяльностi

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 6

Самостійна робота (загальний обсяг)

63

Дисципліна обов’язкова


Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

залікЛектори: Тацiй Інна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент; Губаревич Ніна Павлівна, старший викладач.


Інститут/факультет: Фiнансово-економiчний факультет, кафедра обліку та аналізу господарської дiяльностi, тел.41-51-38

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим з циклу дисциплін загальноекономічної підготовки в програмі за напрямом «Економіка і підприємництво».

Цiлi курсу:

Засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів

Програма курсу:

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.

Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності.

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.

Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства.

Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.

Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції.

Бiблiографiя:

  1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с.

  2. Гусев Ю. А. Теория экономического анализа: Учеб. пособие / Донецк. гос. техн. ун-т. — Донецк: РИА, 2000. — 192 с.

  3. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. I. Горбаток та т.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001.—540с.

  4. Житная И.П., Таций И.В. Теория экономического анализа. – Луганск: Изд-во ВНУ имени В.Даля, 2004. – 300с.

  5. Карпунин М. Г., Майданчик Б. И. Функционально-стоимостной анализ в отрас­левом управлении эффективностью. — М.: Экономика, 1983. — 200 с.

Метод навчання:

Лекції та практичні заняття

Передумова:

Необхiднi загальні знання з статистики, вищої математики, теорії економічного аналізу

Методичне забезпечення:


Методичні розробки з дисципліни

Екзаменаційна методика:

Залік

Реєстрація на курс:

Курс зареєстрований свідоцтвом СНУ імені Володимира Даля

Обов’язкові чи вибiрковi розділи програми навчання:

Усі розділи програми навчання є обов’язковими

Викладацький склад:

Лекції – Тацiй Інна Валеріївна, к.е.н., доцент; ст.викл. Губаревич Ніна Павлівна. Практичні заняття: Осипа Н. В. асистент кафедри


Оцінювання:

Під час поточного контролю – бліц-опитування, тестування, контрольні точки;

Під час модульного контролю – тестування;

Мова:

Вивчення дисципліни можливо недержавною мовою за бажанням студентів

Схожі:

Кономічний аналіз iconТема 15. Аналіз як функція менеджменту місце аналізу в управлінському циклі
Аналіз стану І можливостей включає в себе аналіз внутрішнього середовища, аналіз зовнішнього середовища, аналіз можливостей, що є...
Кономічний аналіз iconКод модуля: Тип модуля: вибірковий Семестр: V
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз використання трудових ресурсів І витрат на оплату праці. Аналіз матеріальних ресурсів...
Кономічний аналіз iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Кономічний аналіз iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
Кономічний аналіз iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Кономічний аналіз iconНазва модуля: Вибрані питання вищої математики
Необхідні попередні та супутні модулі: математичний аналіз, комплексний аналіз, лінійна алгебра
Кономічний аналіз iconТема аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Аналіз безпосереднього оточення організації. Характеристика галузі. Модель галузевої конкуренції за Портером
Кономічний аналіз iconНазва модуля: Вибрані питання вищої математики
Необхідні попередні та супутні модулі: математичний аналіз, комплексний аналіз, лінійна алгебра
Кономічний аналіз iconТема Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Аналіз безпосереднього оточення організації. Характеристика галузі. Модель галузевої конкуренції за Портером
Кономічний аналіз iconТема Аналіз оточуючого середовища І проблем стратегічного розвитку
Аналіз безпосереднього оточення організації. Характеристика галузі. Модель галузевої конкуренції за Портером
Кономічний аналіз iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи