Економетрія Факультет icon

Економетрія Факультет
Скачати 30.72 Kb.
НазваЕконометрія Факультет
Дата03.07.2012
Розмір30.72 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Економетрія


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

Утому числі

81

Спеціальність Фінанси


Лекції

14

Кафедра Управління проектами та економічна статистика


Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Шишкін І.А., к.е.н., доц.

Статус курсу в навчальній програмі.

Курс є обов’язковим у програмі навчання

Цілі курсу: надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.

Програма:

 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

 2. Методи побудови загальної лінійної моделі.

 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі.

 4. Узагальнений метод найменших квадратів.

 5. Економетричні моделі динаміки.

 6. Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь.

 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками.

 8. Методи інструментальних змінних.

 9. Моделі розподіленого лагу.

 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь.

Бібліографія:

 1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 244 с.

 2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

 3. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. - Мн.: Новое знание, 2001. - 408 с.

 4. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетріка: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 494 с.

 5. Христиановский В.В., Гузь Н.Г., Кривенчук О.Г. Прикладная эконометрия: Учеб. издание. - Донецк: ДонГУ, 1997. - 172 с.

 6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.

 7. Єлейко В. Основи економетрії: У 2 ч.: Ч. 1. - Львів: ТОВ "Марка Лтд", 1995. - 192 с.

 8. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.В.Федосеева. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с. (Гл. 7: Эконометрические модели).

 9. Экономическая теория. Основы бизнеса: Ч. IV: Эконометрика / Ред. совет: Смирнов А.Д., Максимова В.Ф. и др. – М.: СОМИНТЭК, 1991 . – 158 с.

 10. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А., Раевнева Е.В. Эконометрия: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: - Издательский дом “ИНЖЭК”, 2003. – 132 с.

 11. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.

 12. Грубер Й. Эконометрия. Т. 1: введение в эконометрию. - К.: Астарта, 1996. - 398 с.


Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:


Необхідні знання з математики, економічної теорії, статистики.

Методичне забезпечення:

Протягом лекції студенти мають можливість знайомитись з електронним варіантом конспекту лекцій, планом семінарських занять, контрольними питаннями та термінами для самостійної роботи, а також новітніх книг та статей, які стосуються дисципліни.

Екзаменаційна методика:

Тестування

Реєстрація на курс:

Немає

Реєстрація на іспит:

За розкладом
Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання.


Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися українською або російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Економетрія Факультет iconПитання по дисципліні “Економетрія”
Що таке”Економетрія” як наука? Які задачі вона розглядає І на основі яких методів вони решаються?
Економетрія Факультет iconПитання по дисципліні “Економетрія”
Що таке”Економетрія” як наука? Які задачі вона розглядає І на основі яких методів вони решаються?
Економетрія Факультет iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з курсу "економетрія" на тему "системи одночасних регресій" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з курсу “Економетрія” на тему “Системи одночасних регресій” для студентів денної...
Економетрія Факультет iconВоронков О. О., Воронкова Т. Б.; Харк нац акад міськ госп-ва
Методичні вказівки для виконання розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія»
Економетрія Факультет iconМіського господарства
Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 Економіка І підприємництво) / Укл.: Скоков Б. Г., Мамонов К. А. – Харків: хнамг,...
Економетрія Факультет iconВоронков О. О., Воронкова Т. Б.; Харк нац акад міськ госп-ва
Методичні вказівки для виконання розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія»
Економетрія Факультет iconТ. Б. Воронкова конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 «Облік І аудит» І 050107 «Економіка підприємства») Харків хнамг 2011 Воронков, О. О. Конспект
Воронков, О. О. Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік І аудит» І...
Економетрія Факультет iconМіського господарства
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу,...
Економетрія Факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Економетрія Факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2009-2010 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Економетрія Факультет iconМіністерство освіти І науки України
Доля В. Т. Економетрія: Навч посібник (для студентів за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи