Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет icon

Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Скачати 33.05 Kb.
НазваДисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дата03.07.2012
Розмір33.05 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Економічна історія


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 1

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

53

Дисципліна – обов’язковаОбсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5

Підсумковий контроль

іспит


Лектор: Свірідова Наталія Дмитрівна, завідувач кафедрою, к.е.н., доц.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін природничо-наукової підготовки

Цілі курсу: Вивчення історії економічного розвитку суспільства; особливостей розвитку економіки різних країн на різних історичних етапах; історико-економічний аналіз впливу тих або інших політичних та історичних подій на економічну політику країн світу.

Програма:

 1. Предмет економічної історії, її періодизація. Зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Основні проблеми економічного розвитку країн у період доринкової економіки. Основні риси первісної економіки. Економічний розвиток в умовах рабовласницького суспільства. Типи рабовласницької економіки, їхня характеристика. Економічний розвиток в епоху феодалізму. Великі географічні відкриття. «Революція цін». Первісне нагромадження капіталу. Зародження ринкової економіки.

 3. Економічний розвиток країн світу в епоху домонополістичного капіталізму. Розвиток капіталізму у сільському господарстві. Умови промислової революції. Особливості промислового перевороту у Франції.

 4. Становлення й розвиток капіталізму в Росії. Розвиток промисловості. Політика меркантилізму і її значення для економічного розвитку країни. Внутрішній ринок країни, розвиток торгівлі, фінанси й кредитування сільського господарства країни.

 5. Економічний розвиток Німеччини до першої світової війни. Передумови швидкої індустріалізації та економічне піднесення Німеччини. Буржуазно-юнкерський імперіалізм. Форми експансії германського імперіалізму.

 6. Економічні причини та наслідки першої світової війни. Участь країн світу у війні. Версальський мирний договір. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга.

 7. Світова економічна криза 1929-1933 р. Причини кризи. «Новий курс» Рузвельта. Економічна політика фашистської Німеччини. План економії англійського банкіра Дж. Мея. Економічна політика французького уряду Національного фронту.

 8. Економічний розвиток країн світу після другої світової війни. Економічні підсумки війни. План Маршалла. Економічна програма Л. Ерхарда у ФРН. Економічна політика «голізма» у Франції. «Зворотній курс» Доджа-Шоупа в Японії.

 9. Сучасний етап економічного розвитку країн світу. Економічні проблеми сучасного етапу. «Рейганоміка» та її результати. Реформування господарського механізму в країнах Європи. Реформи економіки в країнах Азії. Український варіант переходу до ринкової економіки

Бібліографія:

 1. Бор М.З. История мировой экономики: конспект лекций. – М.: «Дело и сервис», 1998.

 2. Волохова Н.Д. Экономическая история: конспект лекций. – Луганск: изд-во ВУГУ, 1998

 3. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990./ Под ред. А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 1995

 4. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: «Инфра - М», 1997

 5. Тимошина Т.М. Экономическая история России – М.: «Филин», 1998

 6. Лановік Б.Т. Економічна історія України та світу. – К., 2000

 7. Экономическая история зарубежных стран. / Под ред. В.И. Голубовича. – Минск: Экоперспектива, 1996.

Метод навчання: Лекції із застосуванням плакатів.

Передумова: дисципліна вихідна.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, плакати, роздавальний матеріал.

Екзаменаційна методика: екзамен за допомогою білетів.

Реєстрація на курс: немає

Реєстрація на іспит: за розкладом

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи навчального курсу є обов’язковими

Оцінювання: здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю

Мова


Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет icon«фінансово-економічна діяльність»
«Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0709...
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconФінансово-економічний факультет кафедра іноземних мов
В. о завідувача кафедри к п н., доцент Щукіна Е.І., старший викладач Мендрух Ю. М
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconФакультет фінансово-економічний кафедра фінансів
...
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconФакультет фінансово-економічний кафедра фінансів
Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій – Сибірянська Ю. В., к е н., доцент, Сивульська Н. М., к е н., доцент
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний економічний університет
Приклад екзаменаційного білету з англійської мови зі спеціальностей: «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Менеджмент»,...
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconФінансово-економічний факультет Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Графік навчального процесу на I півріччя 2012/2013 навчального року

Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет icon«фінансово-економічна діяльність» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансово-економічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності...
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconМ. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “27” травня 2010 р. Ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Зокрема, вперше в Україні створено інтегровану дисципліну історії економіки та економічної думки, освоєно дисципліни: економічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи