Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму icon

Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Скачати 35.48 Kb.
НазваДисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дата03.07.2012
Розмір35.48 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 7

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 2,5
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу професійної та практичної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів аналізу діяльності підприємств туризму.

Програма:

Роль і місце аналізу підприємств туризму в системі управління діяльністю туристських підприємств. Мета й завдання фінансово-економічного аналізу туристського підприємства. Фінансова звітність - інформаційна база аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу.

Аналіз платоспроможності й фінансової стабільності турфірми. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань, платоспроможність фірми. Показники платоспроможності. Платоспроможність і фінансовий стан туристського підприємства. Оцінка фінансової стабільності турфірми.

Фінансово-економічний аналіз і управління оборотним капіталом. Аналіз і управління оборотними коштами. Аналіз і управління дебіторською заборгованістю. Аналіз і управління запасами. Аналіз кредиторської заборгованості. Управління рухом грошових коштів.

Аналіз результатів діяльності турфірми. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів. Результативність поточної діяльності. Результативність використання ресурсів. Аналіз рівня беззбитковості турфірми.

Бібліографія:

  1. Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами. – К.: ІТЕМлтд. – 1996.

  2. Задачи финансового менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравьева, В.А. Яковлева. – М.: ЮНИТИ. – 1998.

  3. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон. Олді-плюс. – 2003.

  4. Костырко Л.А. Совершенствование аудита финансовой отчетности акционерных обществ. Монография. – Луганск: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2003. – 300 с.

  5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ.. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

  6. Положения (стандарты) бухгалтерского учета №№1-25, утвержденные приказами Министерства финансов Украины.

  7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (официальное издание). М., 1994.

  8. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. М.: Финансы и статистика, 1996, 624 с.

  9. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. М: Финансы и статистика, 1977, 800 с.

  10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1999, 432 с.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів

Передумови: необхідні загальні знання фінансів та фінансів підприємств, економіки підприємства.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconЗ дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ”
В даній програмі проводиться аналіз впровадження технологій оздоровчо-рекреаційної діяльності у різних сферах суспільства. Розглядаються...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств»
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму iconН. В. Кобзар м. Луганськ готовність майбутніх менеджерів туризму до міжкультурної комунікації та її компоненти
Готовність до міжкультурної комунікації є необхідною умовою успішної професійної діяльності в туризмі, оскільки для спеціалістів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи