Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму icon

Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Скачати 47.77 Kb.
НазваДисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дата03.07.2012
Розмір47.77 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Економіка і ціноутворення в галузі туризму

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

108

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 6

Самостійна робота

66

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 4,0

Курсова робота

Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування у студентів розуміння економічного механізму діяльності підприємств туризму; напрямків диверсифікації виробництва, стійкості функціонування в ринкових умовах, формування теоретичних знань щодо ціноутворюючих процесів, особливості цінової політики України та практичних знань щодо формування цін на туристський продукт.

Програма:

Економічний механізм діяльності підприємств туризму. Виробничо-технічний потенціал туристського підприємства. Стратегія розвитку підприємств туризму. Планування діяльності підприємств туризму. Фінансова політика в туризмі. Управління трудовими ресурсами та матеріальне стимулювання праці на підприємствах туризму. Інвестиційна політика підприємств туризму. Управління ризиком в туристській діяльності. Економічна ефективність туризму. Розробка бізнес-планів підприємств туризму.

Роль і місце туризму в народногосподарському комплексі та в системі ринкового господарства. Економічні основи функціонування туристичних підприємств. Механізм внутрішнього економічного регулювання діяльності туристичних підприємств. Ресурсний потенціал підприємств туристичного профілю. Трудові ресурси в туризмі. Фінансові ресурси туристичних підприємств. Експлуатаційна програма підприємств туризму. Управління матеріальними ресурсами та матеріальне стимулювання праці в туристичних підприємствах. Управління поточними витратами та собівартістю послуг в туристичних підприємствах . Управління прибутками та рентабельністю на туристичних підприємствах. Податкова політика туристичних підприємств. Управління власними і позиковими фінансовими ресурсами в туристичних підприємствах. Планування фінансів на туристичних підприємствах. Управління ризиком в підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутств. Розробка бізнес - планів стратегічного розвитку та інвестиційних проектів на туристичних підприємствах.

Економічна сутність, об’єктивна основа, роль і функції ціни на товари і послуги; система класифікації цін на товари і послуги споживчого ринку; принципи і методи регулювання цін, та особливості сучасної цінової політики в Україні; структура ринкової ціни на послуги туристських підприємств; механізм формування ринкових цін на послуги, особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ.

Оволодіння практичними навичками визначення калькуляції собівартості, системи цін, вміння враховувати розміри непрямих податків, що включаються в ціну; формування ціни у відповідності з дією закону попиту і пропозиції, практика формування ціни на послуги туристської індустрії, цінова політика підприємств туризму

Бібліографія:

 1. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 15 березня 1998 р. №184/98-Вр // Нові закони України. - К., 1999.

 2. Про внесення змін до Закону України «Про ціни і ціноутворення»: Закон України від 17 березня 1999 р. // Нові закони України. - К., 1999.

 3. Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 1598 // Нові закони України. - К., 1999.

 4. Методичні рекомендації по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості туристичного продукту та порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні №23 Державного комітету України по туризму 4 червня 1999 року.

 5. Г.А.Яковлев. Экономика и статистика туризма. Учебн. Пособие / М.: 2003.

 6. И.Т.Балабанов, А.И.Балабанов. Экономика туризма. - Учебн. Пособие /Москва "Финансы и статистика". - 2001.

 7. Ю.Ф.Волков. Экономика гостиничного бизнеса. В обр. Ростов н/Дону "Феникс". 2003.

 8. Л.Г.Агафонова, О.Є.Агафонова. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - "Знання України". - Київ.-2002. (2 книги).

 9. Е.Е. Филипповский, Л.В. Шмарова Экономика и организация гостиничного хозяйства М. «Финансы и статистика» 2003г.

 10. Карпова Г.А. Экономика современного туризма. - СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 1998.

 11. Азар В., Туманов С. Экономика туристского рынка. - М., 1998.

 12. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование / Учебное пособие для вузов. - К.: Вища школа, 1997.

 13. Осадин Б.М. Туризм и экономика. - М.: РОНИТИ, 1999.

 14. Слепов В.А., Галанов В.В. Финансы и цены / Учебное пособие под общ. ред. В.А. Слепова. - М.: ИД ФБК-Пресс, 1999.

 15. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства, К., 1997.

 16. Адамов В. и др. Экономика и статистика фирм. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 17. Козырев В. и др. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Передумови: після вивчення вищої математики, інформатики та комп’ютерної техніки, статистики, економічної теорії.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та методичні рекомендації до виконання курсової роботи.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconЕкономіка І ціноутворення в галузі туризму
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Туризм”
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Влащенко Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка та ціноутворення в галузі туризму” для студентів...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Влащенко Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка та ціноутворення в галузі туризму” для студентів...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Влащенко, Р. С. Ладиженська Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка та ціноутворення в галузі туризму” для студентів 3 курсу...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconВ. В. Жван Методичні вказівки до виконаня розрахунково графічної роботи з курсу «ціноутворення у будівництві»
«Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconГ. А. Жовтяк програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «ціноутворення» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка І підприємництво,...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconОновлення змісту дисципліни «Основні напрямки розвитку в комп’ютерній галузі» Постановка проблеми. Дисципліна «Основі напрямки розвитку в комп’ютерній галузі»
Постановка проблеми. Дисципліна «Основі напрямки розвитку в комп’ютерній галузі» є одною з основних в підготовці магістрів спеціальності...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconВ. В. Жван Програма І робоча програма навчальної дисципліни «ціноутворення у будівництві»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconТема 15. Ціноутворення на ринках ресурсів
Ціноутворення – це економічний процес формування цін у суспільстві з товарним виробництвом
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconКонспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі "Економіка...
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи