Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі icon

Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Скачати 48.05 Kb.
НазваДисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дата03.07.2012
Розмір48.05 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Інформаційні системи і технології в туризмі

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

135

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 5

Самостійна робота

93

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 5,0
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін спеціальної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: надання знань зі структури, функцій, принципів дії інформаційних систем в туристичній індустрії та практичне закріплення суттєвих аспектів роботи з ними.

Програма:

Поняття інформаційних систем. Визначення, загальні функції і структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем. Автоматизовані інформаційні системи підприємств і організацій.

Призначення і функції інформаційних систем в туризмі і готельному бізнесі. Класифікація інформаційних систем в сфері туризму і гостинності. Призначення та функції інформаційних систем загального користування. Призначення та функції офісних інформаційних систем. Призначення та функції інформаційних систем менеджменту.

Стан впровадження інформаційних технологій у туризмі і готельному бізнесі. Напрямки розвитку інформаційних технологій в туризмі і готельному бізнесі. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в туризмі і готельному господарстві та перспективи їх розвитку в Україні.

Бази даних туристичного і готельного профілю. Бази даних на світовому ринку інформації. Вимоги до баз даних в сфері туризму і гостинності. Інформаційно-довідкові системи в сфері туризму і гостинності.

Інтернет - технології в туризмі і готельному бізнесі. Напрямки та принципи використання мережі Інтернет в сфері туризму і гостинності. Інтернет - технології інформаційно-довідкової діяльності і реклами. Технології електронного маркетингу в сфері туризму і гостинності.

Інформаційні системи бронювання і резервування послуг. Принципи організації резервування та бронювання послуг в сфері туризму і гостинності. Інтернет - технології резервування та бронювання послуг в сфері туризму і гостинності. Професійні системи бронювання туристичних і готельних послуг в мережі Інтернет.

Глобальні дистриб'юторні системи в сфері туризму і гостинності. Принципи побудови і функціонування глобальних дистриб'юторних систем. Приклади глобальних дистриб'юторних систем. Організація роботи клієнтів з глобальними дистриб’юторними системами.

Інформаційні системи управління туристичними підприємствами. Структура та функції автоматизованих інформаційних систем туристичних фірм. Реалізація функцій роботи з клієнтами в автоматизованих інформаційних системах туристичних фірм. Приклади автоматизованих інформаційних систем туристичних фірм.

Інформаційні системи управління підприємствами сфери гостинності. Функції автоматизованих інформаційних систем підприємств і закладів сфери гостинності. Автоматизовані інформаційні системи закладів розміщення. Автоматизовані інформаційні системи закладів харчування.

Спеціальні інформаційні системи і програми підприємств сфери гостинності. Автоматизація сервісних і специфічних функцій закладів розміщення. Автоматизація сервісних і специфічних функцій закладів харчування. Автоматизація представницької діяльності.

Бібліографія:

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титаренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. -400 с.

 2. Семичастный И.Л. Информационные системы управлення в туризме: Конспект лекций. - Ч. І. -Донецк: ДИТБ, 2000. - 157 с.

 3. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В. Дика. - М: Финансы и статистика, 1996.

 4. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. Ч. І: Информационные технологии в турфирме: Учебно-методическое пособие. -М.: Советский спорт, 2000. - 320 с.

 5. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. Ч. II: Информационные технологии в сфере гостеприимства: Учебно-методическое пособие. - М: Советский спорт, 2000. - 208 с.

 6. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. - М.: „Издательство ПРИОР", 1999. - 144 с.

 7. Гужва ВМ., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.-164 с.

 8. Лиходедов Н.П., Товстых Л.Е. Информационные ресурси для бизнеса. - Санкт-Петербург: ЗАО «ЭЛБИ», 1998. - 184 с.

 9. Афанасьева Н.А. Автоматизированное рабочее место менеджера туристического бизнеса: Учебное пособие. - Донецк: ДИТБ, 2001. -210 с.

 10. Ю.Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998.

 11. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ, ун-т туризму, економіки і права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.

 12. Хан X. Желтые страницы Internet & Web. Международные ресурси. -Санкт-Петербург: Питер, 1998. - 840 с.

Передумови: після вивчення інформатики та комп’ютерної техніки.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обовязковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconА. Л., Шаповалов, О. Б. Костенко, К. В. Кузьмичова Конспект лекцій з дисциплін: «Інформаційні системи І технології в туризмі»
Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп)
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі icon4 курсу “інформаційні системи й технології у фінансах
Поняття інформації, інформація й система. Економічна інформація. Структура управління підприємством. Етапи розвитку інформаційних...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconПрограма З курсу інформаційні системи й технології у фінансах
Поняття інформації, інформація й система. Економічна інформація. Структура управління підприємством. Етапи розвитку інформаційних...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в туризмі» для студентів 4 курсу заочної форм...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconА. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни „Інформаційні системи І технології в туризмі”
Туризм [Текст] / А. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова; Харк нац акад міськ госп-ва– Х.: Хнамг, 2012. – 40 с
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconА. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи І технології в туризмі”
Туризм [Текст] / А. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова; Харк нац акад міськ госп-ва– Х.: Хнамг, 2012. – 40 с
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства інформаційні системи І технології в обліку навчальний посібник
Місюров А. В.:Інформаційні системи І технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку (англійською мовою)»
«Інформаційні системи І технології в обліку (англійською мовою)» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconКонспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconПрограма фахового вступного екзамену з «менеджмент організацій І адміністрування» для спеціалістів вступ
«Публічне адміністрування», «Маркетинг», «Сучасні інформаційні технології», «Управління іт-проектами», «Моделювання діяльності підприємств»,...
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі iconІнформаційні технології в будівництві І бази даних «Інформаційні технології autocad в будівництві»
«Інформаційні технології autocad в будівництві» (для студентів спеціальності 092100 – «Промислове І цивільне будівництво» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи