Дисципліна “історія україни” icon

Дисципліна “історія україни”
Скачати 38.75 Kb.
НазваДисципліна “історія україни”
Дата03.07.2012
Розмір38.75 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


 1. Ідентифікація

 • Лекційні заняття

 • Семінарські заняття

 • Самостійна робота

 • Індивідуальні заняття

 • Контроль навчальної роботи студентів.


2.Опис

2.1. Лекційні заняття

У лекційному курсу “Історія України” розглядаються головні теми предмету, етапи становлення та розвитку нашої країни, найбільш важливі події, що відбулися в Україні, висвітлюється система міжнародних відносин з іншими державами. Проголошення незалежності України – як закономірний етап розвитку української державності.

2.2. Семінарські заняття

Мета проведення семінарських занять: закріпити отримані на лекціях знання з курсу “Історія України”, отримати додаткову інформацію з питань, які не були розглянуті на лекціях, отримати та закріпити практичні навики.

2.3. Самостійна робота

Мета самостійної роботи: закріпити знання лекційного матеріалу, опрацювати ті теми, які не ввійшли до лекційного курсу, або не розглядалися на семінарських заняттях.

2.4. Індивідуальні завдання

Мета виконання індивідуальних домашніх завдань – розвивати навики логічного аналізу історичних подій.

2.5. Контроль навчальної роботи студентів. Поточний контроль проводиться у формі опитування (усного та письмового) на семінарських заняттях, у вигляді письмових контрольних робіт, у формі тестування. Тести розробляються викладачем за окремими темами курсу, блоками тем або окремими частинами курсу.

Підсумковий контроль за результатами модульних контролів (модульний контроль1, модульний контроль2).


3. Рівень.

Вивчивши курс студент повинен знати:

 • основні положення, принципи, партії, течії та тенденції суспільного розвитку в Україні протягом її історії;

 • основні проблеми історії України, фактичний матеріал та хронологію найважливіших подій тощо.

Вміти:

 • вільно володіти фактичним матеріалом навчального курсу;

 • показати роль і місце історії України у висвітленні розвитку суспільних процесів;

 • дати вичерпну і об’єктивну характеристику державним, політичним та громадянським діячам України.

Мати навички:

 • досліджувати минуле з точки зору сучасної історичної науки;

 • аналізувати історичні процеси в Україні.

4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

Лектори: Литвиненко Віталій Федосійович, доктор історичних наук, професор; Бодрухин Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, Федоровський Юлій Рудольфович, кандидат історичних наук, доцент, Кальніцька Наталія Дмитрівна, кандидат історичних наук.


Факультет: історії і політології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, корпус 2, кімната 317, телефон 41-92-43.


Статус курсу в навчальній програмі: обов’язковий.


Статус курсу: В результаті вивчення дисципліни “Історія України” студент повинен знати головний фактичний матеріал, дати хронологію найважливіших історичних подій, категорій та принципи вивчаючої науки, фундаментальний та інші дослідження з історії України, місце історії України в житті суспільства.


Програма:

 1. Витоки українського народу. Княжа доба української історії.

 2. Київська Русь.

 3. Україна в Х1У-ХУП століттях.

 4. Українські землі після Люблінської унії.

 5. Гетьманування Богдана Хмельницького та Іван Мазепи.

 6. Центральна Рада та їх Універсали.

 7. Україна в роки Другої світової війни.

 8. Проголошення незалежності України.Бібліографія:


 1. Бойко О.Д. Історія України. –Київ, Академія, 1999.

 2. Історія України: Курс лекцій у 2-х томах –Київ, 1991.

 3. Історія України /Під редакцією В.А.Смолія. –Київ, 1997.

 4. Історія України /Під редакцією Ю.Зайцева. –Київ, 1996.Метод навчання: Лекції з застосуванням плакатів, карт, слайдів тощо.

Передумова: Необхідні знання з історії України за програмою середньої школи.


Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються вказівки до вивчення курсу а також методичної поради до семінарських занять.

Екзаменаційна методика: усний або письмовий контроль модульні контролі модульний контроль1, модульний контроль 2.

Реєстрація на модульний контроль: за розкладом.


6-7. Тривалість, форми та методи навчання.

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин у тому числі:

90

Спеціальність 6050400 – Туризм

лекції

28

Кафедра історії України

Семінарські заняття

14

Семестр 1-2

Самостійна робота

66

Дисципліна обов’язкова

Підсумковий контроль знань

МК1, МК2


Обсяг дисципліни в кредитах ECTS:

Всього 3,5

 1. Оцінювання: (дивись пункт 2.5).

Схожі:

Дисципліна “історія україни” iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Дисципліна “історія україни” iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Дисципліна “історія україни” iconКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Дисципліна “історія україни” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна “історія україни” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна “історія україни” iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів...
Дисципліна “історія україни” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи