Дисципліна Історія туризму icon

Дисципліна Історія туризму
Скачати 51.01 Kb.
НазваДисципліна Історія туризму
Дата03.07.2012
Розмір51.01 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Історія туризму

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

54

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 3

Самостійна робота

26

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 1,5
Лектор: доц. Власова Наталія Миколаївна

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін спеціальної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування знань щодо процесу виникнення, становлення та удосконалення туризму, обмінів і діяльності туристських організацій

Програма:

Тема 1. Подорож як прообраз туризму. Історичні передумови виникнення і розвитку туризму. Подорож - одна з форм пізнання світу. Подорожі в античному світі, їх мета, особливості. Паломництво та подорожі за часів середньовіччя. Географічні відкриття мореплавців та мандрівників в ХV-ХVІ ст. Відкриття Америки. Пошуки та географічні відкриття другої половини ХVІ-ХVIII ст. "Новий час" в історії подорожей. Виникнення перших організованих екскурсій. Подорожі та традиції гостинності. Перші типи помешкань для подорожуючих.

Тема 2. Становлення і розвиток світового туризму в XIX - на початку XX ст.

Туризм - особлива форма подорожей. Виникнення туризму як закономірний результат загальної тенденції закріплення міжнародних контактів. Соціально-економічні передумови становлення та розвитку туризму. Перші туристські організації. Вдосконалення сфери обслуговування туристів.

Тема 3. Умови розвитку світового туризму. Соціально-економічні та політичні умови розвитку різних напрямків світового туризму. Вплив демографічних чинників на розвиток туризму. Основні чинники, що негативно впливають на розвиток туризму. Туризм як об’єкт національних та міжнародних монополій. Виникнення міжнародних туристських організацій. Створення розвиненої інфраструктури туризму.

Тема 4. Типи міжнародних туристських організацій. Міжнародне спілкування як чинник розширення міжнародних зв'язків, передумови організації та управління комплексом туристсько-екскурсійної діяльності в рамках держав і на міжнародному рівні. Формування спеціалізованих органів туризму. Основні ознаки класифікації туристських організацій. Вплив ООН та ЮНЕСКО на вирішення актуальних проблем міжнародного туризму світового туризму. Конференція ООН з міжнародного туризму (Рим, вересень 1963 р.).

Тема 5. Всесвітні регіональні і спеціалізовані організації. Характеристика основних світових туристських організацій. ВТО - найбільш впливова туристська організація. Історія створення, структура, основні напрямки діяльності. Всесвітній День туризму.

Тема 6. Зародження і становлення екскурсійного та туристського руху в Україні в дорадянський період (ХІХ - поч. ХХ ст.). Мандрівництво як передтеча туризму. Іноземні мандрівники про Україну. Вклад українців у географічні дослідження земної кулі: В.Григорович-Барський, М.М. Миклухо-Маклай, М.М. Пржевальський, Ю.Ф. Лисянський та інш.

Виникнення перших туристських організацій на терені України - Кримсько-Кавказький гірський клуб. "Кружок для устроювання мандрівок по нашім краю" в Галичині. Екскурсійна діяльність закладів освіти, наукових товариств, церковних братств. Зародження і розвиток готельної справи.

Тема 7 Розвиток туризму в Україні в радянський період (1917-1991рр.)

Характеристика етапів розвитку туризму:

Тема 8. Сучасний стан туризму в Україні. Правові засади туристської діяльності в Україні. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр. Сучасний стан туристської галузі. Соціальний туризм. Молодіжний та дитячий туризм. Сільський (зелений) туризм. Оздоровчо-спортивний туризм. Екскурсійна діяльність. Розвиток матеріальної бази туризму. Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади України. Розвиток готельного господарства, туристської інфраструктури. Забезпечення захисту та безпеки туристів.

Активізація міжнародної туристської діяльності України як складової зовнішньоекономічної діяльності. Підготовка кадрів для туристської галузі.

Бібліографія:

 1. Про туризм. Закон України від 15.09.95. № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст. 241. - С. 705-717.

 2. Про заходи подальшого розвитку туризму в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99. № 728 //Туризм в Україні: Зб. норм. правових актів: У 5 т. - Ужгород.: Інф.вид. агентство "ІВА", 2000. -Т.3.-С. 144-145.

 3. Постанова Кабінету Міністрів від 29 квітня 2002 р. № 583. "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки".

 4. Федорченко В.К. Гостиничный и ресторанный бизнес: история и перспективы // Гостиничный и ресторанный бизнес. -2001.- № 1.- С. 16-19; № 2,- С. 29-34.

 5. В.К.Федорченко, Т.А.Дьорова. Історія туризму в Україні.- "Вища школа".- К.2002.

 6. В.К.Федорченко, О.М.Костюкова, Т.А.Дьорова, М.М. Олексійко. Історія екскурсійної діяльності в Україні. Навч. посібник. Київ, Кондор 2004.

 7. Дворниченко В. В. История международного и национального туризма. Уч.-метод. Пособие. М., 2001.

 8. Квартальное В. А. История и организация туризма в СССР и зарубежных странах. Минск, 1986.

 9. Квартальное В. А., Федоренко В. К. Туризм социальный: история и современность: Учебное пособие. Минск, 1989.

 10. Крючков А. А. История международного и отечественного туризма. М., 1999.

 11. Соколова М. В. История туризма: Учебное пособие. М., 2002.

 12. Шаповал Г. Ф. История туризма. Минск, 1999.

Передумови: дисципліна вихідна.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обовязковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Історія туризму iconМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «історія туризму»
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Дисципліна Історія туризму iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна Історія туризму iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна Історія туризму iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Дисципліна Історія туризму iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна Історія туризму iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна Історія туризму iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна Історія туризму iconМ. В. Тонкошкур, В. В. Абрамов Історія туризму
Гриф надано Міністерством освіти І науки України, рішення № від 2009 р
Дисципліна Історія туризму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції...
Дисципліна Історія туризму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую»
Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції...
Дисципліна Історія туризму iconІ. І. Макєєва м. Луганськ система державного регулювання розвитку туризму
Уряди країн, що зазнають впливу міжнародного туризму, розуміють необхідність та доцільність його регулювання та обов’язкового врахування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи