Дисципліна Менеджмент туризму icon

Дисципліна Менеджмент туризму
Скачати 38.59 Kb.
НазваДисципліна Менеджмент туризму
Дата03.07.2012
Розмір38.59 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Менеджмент туризму

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 7

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор: вакансія

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу професійної та практичної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: усвідомлення сутності основних понять та категорій науки управління в сфері туризму

Програма:

1-й модуль:

 • Поняття та сутність менеджменту. Особливості туризму як об’єкту управління. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств туризму.

 • Сутність та особливості організаційних структур, застосовуваних на підприємствах. Система і структура управління туризмом. Умови ефективності структури управління підприємств туризму.

 • Принципи менеджменту в туризмі. Поняття “функцій менеджменту” та їхня роль в управлінні підприємствами туризму. Методи менеджменту.

 • Стиль керівництва туристською фірмою. Особистість, влада і авторитет менеджера. Управлінські рішення.

 • Управління персоналом туристської фірми. Теоретичні основи мотивації й стимулювання. Стимулювання праці працівників виробництва в туризмі. Мотиваційні основи управлінської праці.

2-й модуль:

 • Управління процесом праці в туризмі. Культура управлінської праці. Мистецтво спілкування.

 • Управлінські рішення у менеджменті підприємств туризму. Зміст і види управлінських рішень. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень. Стилі прийняття управлінських рішень і ефективність їх виконання.

 • Організація проведення ділових нарад та переговорів.

 • Управління конфліктами та стресами.

 • Ефективність менеджменту в туризмі.

Бібліографія:

 1. Анискин Ю.П. Общий менеджмент / Учебное пособие – М.: 1997.

 2. Балабанов И.Т. Менеджмент туризма / Учебное пособие для студентов вузов по специальности «Экономика и управление социально-культурной сферой». - Минск: БГЭУ, 1999.

 3. Борисова Ю.Н., Таранин Н. И. Менеджмент гостиничного и ресторанного бизнеса. - М.: РМАТ, 1997.

 4. Брэддик У. Менеджмент в организации. - М.: 1997.

 5. Буторова Н. В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: Учеб. пособие. -М.: Советский спорт, 1999.

 6. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржи, 1994.

 7. Глухов В.В. Основы менеджмента. - СПб., 1995.

 8. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. -М.: РМАТ, 1997.

 9. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма, Минск, Новое знание, 2001.

 10. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления, Москва, Финансы и статистика, 2000.

 11. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства, Москва, Экономика, 2000.

 12. Родигин Л. А. Информационные технологии в гостиничном и туристском менеджменте. - М.: РИБ «Турист». 1997.

 13. Сенин В.С. Организация международного туризма, М., 2000.

 14. Соловьев Б.А., Толстова Л.А. Менеджмент гостеприимства / Справочно-методическое пособие. - М.: РМАТ, 1997.

 15. Шегда А.В. Менеджмент - основа современного предприятия. - К., 1995.

 16. Ф.А.Гурьянова, Л.А.Родигин, А.И. Сеселкин. Решение задач прикладной информатики в менеджменте туризма на ЕХСЕL.- Москва. - Советский спорт.-2003.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів

Передумови: необхідні загальні знання соціології, правознавства, основ психології та педагогіки, економічної теорії.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Менеджмент туризму iconПрограма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму»
«Організація туризму» (для студентів 1 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент готельного, курортного І туристського...
Дисципліна Менеджмент туризму iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Дисципліна Менеджмент туризму iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна Менеджмент туризму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції...
Дисципліна Менеджмент туризму iconПроректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна Менеджмент туризму iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Дисципліна Менеджмент туризму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую»
Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції...
Дисципліна Менеджмент туризму iconІ. І. Макєєва м. Луганськ система державного регулювання розвитку туризму
Уряди країн, що зазнають впливу міжнародного туризму, розуміють необхідність та доцільність його регулювання та обов’язкового врахування...
Дисципліна Менеджмент туризму iconСтипендія «Erasmus Mundus» для навчання на магістерській програмі з менеджменту туризму Магістерська програма «Erasmus Mundus» з менеджменту туризму
Магістерська програма «Erasmus Mundus» з менеджменту туризму (Erasmus Mundus Master Tourism Management – «emtm») є дворічною комплексною...
Дисципліна Менеджмент туризму iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна Менеджмент туризму iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи