Дисципліна Організація послуг харчування icon

Дисципліна Організація послуг харчування
Скачати 57.59 Kb.
НазваДисципліна Організація послуг харчування
Дата03.07.2012
Розмір57.59 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Організація послуг харчування

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

54

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 5

Самостійна робота

26

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 1,5
Лектор:

Факультет:

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін спеціальної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування знань з раціональної організації послуг харчування, набуття практичних навичок щодо внутрішнього змісту, взаємодії та узгодженості технологічних операцій і процесів послуг харчування.

Програма:

Концептуальні основи організації послуг харчування. Сутність поняття "організація послуг харчування". Тенденції, стратегія та концепції розвитку ресторанного господарства. Сегмент ринку ресторанних послуг. Заклад ресторанного господарства як виробнича система: структура, культура, ресурси. Фактори, що визначають рівень науково - технічної підготовки виробництва.

Організація праці в закладах ресторанного господарства. Закони і принципи організації виробничих процесів та систем в галузі ресторанного господарства. Організаційні форми роботи: концентрація, спеціалізація та кооперування виробництва; розподіл праці. Побудова раціональної структури закладів ресторанного господарства. Нормування праці, графіки виходу на роботу. Кваліфікаційні вимоги до персоналу. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників торгівлі та ресторанного господарства.

Організація виробничих процесів послуг харчування. Правила роботи закладів ресторанного господарства. Проектування виробів та процесів у виробництві закладів ресторанного господарства, нормативно-технологічна документація. Організація технологічного процесу виробництва кулінарної продукції за замкнутою та розімкнутою технологією. Організація постачання та складського господарства.

Організація технологічного процесу сервісного обслуговування. Особливості проектування послуг харчування. Типологія елементів обслуговування. Правила надання послуг харчування.

Організаційно-правове забезпечення процесу сервісного обслуговування. Моделювання процесу надання послуг харчування. Вдосконалення операцій ресторанного сервісу. Підготовка персоналу до технологічного процесу сервісного обслуговування.

Організація надання послуг харчування туристам. Проектування послуг харчування туристам. Організація надання послуг харчування мешканцям готельних комплексів. Організація надання послуг харчування в туристському поході.

Організація послуг харчування у мобільних засобах розміщення. Проектування послуг харчування у мобільних засобах розміщення. Організація роботи персоналу. Організація послуг харчування туристам круїзних подорожей. Організація послуг харчування в залізничному та авіатранспорті.

Організація надання послуг харчування учасникам конгресного туризму. Проектування послуг харчування учасникам конгресного туризму. Організація харчування за меню денного раціону. Організація офіційно-ділових послуг харчування, моделювання процесу обслуговування.

Організація розважально-тематичних послуг харчування. Оформлення замовлення на розважально-тематичні послуги харчування. Організація розважально-тематичних послуг харчування. Моделювання процесу сервісного обслуговування розважально-тематичних послуг харчування.

Організація послуг харчування за типом „Кейтерінг". Функціонально-технологічні особливості послуг харчування за типом „Кейтерінг". Розрахунок та технологічне використання ресурсів. Організація роботи персоналу.

Організація керування якістю послуг харчування. Поняття, значення та фактори забезпечення якості послуг харчування (ГОСТ-30523-97). Показники якості та методи їх оцінки. Нова стратегія в організації керування якістю послуг харчування. Стандартизація та сертифікація послуг харчування. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування

Організаційно-правова та нормативно-технічна документація, що регулює роботу підприємств харчування.

Бібліографія:

 1. Правила обов'язкової сертифікації харчових продуктів. Затверджено наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" 2.06.1997 № 322. // Торговельна діяльність в Україні. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2002. №11.— С. 423-433.

 2. Правила продажу продовольчих товарів. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 28 грудня 1994 року № 237. // Торговельна діяльність в Україні. Бюлетень законодаства і юридичної практики України. - 2002. №11- С.231-256с.

 3. Правила работы заведений (предприятий) общественного питания. Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции

 4. Украины от 24 июля 2002 года № 219. Зарегистрированы в Министерстве Юстиции Украины 20 августа 2002 г. за № 680/696.

 5. Про порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Наказ № 365 від 23.07.97р. Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 9 вересня 1997р. за № 387/2191. //Торгівельна діяльність в Україні. Бюлетень законодавства і юридичної практики . - 2002.-№ 11 — С. 260-263.

 6. Сборник технологических инструкций и технологических условий на кулинарные полуфабрикаты. -М.: Экономика, 1996-78с.

 7. Технологические карты на продукцию общественного питання. ЧII.- К.: Техника, 1990. - 476с.

 8. Технологические карты на продукцию общественного питання. Ч.І. -К: Техника, 1990.-532с.

 9. Туризм в Україні: Збірник нормативно-правових актів у п'яти томах. Т.5 - Ужгород.: ІВА, 2ООО.-28Ос.

 10. Билл Марвин. Маркетинг ресторана: Как привлечь клиента и удержать в вашем ресторане. - М.: Издательство Жигульского (ООО "Современные розничные и ресторанные технологии"), 2002. – 216 с.

 11. Бородина В. Ресторанно-гостиничный бизнес. - М.: Книжн. мир, 2002.-165с.

 12. Бутейко Н.Г. Организация производства предприятий общественного питання. Учебник 3-є изд. - М. Высшая школа, 1990 - 428с.

 13. Кабалкин А.Ю. Законодательство в сфере обслуживания. - М.: Знание, 1984.-168с.

 14. Ляпина И. Организация и технология гостиничного обслуживания. - М.: Турист, 1999.-65с.

 15. Организация производства в общественном питании: Учеб. пособие для вузов / Е.Д. Агроновский и др. - М.: Экономика, 1990.

 16. Организация производства на предприятии общественного питания.

 17. Учебное пособие Л.А. Радченко Ростов-на-Дону "Феникс" 2000.

Передумови: після вивчення технології ресторанної справи.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обовязковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.


Схожі:

Дисципліна Організація послуг харчування iconА.І. Усіна, О. Ю. Давидова, І. В. Сегеда Організація послуг харчування
Гриф надано Міністерством освіти І науки України, рішення № від 2009 р
Дисципліна Організація послуг харчування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Організація послуг харчування” (для студ. 2 курсу денної форми навчання напрямку 0504 „Туризм”). Укл.: Усіна А.І., Давидова О. Ю.,...
Дисципліна Організація послуг харчування iconХарківська національна академія міського господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Дисципліна Організація послуг харчування iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Організація послуг харчування” для студентів 2...
Дисципліна Організація послуг харчування iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Дисципліна Організація послуг харчування iconОрганізація екскурсійних послуг
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм»...
Дисципліна Організація послуг харчування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Організація послуг харчування» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму...
Дисципліна Організація послуг харчування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Дисципліна Організація послуг харчування icon„затверджено
Харчування дітей старше одного року. Основні принципи. Поняття про піраміду харчування. Лікувальне харчування дітей.”
Дисципліна Організація послуг харчування iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Дисципліна Організація послуг харчування iconНа Ваш розгляд пропонується виконання наступних робіт та послуг
Кінематичний І динамічний аналіз обладнання для фасування сипких продуктів харчування І напоїв з метою підвищення продуктивності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи