Дисципліна Організація туризму icon

Дисципліна Організація туризму
Скачати 43.86 Kb.
НазваДисципліна Організація туризму
Дата03.07.2012
Розмір43.86 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Організація туризму

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

2 години на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 7

Самостійна робота

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 2,5
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін спеціальної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: засвоєння студентами основних принципів та методів організації туристської галузі, набуття практичних навичок, необхідних для успішного ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання.

Програма:

Вступ. Мета і завдання дисципліни. Індустрія туризму та її розвиток в сучасних умовах. Види та форми міжнародної туристської діяльності. Характеристика туристського ринку на сучасному етапі. Статистика міжнародного туризму.

Організаційно-правові основи діяльності туристського підприємства. Туристське підприємство як суб'єкт господарювання. Організаційно-правова форма туристського підприємства. Організаційна структура туристського підприємства.

Нові організаційні форми в індустрії туризму. Глобалізація та її вплив на організаційні форми управління в індустрії туризму. Інтеграційні процеси в управлінні організаціями індустрії туризму. Міжнародні туристські організації. Міжнародні акти, що регулюють туристську діяльність. Міжнародні туристські виставки, ярмарки та біржі.

Організація послуг гостинності. Гостинність як сфера виробництва, реалізації та споживання туристського продукту. Управління організаційними структурами в сфері гостинності. Основні служби готельних підприємств. Функції керівників структурних підрозділів та безпосередніх виконавців. Інформаційне забезпечення сфери гостинності.

Договірні відносини в туризмі. Загальна характеристика угоди. Договірні відносини між туроператором і турагентом. Договірні відносини з готельними підприємствами. Договірні відносини з підприємствами харчування. Договірні відносини з авіакомпанією. Туристські формальності.

Організація транспортних послуг. Організація автомобільних перевезень. Організація авіаційних перевезень. Організація послуг залізничного транспорту. Організація водних перевезень.

Організацій екскурсійних послуг. Поняття та комплекс задач екскурсійного обслуговування. Сутність, структура та зміст екскурсії. Диференціація екскурсійного обслуговування.

Організація управління якістю в індустрії гостинності. Типологія споживачів, диференціація вимог. Критерії оцінки якості послуг. Професійні стандарти працівників індустрії гостинності.

Державне регулювання туристської діяльності в Україні. Державна політика в сфері туризму. Органи управління туризмом в Україні. Функції органів державного управління туризмом.

Бібліографія:

1. Про туризм: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1995. - 15.10.95.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Програма розвитку туризму в України на 2002-2010 роки".

3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, державне регулювання / Навч. посібник. —.: Знання України, 2002. -358 с.

4. Айгистова О.В., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И. Введение в бизнес туроперейтинга. М: РМАТ, 1996.

5. Акищина В. Н. и др. Организационно-правовые основн туристского и гостиничного бизнеса: нормативно-правовые документы. - М: Финстатинформ, 1998

6. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. -М.; Аспект Пресс, 2001. 464 с.

7. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997.

8. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. - Киев: ВИРА-Р, "Альтерпрес", 2001. - 208 с.

9. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 252 с.

10. Ю. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: ПЕРЕВОЗКИ. - СПб.: Издательский дом Герда, 2001. - 400 с.

11. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. — М.: Нолидж, 1996. 12. Гуляев В. Г.Туристские перевозки.- М.: Финансы и статистика, 1998.

13. Гаранин Н. И. и Др. Информационные технологии в туризме. - М., 1996.

14. Демьяненко С.Р. Основы бизнес-планирования туристской фирмы: Учебно-метод. пособие. —М.: Советский спорт, 2002. - 304 с.

15. Дурович А. П. и др. Маркетинг в туризме. - Минск: Экономпресс, 1998. 16.Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. - М.: Финансы и статистика, 2002. -200 с.: ил.

Передумови:

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.


Схожі:

Дисципліна Організація туризму iconПрограма іробоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму»
«Організація туризму» (для студентів 1 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент готельного, курортного І туристського...
Дисципліна Організація туризму iconДо виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму»
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни „Організація туризму” (для студентів І курсу напряму підготовки...
Дисципліна Організація туризму iconОрганізація спортивно-оздоровчого туризму одеса 2008

Дисципліна Організація туризму iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Дисципліна Організація туризму iconСемінар “Розвиток туризму в Україні: нові перспективи та можливості”
Організація (місце праці)
Дисципліна Організація туризму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції...
Дисципліна Організація туризму iconНавчальна дисципліна: Економіка і організація інноваційної діяльності

Дисципліна Організація туризму iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет «Затверджую»
Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції...
Дисципліна Організація туризму iconІнформація про напрям підготовки: Спеціальність (код) 050401 „Туризм" Напрям підготовки (код) 0504 „Туризм" Спеціалізація Освітній рівень
Для вступу на окр „магістр” випускники окр „бакалавр”, „спеціаліст” проходять випробування з дисциплін „Організація туризму”, „Організація...
Дисципліна Організація туризму iconІ. І. Макєєва м. Луганськ система державного регулювання розвитку туризму
Уряди країн, що зазнають впливу міжнародного туризму, розуміють необхідність та доцільність його регулювання та обов’язкового врахування...
Дисципліна Організація туризму iconГромадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу»
Семінар на тему «Новітні тренди в організації міжнародного туризму» в Туристичній школі Модуль
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи