Дисципліна Рекреаційна географія icon

Дисципліна Рекреаційна географія
Скачати 49.36 Kb.
НазваДисципліна Рекреаційна географія
Дата03.07.2012
Розмір49.36 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Рекреаційна географія

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 1

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

53

Дисципліна – обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5

Підсумковий контроль

екзамен


Лектор: Рожкова Лариса Олександрівна, старший викладач

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін природничо-наукової підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування у студентів розуміння ролі рекреаційних ресурсів, їх оцінка, охорона та експлуатація; формування розуміння сутності сучасного природокористування.

Програма:

1-й модуль:

 • Вступ. Визначення об'єкта й предмета рекреаційної географії. Рекреаційна географія як фундаментальна й прикладна дисципліна. Місце рекреаційної географії в системі географічних наук.

 • Еволюція освоєння територій, географічне пізнання й розвиток рекреаційної географії як наукової дисципліни. Соціокультурна система, еволюція розвитку й нові наукові завдання й стандарти географічного розвитку. Зміна об'єкту дослідження й облік нових соціокультурних реалій у науково-географічній рефлексії.

 • Основні поняття й терміни рекреаційної географії. Загальні поняття теорії соціокультурних систем. Поняття, що розкривають суть соціокультурного простору, його розподіл і характеристики. Суть соціокультурного часу і його розподіл, соціально-культурних процесів.

 • Лундська школа "часової" географії. Залежність просторово-часових закономірностей поводження людей від типу культури. Історія розвитку Лундської школи. Система методологічних і теоретичних обмежень вивчення просторово-часової діяльності.

 • Картографічний метод досліджень у рекреаційній географії. Поняття карти. Значення й сфери застосування класичних карт. Карти: прийоми використання, масштаб. Картоїд: поняття, властивості й можливості. Поняття уявна карта, методологія їх складання й застосування.

 • Феномен рекреації. Рекреація як атрибут людської діяльності. Типи рекреації. Характеристика відпочинку: добового, тижневого, квартального, щорічного. Рекреації життєвого циклу.

 • Рекреаційне районоутворення. Фундаментальні причини процесу рекреаційного районоутворення. Природні й соціальні ресурси і їхня роль у рекреаційному районоутворенні. Порівняльний аналіз процесів соціокультурного, економічного й рекреаційного районоутворення.

2-й модуль:

 • Рекреаційне районування, методи, наукові проблеми. Рекреаційний район як частина інтегрального соціокультурного району. Співвідношення економічного й рекреаційного районування.

 • Геополітичний фактор у рекреаційній географії. Становлення геополітики як сфери пізнання. Особливості геополітики на Заході й у країнах СНД. Напрямки геополітичної рефлексії. Вплив геополітичних факторів на рекреаційні потоки.

 • Екологічні проблеми рекреаційного освоєння територій. Екологічна криза в рекреаційному районі, його соціокультурний зміст. Прогнозування найбільш несприятливих в екологічному відношенні районів на території СКС.

 • Рекреаційне країнознавство. Наукове завдання типології країн. Теоретичне й практичне значення типології країн за критерієм їхньої належності до певних соціокультурних утворень для рекреаційної географії. Різні критерії типології країн. Співвідношення різних підходів до типології, їхні переваги та недоліки .

 • Створення некомерційного маркетингового органу, спрямованого на розвиток іноземного туризму в Криму. Підвищення статусу Криму як центру міжнародного туризму.

 • Потенційні іноземні споживачі рекреаційних послуг Криму. Стратегічне визначення ринку. Розробка стабільних маршрутів для іноземних туристів (на прикладі Криму).

Бібліографія:

 1. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. - М.: МГУ, 1998.- 88с.

 2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. 2-е изд.-М.: МГУ, 1998.- 252с.

 3. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем.- М.: Наука, 1982.-190с.

 4. Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. - М.: Прогресс, 1990.- 302с.

 5. Джеймс Пр., Мартин Дж. Все возможные миры: история географических идей. - М.: Прогресс, 1988.-671с.

 6. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Сер.геогр.-1997.-№ 5.- С.106-113.

 7. Котляров Е.А. География туризма и отдыха.- М.: Мысль, 1978.- 238с.

 8. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география.- М.: МГУ,1981.-208с.

 9. Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Новые аспекты рекреационной географии // Известия ВГО.- 1987.- № 1.

 10. Монтанер М.Х. Структура туристического рынка.- Москва - Смоленск: СГУ, 1997.- 218с.

 11. Николаенко Д.В. Логика развития современной западной социально-экономической географии // Известия ВГО.- 1989.-№ 2.- С. 152-157.

 12. Николаенко Д.В. Социокультурные миры. Т. 1: Пространственно-временная динамика социокультурных систем // Константы: Альманах социальных исследований.- 1998.- Специальный выпуск 1.

 13. Николаенко Д.В. Социокультурные миры. Т. 2: Пространственно-временная динамика буферных зон // Константы: Альманах социальных исследований.- 1999.- Специальный выпуск 1.

 14. Николаенко Д.В., Николаенко Т.В. Введение в рекреационную географию.- Харьков: Международный славянский университет, 1998.- 193с.

 15. Преображенский В.С. Территориальная рекреационная система как объект изучения географических наук // Известия АН СССР. Сер. геогр.- 1977.- № 2.

 16. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг.- М.: Ось-898, 1998.- 160с.

 17. Теоретические основы рекреационной географии. - М.: Наука, 1975.- 245с.

 18. Царфис П.Г. Рекреационная география СССР: курортологические аспекты.- М.: Мысль, 1979.- 311с.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів

Передумови: дисципліна вихідна.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та методичні рекомендації до виконання курсової роботи.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Рекреаційна географія iconДо вивчення дисципліні “рекреаційна географія”
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Рекреаційна географія” (для студентів І курсу напряму підготовки 0504 „Туризм”). Укл....
Дисципліна Рекреаційна географія iconПрограма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «рекреаційна географія» для студентів спеціальності 050400 «Туризм», 050400 «Готельне...
Дисципліна Рекреаційна географія iconХарківська національна академія міського господарства
Рекреаційна географія” для студентів 1 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 020107 –...
Дисципліна Рекреаційна географія iconХарківська національна академія міського Господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Рекреаційна географія» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Дисципліна Рекреаційна географія iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Рекреаційна географія» кафедри країнознавства і туризму Київського національного...
Дисципліна Рекреаційна географія iconНавчальна дисципліна: Соціально-економічна географія зарубіжних країн

Дисципліна Рекреаційна географія iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Рекреаційна географія” для...
Дисципліна Рекреаційна географія iconШуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації
Дисципліна „Суспільна географія світу” передбачена структурою навчального плану спеціальності „Педагогіка І методика середньої освіти....
Дисципліна Рекреаційна географія iconФізична географія материків і океанів
За напрямом підготовки географія, спеціальністю географія., 2010. с
Дисципліна Рекреаційна географія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за
Географія, спеціальностей 070501. Географія, 070502. Економічна і соціальна географія. Львів, 2010. – 13 с
Дисципліна Рекреаційна географія icon0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія”
Кількість годин, відведених на лекції – 36; лабораторні – 18, самостійну роботу – 54
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи