Дисципліна Рекреаційні комплекси icon

Дисципліна Рекреаційні комплекси
Скачати 53.11 Kb.
НазваДисципліна Рекреаційні комплекси
Дата03.07.2012
Розмір53.11 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Рекреаційні комплекси

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 2

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор: Рожкова Лариса Олександрівна, старший викладач

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін професійної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування рекреаційної культури та знань з організації матеріальної бази відпочинку і туризму, їх якісної і кількісної відповідності потребам людини і суспільства.

Програма:

1-й модуль:

 • Визначення об'єкта й предмета рекреаційні комплекси, поступальний перехід від вивчення рекреаційної території, її архітектурно-планувальної організації до планувальної організації рекреаційного комплексу. Еволюція рекреаційного середовища відпочинку. Загальні поняття рекреаційного середовища відпочинку.

 • Просторове середовище повсякденного відпочинку; просторове середовище дозвілля, просторове середовище фізичної рекреації. Структурні елементи моделі відпочинку. Теоретична модель відпочинку - як програма дій у сфері рекреації.

 • Еволюція рекреаційної архітектури відпочинку. Поняття архітектура, рекреаційна архітектура. Архітектура Древнього Миру, Середньовіччя, Нового Часу. Сучасна рекреаційна архітектура. Програма "Афінська хартія". Теорії функціоналізму й конструктивізму, органічної й раціональної архітектури. Архітектура санаторно-курортних будівель і споруджень. Гірничо-рекреаційна архітектура. Мобільна архітектура відпочинку й туризму. Архітектура водного туризму. Рекреаційна архітектура великих просторів. Аттрактивна рекреаційна архітектура.

 • Основи формування рекреаційного середовища. Таксономічні ранги рекреаційного середовища. Рекреаційні системи. Складові рекреаційної системи: природні, урбанізовані, біосоціальні. Види рекреаційних систем. Планувальна організація рекреаційного регіону. Структура рекреаційного регіону, його склад. Ступінь освоєння рекреаційних ресурсів. Принципова схема рекреаційного регіону. Рекреаційні регіони України

 • Планувальна організація рекреаційного району. Природні й адміністративні границі рекреаційного району. Склад рекреаційного району: рекреаційна зона, селітебна зона. Рекреаційні акваторії. Прийоми планувальної організації. Планувальна організація рекреаційної зони. Функціональні й архітектурно-будівельні критерії. Поняття "територія забудови" - основна забудова (1), центр обслуговування, лікувально-оздоровчий центр, спортивно-оздоровчий центр.

2-й модуль:

 • Види рекреаційних комплексів та їхня класифікація. Класифікація рекреаційних комплексів за різними ознаками. Умови формування рекреаційних комплексів залежно від факторів - містобудівні, соціально-економічні, рівень комфорту. Планувальна організація санаторних комплексів. Санаторний комплекс - основна структурна одиниця курортного району. Три типи планувальної композиції санаторного комплексу. Типи санаторних установ.

 • Планувальна організація комплексів відпочинку. Планувальні прийоми організації комплексів відпочинку. Програма відпочинку, три категорії програми відпочинку "Афінська хартія". Активне архітектурне середовище відпочинку. Архітектурно-планувальна організація комплексів відпочинку: міські, приміські, межселенні. Типологія архітектури будівель відпочинку. Планувальна організація туристичних комплексів: за умовами розміщення, по типах туристських установ. Сучасні норми регламентації туристських установ. Архітектурно-просторова композиція туристських готелів. Архітектурно-просторова композиція туристських баз, автотуристського комплексу, туристського табору.

 • Планувальна організація рекреаційних установ. Типи рекреаційних установ та їхні функції. Функціональні групи приміщень та їхня планувальна організація. Планувальна організація групи приміщень житлового поверху рекреаційної установи. Планувальна організація приміщень суспільного призначення й адміністративно-господарського призначення.

Бібліографія:

 1. Городской В. Я. и др. Градостроительные основы развития курортно-рекреационных районов СССР. - М.: Стройиздат, 1990.

 2. Бортнев Н.А. Очерки истории архитектурных стилей. М.,1983.

 3. Ионов Н. Н. Градостроительные проблемы Черноморских курортов. М.: Стройиздат, 1979.

 4. Лукьянова Л.Г. Интерьер гостиниц. – К., Вища школа, 1991.

 5. Полянский А. Т. Архитектура комплексов отдыха. - М: Стройиздат, 1988.

 6. Преображенский В., Веденин Ю. География и отдых. - М, 1971.

 7. Стаускас В. П. Градостроительная организация районов и центров отдыха. - Л.: Стройиздат, 1977.

 8. Хромов Ю. Б. Организация систем отдыха, туризма и охрана природной среды отдыха на Севере. - Л.: Стройиздат, 1981.

 9. Гусейнов Ф. Н., Саяманов А. А. Отдых на Юге. — М.: Мысль, 1988.

 10. Духовный В.И. Мотели и кемпинги. - М.: Стройиздат, 1974.

 11. Зарецкий В.И.. Тищенко В.А. Особенности решения архитектурно-пространственных задач курортно-рекреационной застройки. - К., 1974.

 12. Градостроительные вопросы развития курортов, зон отдыха и туризма. -К,: ЗИИЭП, 1985.

 13. Панченко Т.Ф. Проектирование курортов и зон отдыха. -К.: Строитель, 1983.

 14. СНиП 2.08.02 — 89. "Общественные здания и сооружения".

 15. ГОСТ - 28681.0 - 90 "Стандартизация в сфере туристского экскурсионного обслуживания. Основные положения".

 16. ГОСТ - 28681.4 - 95 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц".

 17. СНИП II - 71- 79. Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха.

 18. Молодёжные лагеря отдыха и их комплексы. - М.: ЦНТИ по граждан, строительству и архитектуре, 1982.

Метод навчання: лекції із застосуванням відеофільмів, мультимедіа.

Передумови: необхідні загальні знання рекреаційної географії та туристських ресурсів України.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Рекреаційні комплекси iconМіністерство освіти І науки України
Поколодна М. М., Рябєв А. А., Полчанінова І. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси» для студентів 4 курсу денної...
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconХарківська національна академія міського господарства
Рекреаційні комплекси” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 050400 “Туризм” та 050200 “Менеджмент...
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconХарківська національна академія міського господарства
Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Рекреаційні комплекси” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму...
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconМіністерство освіти І науки України
Поколодна М. М., Полчанінова І. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)» для...
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconНавчальний рік 2011/2012
Рекреаційні ресурси. Питання типології рекреаційних ресурсів. Природні передумови рекреації
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconПаспорт спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи
Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Нетрадиційні...
Дисципліна Рекреаційні комплекси icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Дисципліна Рекреаційні комплекси iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи