1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” icon

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Скачати 57.27 Kb.
Назва1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дата03.07.2012
Розмір57.27 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”


2. Опис: Навчальна дисципліна “Соціологія” передбачає розкриття міста соціологічного знання в загальній системі суспільних наук у взаємозв’язку з іншими близькими їй дисциплінами – філософією, психологією, політологією, економічною теорією та ін. Навчальний курс соціології передбачає аналіз предмету соціології, її структури та методів. Студентам дається загальне систематичне і цілісне уявлення про соціологію та її ролі для пізнання суспільства.


3. Рівень

А) Попередні умови: необхідні загальні знання з історії, політології, психології, правознавства та інших суспільних наук.

Б) Вивчивши курс студент повинен:

Знати:

 • основи соціології як науки, що вивчає суспільство як соціальну систему та її структурних елементів – соціальних груп, соціальних інститутів, соціальної поведінки особистості.

Вміти:

 • проводити соціологічний аналіз суспільних явищ та процесів на базі знання методики соціологічного дослідження.

 • користуватись результатами соціологічного аналізу суспільного розвитку на практиці.

Мати уявлення:

 • про категорії даної науки, про структуру соціології та її ролі в системі наук про суспільство, а також в системі суспільних відносин.


4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

Крупеніна Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Скорченко Юрій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент;

Яковенко Марина Леонідівна, канд. соц. наук, доцент;

Тихомиров Борис Олександрович, кандидат історичних наук, доцент.


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

90

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

2 години на тиждень

14

Кафедра соціології

Практичні (семінарські) заняття

2 години на тиждень

14

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

62

Дисципліна з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Курсова робота


-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 2,5, у тому числі: курсова робота

Підсумковий контроль знань


залік


Факультет: мовознавства, журналістики та соціології, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, місто Луганськ, квартал Молодіжний 20-а, корпус 2. Телефон 41-61-27.

Статус курсу в навчальній програмі: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Цілі курсу: Орієнтуючись на досягнуті світовою соціологічною думкою теоретичні розробки та їх результати, розкрити основи соціології як науки, її зв’язок з іншими науками про суспільство, показати структуру, функції соціології, визначити її місто в сучасному суспільному процесі.

Програма:

1. Соціологія: наука про суспільство

1.1 Об’єкт і предмет соціології

1.2 Рівні соціологічного знання. Макро- і мікросоціологія.

1.3 Соціологія в системі соціогуманітарних наук. Специфіка соціологічного знання.

1.4 Основні методи соціології.

1.5 Соціологія та інші галузі знання.

2. Суспільство як цілісна соціальна система. Соціальна структура суспільства.

2.1 Суспільство. Поняття та головні ознаки.

2.2 Природа і суспільство. Проблеми взаємодії.

2.3 Еволюція поглядів на суспільство як соціальну систему.

2.4 Соціальна структура суспільства: механізми взаємодії основних елементів.

2.5 Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

2.6 Поняття маргінальності.

2.7 Глобальні проблеми сучасності і соціологічна наука.

3. Соціальні інститути і соціальні організації.

3.1 Соціальні інститути: поняття, класифікація і функції.

3.2 Соціальні інститути і соціальні організації – співвідношення понять.

3.3 Сім’я як соціальний інститут.

3.4 Економіка як соціальний інститут, особливості формування економічних відносин.

3.5 Політика як соціальний інститут. Сутність, специфіка та особливості функціювання.

3.6 Особливості трансформації релігії як специфічного соціального інституту.

3.7 Місто і роль науки в системі соціальних інститутів.

3.8 Освіта як соціальний інститут. Особливості і напрям сучасної освіти.

4. Особистість в системі соціальних зв’язків.

4.1 Поняття особистості в соціології. Співвідношення понять особистість, людина, індивід, індивідуальність.

4.2 Соціальні статуси і соціальні ролі особистості. Особливості ролевих конфліктів.

4.3 Проблеми соціалізації особистості.

4.4 Девіантна поведінка: причини, типи, форми соціального контролю.

4.5 Соціальна активність особистості.

5. Культура і суспільство.

5.1 Сутність культури суспільства. Основні елементи і функції культури.

5.2 Культура в системі соціологічного знання.

5.3 Основні елементи культури.

  1. Функції культури.

  2. Цінності і ціннісні установки як визначні елементи культури.

  3. Соціальні норми і культура.

  4. Звичаї і традиції: їх значення для культури.

  5. Основні типи культур.

6. Методика і техніка соціологічних досліджень.

6.1 Прикладне соціологічне дослідження: основні етапи та їх характеристика.

6.2 Програма і план соціологічного дослідження.

6.3 Основні типи вибірки.

6.4 Порівняльний аналіз основних методів збору соціальної інформації.

6.5 Особливості обробки соціологічної інформації. Аналіз даних соціологічного дослідження.

Теми, запропоновані для самостійного вивчення


1.Історія соціологічних вчень

2.Соціологія сім’ї

3.Соціологія молоді

4.Соціологія конфлікту

Бібліографія:

 1. Андрющенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. (Курс лекцій). –К.:1993.

 2. Андрющенко В. П., Горлач Н. И. Социология – наука обо обществе. –Х.:1997.

 3. Барулин В. С. Социальная философия (в 2-х чтениях). –М.:МГУ,1993.

 4. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології. –К.,1993.

 5. Калюдин А. П., Кравченко А. И. Популярная социология. –М.,1991.

 6. Кравченко А. И. Введение в социологию. –М.,1995.

 7. Городяненко В. Г. Социологический практикум. –К.,1999.

 8. Зборовский В. Г. Зарубежные учебники по социологии. //Социально-политические науки, 1990, №12

 9. Нагорный Б. Г. Некоторые аспекты теоретической и прикладной социологии в условиях трансформирующегося общества. –Вестник ВУГУ, 1998, №5.

 10. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. Курс лекций. –М.,2000.

 11. Соціологія (за ред. Городяненка В. Г.) –К.,1999.

 12. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. –Львів,1996.

 13. Социологический справочник. –К.,1990.

 14. Смелзер Н. Социология. –М.,1997.

 15. Шпакова Г. В. Западная социология: история, развитие. //Социально-политический журнал, 1992, №10.

 16. Конституция Украины. –К.,1997.

Методи навчання: Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота студентів

Методичне забезпечення: Методические указания к учебной дисциплине “Социология”/ Сост.: Б.Г. Нагорний, М.Л. Яковенко, А.В. Яковенко.– Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2001. – 40с.

Екзаменаційна методика: усний або письмовий контроль: модульні контролі модульний контроль1, модульний контроль 2.

Реєстрація на курсі: немає

Реєстрація на іспиті: за розкладом

Схожі:

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу  «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дисципліна Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів“ є нормативною І, входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconНавчальна дисципліна: Соціологія

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
«Соціальна структура І соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconПотенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація ”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” (для студентів...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія. Медична соціологія
Социология представляет собой науку, которая изучает общество, его системные и структурные характеристики
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” icon«Соціологія»
Мостійної роботи та виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія» (для студентів 2-4-го курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації)
Директор Інституту соціології, психології та управління Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи