Дисципліна Спортивний туризм icon

Дисципліна Спортивний туризм
Скачати 74.83 Kb.
НазваДисципліна Спортивний туризм
Дата03.07.2012
Розмір74.83 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Спортивний туризм

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 6

Самостійна робота

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 2,5
Лектор: доц. Власова Наталія Миколаївна

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін професійної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: засвоєння теоретичних та практичних основ проведення подорожей за різними маршрутами з активними способами пересування; набуття специфічних знань і навичок з різних видів активного туризму.

Програма:

Мета і основні завдання предмету. Основні поняття та визначення в спортивно оздоровчому туризмі. Спортивно-оздоровчий туризм як соціальне явище. Роль спортивно-оздоровчого туризму в формуванні духовного і фізичного стану людини. Основні функції спортивно-оздоровчого туризму, спортивно-оздоровчий туризм - „школа життя".

Історичні аспекти розвитку спортивного туризму в Україні.

Законодавчі та нормативно-інструктивні документи, що регламентують розвиток спортивного туризму в Україні. Закони та нормативні документи, що регламентують проведення подорожей зі спортивного туризму в Україні. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України, правила проведення змагань зі спортивного туризму. Суб'єкти діяльності, які займаються розвитком спортивно-оздоровчого туризму (спортивного туризму) в Україні.

Самодіяльний та організований туризм - основні форми організації спортивного туризму, класифікація туристських походів за способами пресування: пішохідний, лижний, горський, водний, спелеологічний, вітрильний, автомобільний, мотоциклетний. Екстремальні види подорожей.

Методологічні принципи організації туристсько-краєзнавчої діяльності. Методологічні засади організації подорожей з активними засобами пересування. Органічне поєднання туризму і краєзнавства. Гносеологічна спіраль освоєння навколишнього світу. Комплексність підготовки інструкторів туризму. Туристсько-краєзнавчий цикл.

Технологія організації подорожей з активними способами пересування. Організація роботи в трьох частинах туристсько-краєзнавчого циклу, підготовка до подорожі. Проведення подорожі. Підведення підсумків подорожі. Складання звіту. Посадова структура туристської групи. Новітні інформаційні технології в туризмі.

Навігація на маршрутах походів та орієнтування на місцевості. Навігація - невід'ємна частина туристського походу. Орієнтування на місцевості за допомогою природних прикмет. Умовні позначки туристських та спортивних карт. Масштаб. План місцевості. Компас. Орієнтування за допомогою карти та компасу. Азимут. Рух за азимутом. Новітні способи орієнтування у просторі. Навігаційна система GPS. Види змагань зі спортивного орієнтування. Туристські і спортивні карти.

Перша медична допомога в поході. Види захворювань, які виникають під час подорожей. Профілактика захворювань і травматизму, особиста гігієна. Самоконтроль за станом здоров'я. Перша медична допомога під час подорожі. Медичне забезпечення туристського походу. Склад аптечки.

Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста. Загальна та спеціальна фізична підготовка туристів у період підготовки до подорожі, норми навантажень у поході. Визначення рівня фізичної підготовки.

Техніка пересування і подолання перешкод. Значення техніки пересування для безпечного проведення подорожі. Особливості видів перешкод для різних видів туризму і способи їх подолання. Використання змагань з техніки туризму для засвоєння навичок подолання природних перешкод.

Привали і ночівлі. Призначення привалів, їх періодичність і тривалість в залежності від їх обставин. Облаштування біваку. Типи та види вогнищ. Розпалювання вогнища. Вимоги до місця ночівлі з точки зору безпеки та комфорту. Приготування їжі. Режим харчування в поході, складання меню, збереження продуктів в поході.

Стратегія і тактика проведення туристської подорожі. Варіативний перспективний план подорожі, особливості стратегії для походів різної категорії складності. Стратегічні схеми побудови маршруту лінійний, радіальний, кільцевий, змішаний маршрут. Запасний та аварійний варіанти маршруту. Тактичний план щоденного переходу. Складання графіку маршруту. Коректування графіку руху і маршруту з врахуванням реальних обставин. Місце керівника при русі на маршруті, тактичний розбір кожного дня і походу в цілому.

Морально-психологічний клімат туристської групи. Конфлікти, причини виникнення, способи подолання, проблема лідера в групі, психологічна тактика керівника. Вплив психологічного клімату в групі на проведення подорожі.

Забезпечення безпеки на маршруті. Об'єктивні і суб'єктивні фактори, що обумовлюють виникнення аварійної ситуації. Страховка та самостраховка. Спорядження для страхування. Засоби мобільного зв'язку, пошуково-рятувальна служба. Традиції туристського гурту. Самоврядування та дисципліна вагомі фактори забезпечення безпеки походу.

Пішохідний туризм. Місце пішого туризму серед інших видів спортивного туризму. Розрядні нормативи. Складання і вибір маршруту. Підбір та підготовка групи туристів до походу. Особливості піших походів. Підбір індивідуального та групового спорядження, техніка безпеки під час пішого туризму.

Гірський туризм. Альпінізм. Загальна та особлива характеристика гірського туризму, техніка і тактика руху групи туристів в умовах гір.

Лижний туризм. Місце лижного туризму серед інших видів спортивного туризму. підготовка походу. Підбір індивідуального та групового спорядження. Час і термін проведення походів. Проведення походів в різних місцевих умовах. Техніка і тактика руху групи туристів в умовах гір. Особливості лижних походів, техніка безпеки під час руху на лижах.

Велосипедний туризм. Місце вело туризму серед інших видів спортивного туризму. Підготовка походу. Вибір часу і терміну вело походу. Матеріально-технічне забезпечення велосипедного походу. Оцінка готовності групи туристів. Графік руху. Обслуговування засобів транспорту та їх ремонт. Забезпечення безпеки руху за маршрутом.

Водний туризм. Місце водного туризму серед інших видів спортивного туризму. Види водних походів. Підготовка походу. Час і термін походів. Підбір та підготовка групи туристів до походу. Особливості водних походів. Підбір індивідуального та групового спорядження. Характеристика і підбір плавальних засобів. Техніка безпеки та перша допомога при нещасних випадках на воді.

Автомототуризм. Роль авто, мототуризму в житті сучасної людини. Загальна характеристика автомобільного і мотоциклетного туризму. Організація авто, мотоподорожі. Основні вимоги до транспортних засобів. Матеріально-технічне забезпечення поїздок. Підбір групи туристів і оцінка готовності техніки. Забезпечення безпеки руху.

Спелеологічний туризм. Місце спелеологічного туризму серед інших видів спортивного туризму. Види спелеологічних походів. Підготовка походу. Види маршрутів за складністю. Особливості спелеологічних походів. Підбір індивідуального та групового спорядження. Техніка безпеки під час спелеологічного походу.

Вітрильний туризм та його характеристика. Особливості розвитку вітрильного туризму в Україні. Місце вітрильного туризму серед інших видів спортивного туризму. Особливості вітрильних походів.

Екстремальні види походів. Екстремальні подорожі підвищеного ризику. Водні подорожі. Лижні подорожі. Пішохідні подорожі. Комбіновані екстремальні подорожі. Подорожі навколо світу.

Особливості проведення походів в основних туристських регіонах

України: Туристські регіони України: Крим, Карпати, Поділля, Північні, Східні, Південні та Центральні регіони України. Методика визначення складності туристських спортивних походів. Класифікація спортивних туристських походів по Україні.

Маршрути туристських подорожей по Україні. Маршрути походів з активними способами пересування по рідному краю.

Бібліографія:

 1. Про туризм: Закон України // Діло. - 1994. - № 22. - 23.03.94.

 2. Вяткин А.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ориентирование. - М.: «Академия», 2001. - 208 с.

 3. Дехтяр В.Д. Основи спортивно-оздоровчого туризму. - К.: «Науковий світ» 2002, - 202 с.

 4. Федорченко В.К., Мініч І.М. Словник туристських термінів. - К.: 2001.

 5. Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні. Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2002 - 195 с.

 6. Биржаков М.Б. Введение в туризм.-М.; СПб.: “Невский фонд”,2000.

 7. Ганопольский В.И. Организация и подготовка спортивных туристских походов. – М., 1986.

 8. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика,2000.

 9. Михайлов Б.А. Федотова Ю.Н. профессионально – прикладной туризм. – СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта,2002.

 10. Селуянов В.Н., Федякин А.А. биологические основы оздоровительного туризма. – М.: СпортАкадем Пресс,2000.

 11. Спортивный туризм: Учебное пособие/ Под. ред. Евсеева С.П., Федотова Ю.Н. СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта,1999.

 12. Федотов Ю.Н. Спортивно – оздоровительный туризм. – СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів, відеофільмів

Передумови: вивчення туристських ресурсів України, діяльності туристських самодіяльних організацій.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до семінарських занять.

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обовязковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Спортивний туризм iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Дисципліна Спортивний туризм iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Дисципліна Спортивний туризм iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Дисципліна Спортивний туризм iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Дисципліна Спортивний туризм iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Спортивний туризм” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Дисципліна Спортивний туризм iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Спортивний туризм” (для студентів 4 курсу заочної...
Дисципліна Спортивний туризм iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Спортивний туризм” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Дисципліна Спортивний туризм iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Спортивний туризм”...
Дисципліна Спортивний туризм iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “спортивний туризм” для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Дисципліна Спортивний туризм iconХарківська національна академія міського господарства
«Туризм» 050401 "Туризм", 050402 "Готельне господарство", 020107 –«Туризм», 140101 – «Готельно-ресторанна справа»
Дисципліна Спортивний туризм icon«еллада» спортивний клуб херсонського державного університету
Спортивний клуб Херсонського державного університету (ск хду) «Еллада» відкритий для всіх студентів, аспірантів та викладачів університету....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи