Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності icon

Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Скачати 34.47 Kb.
НазваДисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дата03.07.2012
Розмір34.47 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 6

Самостійна робота

53

Дисципліна – вибіркова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування знань у студентів з питань теорії закордонної та вітчизняної практики стандартизації, сертифікації туристських послуг та ліцензування туристської діяльності.

Програма:

Стандартизація як база науково-технічного прогресу: загальні положення; класифікація стандартів; уніфікація як метод стандартизації. Міжнародна діяльність у сфері стандартизації. Структура системи якості. Вимоги технічної естетики і дизайну. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Нормативно-законодавча база стандартизації в Україні: органи стандартизації, основні положення державної системи стандартизації України. Стандартизація процесів, продукції і послуг. Стандарти на методи контролю. Сертифікація продукції. Системи сертифікаційного контролю. Правила обов’язкової сертифікації послуг. Умови сертифікації в рамках туристської корпорації. Ліцензування видів діяльності. Нормативна база ліцензування. Ліцензування туристських підприємств і міжнародної туристської діяльності. Ліцензування екскурсійної діяльності. Ліцензування готельної діяльності. Ліцензування страхової діяльності.

Бібліографія:

 1. Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України // Стандартизація, сертифікація і якість. - 1997.-№6.

 2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №36.

 3. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17 січня 2001р. №7/62. - Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 р. за №103/5294.

 4. ДСТУ 2296-93 «Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування».

 5. ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення».

 6. ДСТУ 3230-95 «Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення».

 7. ДСТУ 3498-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис».

 8. ДСТУ І5О 9004-2-96 «Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Постанови щодо послуг».

 9. ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення».

 10. Обов'язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні / Довідник. - К., 1997.

 11. Шаповал M.I. Основи стандартизації управління якістю i cepтифікації - К.: УФІМБ, 2000.

 12. Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. (Законодавство, стандартизація, класифікація, сертифікація) Нормативні документи Львів, 1999.

 13. Межгосударственный стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц. Киев, Госстандарт Украиньї, 1996.

 14. Межгосударственный стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. Киев, Госстандарт Украины, 1996.

Метод навчання: Проведення лекцій, семінарських занять із застосуванням тестування.

Передумова: рекреаційної географії, рекреаційних комплексів, рекреалогії, технології туристської діяльності, технології ресторанної справи та технології готельної справи.

Методичне забезпечення:

Реєстрація на курс: Немає.

Екзаменаційна методика: екзамен

Реєстрація на залік: За розкладом.

Мова: Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconМетодичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг
На його вирішення націлене сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за її якістю, вдосконалення системи розроблення...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconМетодичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг
На його вирішення націлене сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за її якістю, вдосконалення системи розроблення...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconРезультати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні
«бакалавр» за напрямом підготовки 051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» кафедрою метрології
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconПаспорт спеціальності 05. 01. 02 – стандартизація та сертифікація І. Формула спеціальності
Стандартизація та сертифікація – галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію і вдосконалення нормативної бази та механізмів її...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconДвнз "київський університет управління та підприємництва" донецький інститут міського господарства
Стандартизація та сертифікація (товарів, робіт, послуг за видами економічної діяльності)
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconМетодичні вказівки щодо cамостійного вивчення курсу стандартизація І сертифікація продукції та послуг
Щодо cамостійного вивчення курсу “ стандартизація І сертифікація продукції та послуг ”
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи