Дисципліна Технологія готельної справи icon

Дисципліна Технологія готельної справи
Скачати 42.17 Kb.
НазваДисципліна Технологія готельної справи
Дата03.07.2012
Розмір42.17 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Технологія готельної справи

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 4

Самостійна робота

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін спеціальної підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування знань і умінь з аналізу технологічних процесів, циклів та операцій для забезпечення ефективного виробництва та споживання готельних послуг у відповідності до міжнародних стандартів якості та гостинності.

Програма:

Вступ. Основні поняття в галузі готельного господарства. Основні задачі та цілі готелів.

Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види і структура. Концепції технології гостинності. Види і зміст технологій.

Технологія гостинності: поняття, зміст. Готельна послуга, як складова сфери послуг. Сегменти індустрії гостинності. Система стандартизованої інформації індустрії гостинності.

Типологія готельних підприємств. Типи готельних підприємств залежно від призначення. Класифікація підприємств готельного типу. Основи нормативного та експлуатаційного регулювання діяльності готельного підприємства. Функціонально – технологічна структура підприємств готельного типу.

Планувальна організація технологічних процесів у готельному підприємстві. Планувальна організація технологічних процесів на житловому поверсі і в приміщеннях вестібюльної групи.

Технологія обслуговування готельного фонду. Структура технології готельного обслуговування.

Структура технологічних процесів експлуатації приміщень житлового поверху. Види готельних приміщень. Види основних техноциклів на житловому поверсі. Обслуговування техноциклів житлового комплексу. Зміст клінінгових технологій на житловому поверсі. Технологія різних видів прибиральних робіт в приміщеннях житлового комплексу.

Технологічний цикл ведення білизняного господарства. Види робіт, які пов’язані з обігом білизни. Санітарно – гігієнічні приналежності. Характеристика технологічного циклу ведення “білизняного господарства”. Система контролю якості експлуатації житлового поверху.

Структура і зміст технологічного процесу приймання і розміщення в готельному підприємстві. Операційний процес обслуговування і функцій служби прийому і розміщення. Реєстрація і розміщення гостей. Особливості реєстрації туристських групи і іноземних туристів. Документація, яка необхідна для обліку використання номерного фонду. Автоматизація обробки даних в службі прийому і розміщення.

Уніфіковані технології готельних послуг. Автоматизація технологічних процесів.

Бібліографія:

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление и обслуживание.- К.: ВИРА - Р.,2002.

 2. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ.- М.: Аспект Пресс, 1995.

 3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - Ростов н/Д: Феникс,2003.

 4. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов.- Ростов н/Д: Феникс, 2003.

 5. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. Чудновского А.Д. / М.: "Тандем", 2000.

 6. Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1999.

 7. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : Учебник. - М.: Изд-во "Академия", 2002.

 8. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-рестораний бізнес: Менеджмент : Навч. посібник. - К.: Центр Навчальної Літератури, 2003.

 9. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг : Навч. посібник. - К.: КІТЕП, 1999.

 10. Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие.- М.: ИКЦ "Март", 2003.

 11. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. Проф. В.К. Федорченка - К.: Вища шк., 2001.

 12. Основні показники роботи готелів України за 2003 р.: Стат. бюл. - К.: Держкомтуризм, 2004.

 13. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник - довідник. - К.: "Дніпро", 2000.

 14. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005 – 408 с.

Передумови: після вивчення основ охорони праці.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання курсової роботи.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Технологія готельної справи iconІнформація про напрям підготовки: Спеціальність (код) 050402 „Готельне господарство Спеціалізація Освітній рівень Повна вища освіта Кваліфікація
Для вступу на окр „магістр” випускники окр „бакалавр”, „спеціаліст” проходять випробування з дисциплін „Технологія готельної справи”,...
Дисципліна Технологія готельної справи iconМіністерство освіти І науки України
Технологія готельної справи” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 "Туризм", 140101 "Готельно-ресторанна...
Дисципліна Технологія готельної справи iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Технологія готельної справи " для студентів 3 курсу...
Дисципліна Технологія готельної справи iconХарківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко Методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія готельної справи” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Дисципліна Технологія готельної справи iconХарківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного...
Дисципліна Технологія готельної справи iconДисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Технологія машинобудування”, “Проектування і виробництво металорізального інструменту” і ін., повинна дати майбутнім інженерам-машинобудівникам...
Дисципліна Технологія готельної справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Дисципліна Технологія готельної справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Дисципліна Технологія готельної справи iconМіністерство освіти І науки України
Технологія ресторанної справи" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 "Туризм"
Дисципліна Технологія готельної справи iconТехнологія
Технологія світлотехнічного виробництва”. Частина Технологія виробництва світлових приладів (конспект лекцій для студентів 4 курсу...
Дисципліна Технологія готельної справи iconЗ дисципліни «технологія зведення будівель та споруд І технологія реконструкції»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд І технологія реконструкції» (для слухачів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи