Дисципліна Туристські ресурси України icon

Дисципліна Туристські ресурси України
Скачати 36.29 Kb.
НазваДисципліна Туристські ресурси України
Дата03.07.2012
Розмір36.29 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Туристські ресурси України

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

108

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 1

Самостійна робота

66

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 4,0
Лектор: Смірнова Вероніка Володимирівна, асистент

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін природничо-наукової підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування знань про сутність туристських ресурсів України як передумови розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, їх різновиди, роль у процесі фахової підготовки майбутнього бакалавра туризму.

Програма:

1-й модуль:

 • Вступ. Основні відомості про державу. Коротка історія формування територій України.

 • Соціально-економічна сутність туристських ресурсів України. Закони України "Про природно-заповідний фонд" та "Про туризм". Класифікація туристських ресурсів. Туристський ареал України. Природні туристські ресурси України.

 • Характеристика природнокліматичних туристських ресурсів України. Природні ресурси та їх вплив на розвиток туризму. Характеристика кліматичних умов туристських ресурсів та їх переваги в сучасному періоді. Лісові та спелеологічні ресурси як резерви розвитку туризму. Основні гідрологічні ресурси. Природно-заповідний фонд України як складова туристських ресурсів сучасного періоду розвитку.

 • Комплексна оцінка туристських ресурсів України. Типи оцінок природних ресурсів. Критерії оцінки природних ресурсів. Класифікація туристських територій України.

 • Київ - туристичний центр світового значення. Природно-рекреаційні та інфраструктурні ресурси Києва. Історико-культурні ресурси Києва.

 • Туристські ресурси Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Природні ресурси. Історія розвитку.

2-й модуль:

 • Туристські ресурси Карпат.

 • Туристські ресурси Полісся та Поділля.

 • Туристські ресурси історичної Галичини, Буковини і Закарпаття.

 • Історико-культурні ресурси України. Характеристика історико-культурних ресурсів південно-західних регіонів. Східно-історичні та культурні центри. Аспекти історико-культурного туризму у північній частині України.

 • Туристські ресурси степової України. Харківська, Сумська область. Туристські та природні ресурси Донбасу.

 • Туристські ресурси Крима, їх місце у розвитку туризму.

 • Туристські ресурси Західної України. Львівська та Івано-Франківська область. Туристські ресурси Буковини.

Бібліографія:

 1. Закон України «Про туризм» // Відомості Верховної Ради України. 1995, № 31.

 2. Закон України «Про природно-заповідний фонд» // Відомості Верховної Ради України. 1992, № 34.

 3. Анцукевич О.Н. Экономическая оценка лесов рекреационного значения // Лесное хозяйство. 1990, № 5, с. 33-35.

 4. Багров М.В. Принципи концепції рекреаційного розвитку Криму // Український географічний журнал. 1997, № 1, с. 29-35.

 5. Бондаренко В.Д. Ліс і рекреація в лісі: Навч. посібник - Львів. Світ, 1994 - 232 с.

 6. Івченко А. Міста України. Довідник. - К.: НВП “Картографія”. 1999 - 136 с.

 7. Ландшафты природной зоны Киева и их рациональное использование. - К.: Наукова думка, 1983 - 244 с.

 8. Нікітченко Н.М. Собор Святої Софії в Києві - К.: Техніка. 2000 - 232 с.

 9. Туристичні ресурси України. - К., 1996 - 352 с.

 10. Журнали: «Міжнародний туризм»; «Готельний та ресторанний бізнес»;

 11. «Сільський зелений туризм» 2002, 2003 рр.

 12. Система туристсько-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича». Київ, 1997 - 264 с.

 13. Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: «КМ - Трейдинг». 1998 - У двох частинах.

Метод навчання: лекції із застосуванням відеофільмів

Передумови: дисципліна вихідна.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Туристські ресурси України”.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Туристські ресурси України iconЗ дисципліни «туристичні ресурси україни»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...
Дисципліна Туристські ресурси України iconХарківська національна академія міського господарства м. М. Поколодна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Туристські ресурси України” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу...
Дисципліна Туристські ресурси України iconКафедра Прикладної математики та обчислювальної техніки «Затверджую»
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Дисципліна Туристські ресурси України iconКафедра Прикладної математики та обчислювальної техніки «Затверджую»
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Дисципліна Туристські ресурси України iconМіністерство Освіти І Науки України
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 – «Водні ресурси», спеціальності 092600 «Водопостачання та водовідведення»)
Дисципліна Туристські ресурси України iconМіністерство Освіти І Науки України
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 – «Водні ресурси», спеціальності 092600 "Водопостачання та водовідведення")
Дисципліна Туристські ресурси України iconМіністерство Освіти І Науки України
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 092600 «Водопостачання та водовідведення»)
Дисципліна Туристські ресурси України icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна Туристські ресурси України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства л. В. Крамаренко конспект лекцій з дисципліни «гідротехнічні споруди»
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 092601, 06010108 «Водопостачання та водовідведення»)
Дисципліна Туристські ресурси України iconМіністерство Освіти І Науки України
Насосні І повітродувні станції (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму 0926 «Водні ресурси» 060103 «Гідротехніка...
Дисципліна Туристські ресурси України iconМіністерство Освіти І Науки України
Технічна механіка рідини І газу (для студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи