Дисципліна Туристська статистика icon

Дисципліна Туристська статистика
Скачати 41.21 Kb.
НазваДисципліна Туристська статистика
Дата03.07.2012
Розмір41.21 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Туристська статистика


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 4

Самостійна робота

53

Дисципліна – вибіркова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор:

Факультет: управління, кафедра „Управління проектами та економічна статистика”, 12 корпус СНУ ім. В. Даля, каб. 309, тел./факс 8 (0642) 47-22-34

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки туристського потенціалу, туристських потоків, тривалості перебування туристів, якості обслуговування туристів, рейтингу туристських організацій.

Програма:

1-й модуль:

 • Методи туристської статистики. Система показників туристської статистики. Фактори, що впливають на групування в туристській статистиці.

 • Ряди динаміки. Показники рядів динаміки. Вивчення сезонних коливань у туризмі. Застосування методу ковзної середньої. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки.

 • Система національних рахунків. Основні макроекономічні показники та їхнє значення для економіки туризму. Поняття СНР, її основні категорії та функції.

 • Статистика туристського продукту. Сутність витрат виробництва туристського продукту. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію туристського продукту.

 • Статистика матеріально-технічної бази туризму. Показники розвитку туризму. Основні фонди, їхня характеристика й показники використання. Оборотні засоби туристського підприємства.

2-й модуль:

 • Статистика робочої сили і робочого часу в туризмі. Характер праці у сфері туризму. Забезпечення трудовими ресурсами. Кількісна характеристика трудових ресурсів. Показники руху робочої сили. Робочий час та його використання.

 • Заробітна плата і продуктивність праці в туризмі. Сутність заробітної плати. Форми й системи оплати праці на туристському підприємстві. Склад фонду заробітної плати на туристському підприємстві. Продуктивність праці у сфері туризму.

 • Статистика фінансового стану туристської фірми. Фінанси туристського підприємства. Фінансові результати діяльності туристського підприємства. Фінансова звітність підприємства та її значення. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

 • Статистика собівартості туристських послуг, цін та тарифів. Умови ринкового ціноутворення. Фактори, що впливають на ціну в туризмі. Структура ціни на туристський продукт.

 • Статистика готельних та ресторанних послуг.

Бібліографія:

 1. Агеева Н., Саблина Е. Методологические особенности системы национальных счетов. - М.: ГУУ, 1998.

 2. Адамов В. и др. Экономика и статистика фирм. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 3. Балабанов И., Балабанов А. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 4. Горбылева 3. Экономика туризма. - Мн.: БГЭУ, 2000.

 5. Ефимова М., Петрова Е., Румянцев В. Общая теория статистики. - М.: ИНФРА-М, 2002.

 6. Зорин И., Квартальнов В. Энциклопедия туризма. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 7. Иванов Ю. и др. Экономическая статистика. - М.: ИНФРА-М, 1998.

 8. Козырев В. и др. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 9. Никифоров О., Силаев С. Туризм: проблемы статистического изучения. -М.: Вопросы статистики, 2000.-280с.

 10. Сбор статистических данных по внутреннему туризму. Изд. Всемирной туристской организации. - Мадрид, 1995.

 11. Сенин В. Организация международного туризма, - М.: Финансы и статистика, 1999.

 12. Соболева Е., Соболев И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 13. Статистичний щорічник України за 2000 рік: Довід, вид. / За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Техніка, 2000. - 595 с.

 14. Туризм в Україні: Стат. бюл. - К., Держінфотур, 1999.

 15. Туризм в Україні: Стат. бюл. - К., Держінфотур, 2000.

 16. Туризм в Україні: Стат. бюл. - К., Держінфотур, 2001.

 17. Туризм в Україні. Статистичний бюлетень, К., 2002.

 18. Г.А.Яковлев. Экономика и статистика туризма. Учебн. Пособие / М.: 2003.

 19. Н.Яновская, С.Филатов. Туризм: организация и учет. - Издат дом "Фактор". - 2002.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів

Передумови: необхідні знання вищої математики та статистики.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до семінарських занять.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Туристська статистика iconНавчальна дисципліна: Статистика підприємств

Дисципліна Туристська статистика iconДержавного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Цикли фундаментальних дисциплін; цикли дисциплін за спеціальністю: економіка; економетрія економічна статистика, фінансова статистика,...
Дисципліна Туристська статистика iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Дисципліна Туристська статистика iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Дисципліна Туристська статистика icon1. мета І завдання туристської практики
Туристська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу і проводиться на другому курсі
Дисципліна Туристська статистика iconАнотація дисципліни Бізнес-статистика
...
Дисципліна Туристська статистика iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20),...
Дисципліна Туристська статистика iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20),...
Дисципліна Туристська статистика iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика»

Дисципліна Туристська статистика iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика». Основные этапы статистических исследований

Дисципліна Туристська статистика iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи