Дисципліна Туристське країнознавство icon

Дисципліна Туристське країнознавство
Скачати 31.51 Kb.
НазваДисципліна Туристське країнознавство
Дата03.07.2012
Розмір31.51 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Туристське країнознавство

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 3

Самостійна робота

53

Дисципліна – обов’язкова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор: Смірнова Вероніка Володимирівна.

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін природничо-наукової підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: надання комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в туристській діяльності.

Програма: Предмет, метод і задачі туристського країнознавства. Програма країнознавчого дослідження. Глобальні просторові структури та країнознавство. Економічний розвиток країн. Загальний огляд країн світу. Загальна характеристика туристських макрорегіонів світу (за ВТО): Європейського, Американського, Близькосхідного, Африканського, Південноазіатського та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів. Характеристика туристських країн Північної, Центральної, Східної Європи, Середземноморські країни, країни Азії, країни Північної і Латинської Америки, країни Африки, Австралія і країни Океанії. Географія туристських країн з метою відпочинку та розваг. Географія країн ділового туризму. Географія країн релігійного туризму. Географія країн лікувально-оздоровчого туризму.

Бібліографія:

 1. Ананьев М.А. Экономика и география туризма. - М.: Изд-во Моск. ун-та. 1975. - 298с.

 2. Ботвіна Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування: Навчальний посібник. - К.: Артек, 2000. - 192 с.

 3. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 382 с.

 4. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. - Мн.: Экономпресс, 1998. - 400 с.

 5. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 368 с.

 6. Квартальнов В.А., Романов Ф.Ф. Международный туризм: политика развития: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 1998. - 141 с.

 7. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность: Учеб. пособи. - К.: Выща шк., 1989. - 342 с.

 8. Kowalczyk A. Geografia turizmu. Warszawa Naukowe PWN. 2001 - 288 p

 9. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 207 с.

 10. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. - М.: ПРИОР, 2001. - 240 с.

 11. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: Збірник наукових статей. - К.: ІВЦ “Слов‘янський діалог”, 1995. - 244 с.

 12. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. - М.: Ось - 89,1997. - 160 с.

 13. Свидание с Европой (справочник путешественника). - Нижний Новгород: Деком, 1991. - 288 с.

 14. Теоретические основы рекреационной географии. - М.: Наука, 1975. - 284 с.

 15. Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье: Сб. материалов симпозиума. - Одесса: ОЦНТЭИ, 2001. - 440 с.

 16. Экономика современного туризма. - Москва - Санкт - Петербург: Герда, 1998. - 412 с.

 17. Япония (наши деловые партнеры), - М.: Международные отношения, 1991. - 280 с.

Метод навчання: лекції із застосуванням відеофільмів

Передумови: дисципліна вихідна.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни.

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Туристське країнознавство iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «туристське країнознавство»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Дисципліна Туристське країнознавство iconМ. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова, М. В. Тонкошкур туристське країнознавство
Туристське країнознавство М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова, М. В. Тонкошкур. Харків: хнамг, 2010 с
Дисципліна Туристське країнознавство iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Дисципліна Туристське країнознавство iconМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
Одичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів...
Дисципліна Туристське країнознавство iconА. Ю. Парфіненко Туристське країнознавство
Гриф надано Міністерством освіти І науки України, рішення № від 2009 р
Дисципліна Туристське країнознавство iconТуряк Василь Юрійович
Враховуючи ці особливості розвитку туризму І його вплив на усі сфери життя країни, виникла така галузь наукових знань як туристське...
Дисципліна Туристське країнознавство iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» для студентів 1 курсу денної І заочної форми навчання...
Дисципліна Туристське країнознавство iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Туристське країнознавство” (для студентів 1 курсу деної...
Дисципліна Туристське країнознавство iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Туристське країнознавство” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання...
Дисципліна Туристське країнознавство iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Туристське країнознавство” (для студентів 1 курсу денної...
Дисципліна Туристське країнознавство iconХарківська національна академія міського Господарства
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи