Дисципліна Українська та зарубіжна культура icon

Дисципліна Українська та зарубіжна культура
Скачати 30.07 Kb.
НазваДисципліна Українська та зарубіжна культура
Дата03.07.2012
Розмір30.07 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Українська та зарубіжна культура

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 1

Самостійна робота

53

Дисципліна – вибіркова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 2,5


Лектор:

Кандидат педагогічних наук, доцент Воєводіна Лариса Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент Шаповалова Світлана Іванівна

Старший викладач Арнаутова Валентина Вікторівна

Філософський факультет: Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра філософії культури і культурології, корпус 2, кімната 113, телефон (0642) 41-84-06.

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: Студент повинен: отримати знання теоретичних основ з історії української та зарубіжної культури; методологічних принципів аналізу та оцінки культурних явищ; закономірностей світового культурного процесу; основних етапів історичного шляху української культури, її загальнолюдське і світове значення. Студент повинен систематизувати матеріал з історії світової та української культури, практично використовувати знання з дисципліни щодо осмислення сучасного культурно-історичного, як світового процесу так і процесу в Україні.

Програма:

 • Поняття культури.

 • Культура первісного суспільства.

 • Культура Давньої Греції і Риму. Культура східних слов’ян і Київської Русі.

 • Культура західноєвропейського середньовіччя.

 • Культура Відродження.

 • Культура українського народу XIV – кінець XVIII ст.

 • Західноєвропейська культура XIX століття.

 • Українська культура XIX століття.

 • Культура російського народу XIX століття.

 • Українська та зарубіжна культура ХХ століття.

Бібліографія:

 1. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. Посібник / За заг. ред. Яртися А.В. – Львів: Світ, 1994. – 496 с.

 2. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. пос. / За заг. ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

 3. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994, - 656 с.

 4. Історія світової культури: Культурні регіони: Навч. пос./ Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 448 с.

 5. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: європейський конспект. Навч. посібник. -–К.: Либідь, 1995. – 224 с.

 6. Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 7. Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура: Учебн. пособие. – Мн.: «ТетраСистемс», 1997. - 320 с.

 8. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Навч. посібник / За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1994. – 386 с.

 9. Ильина Т.В. История искусств. – М.: Высшая школа, 1983.

 10. Ильина Т.В. История искусств. /Русское и советское искусство/. – М.: Высшая школа, 1989.

Метод навчання: Проведення лекцій, семінарських занять із застосуванням репродукцій, тестування.

Передумова: Необхідні загальні знання з всесвітньої історії, всесвітньої літератури, історії України, української літератури.

Методичне забезпечення: Електронний варіант лекцій, семінарських занять, учбова література та методична ( розроблена кафедрою) з дисципліни.

Реєстрація на курс: Немає.

Екзаменаційна методика: Усний і письмовий залік за призначенням.

Реєстрація на залік: За розкладом.

Мова: Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconДо курсу "Українська та зарубіжна культура"
Дисципліна “Українська та зарубіжна культура є курсом розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”

Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"

Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconКурс "Українська культура" покликаний
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПрограма З курсу українська культура
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”
move to 1064-20461
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"
Синтез етики, естетики І літератури у творчості великих французьких просвітителів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconТеми контрольних робіт з курсу “Українська та зарубіжна культура”
Художня творчість титанів Відродження (Леонардо да Вінчі, Мікельанджело Буонаротті, Рафаеля Санті)
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02010101 «Культурологія»
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconРобоча програма навчальної дисципліни українська І зарубіжна література
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська І зарубіжна література» для студентів-іноземців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи