Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства icon

Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Скачати 37.63 Kb.
НазваДисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дата03.07.2012
Розмір37.63 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

1 година на тиждень

14

Кафедра – туризму та готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 6

Самостійна робота

53

Дисципліна – вибіркова

Підсумковий контроль

залік

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 2,5
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності туристичних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.

Програма:

 1. Організаційно-економічний механізм функціонування туристичних фірм. Основні види туристичних фірм. Склад послуг, що надаються туристичними фірмами. Організаційно-економічні відносини турфірми з турагентами і підприємствами туризму.

 2. Проектування туристських послуг та формування турів. Основні поняття стандартів туристичного обслуговування. Проектування послуг: “туристичний поход”, “туристична поїздка”, “екскурсія”.

 3. Ціни та ціноутворення на туристичні послуги. Структура собівартості туристичного обслуговування. Процес формування ціни. Види цін на туристичні послуги.

 4. Основні показники комерційної діяльності турфірм. Показники обсягу туристичного потоку. Показники використання матеріально-технічної бази. Фінансово-економічні узагальнюючі показники.

 5. Труд та заробітна плата в турфірмах. Поняття кадрового складу. Розробка штатного розкладу та функціональних обов’язків. Показники ефективності праці персоналу. Системи оплати праці.

 6. Планування доходів, прибутку та рентабельності. Прибуток як важливий узагальнюючий показник роботи турфірми. Методика розрахунку планового прибутку та доходів від реалізації послуг. Основні напрямки розподілу прибутку турфірми.

 7. Фінансові відносини туристичних фірм. Склад та структура фінансових ресурсів.

 8. Система оподаткування туристичних фірм. Сутність податків. Податкова система України. Види податків та зборів, які сплачуються туристичними фірмами.

 9. Документація та звітність туристичних фірм. Правила подання обов’язкової документації. Основні форми обов’язкової звітності. Правила складання форми 1- ТУР.

 10. Методика складання бізнес-плану. Основні етапи складання бізнес-плану.

 11. Розрахунок показників економічної ефективності розроблених турів. Концепція контролінгу. Проблеми класифікації витрат на виробництво послуг. Економічні розрахунки при створенні нового турпродукту.

 12. Взаємодія туристичних фірм та страхових компаній. Сутність та функції страхування. Медичне страхування туристів. Документація страхової справи.

Бібліографія:

  1. Грищак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 228с.

  2. Доленко Л.Х. Теория стратегии предприятия. – Одеса: Астро-принт, 1998. – 158 с.

  3. Кашин В.Н., Ионов В.Я. Хозяйственный механизм и эффективность промышленного производства. – М.: Наука, 1997. – 367 с.

  4. Экономический механизм управления развитием предприятий / И.В. Алексеев и др. – Львов: Світ, 1991. – 154 с.

  5. И.Т.Балабанов, А.И.Балабанов. Экономика туризма. - Уч. пособие /Москва "Финансы и статистика". - 2003.

  6. Экономика современного туризма. Под ред. Карповой Г.А. – М.: СПб.: Торговый дом «Герда», 1998.

  7. Экономика туризма. Под ред. В.А. Квартальнова. – М.: Финансы и статистика, 2001.

  8. Экономика и организация предпринимательской деятельности. Под ред. В.Р. Кучеренко. – Одесса, «Логос-сервис»,1998.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів

Передумови: необхідні знання економіки підприємства, фінансів підприємства.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: залік.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconДо виконання курсової роботи з дисципліні «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліні «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів 4 курсу...
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconПрограма I робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Програма I робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів 5 курсу заочної форми...
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: „Внутрішній економічний механізм підприємства” (для студентів денної І заочної...
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconВ. М. Тюріна конспект лекцій внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства
«Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямком...
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 050100
Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 050100
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства конспект лекцій
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства методичні вказівки для самостійної роботи студентів І проведення практичних занять
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconЛ. Г. Чеканова Методичні вказівки
«Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504...
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconКурс "Внутрішній економічний механізм підприємства" є обов'язковим І викладається студентам усіх спеціальностей за навчальним планом бакалаврської освіти
Курс “Внутрішній економічний механізм підприємства” є обов'язковим І викладається студентам усіх спеціальностей за навчальним планом...
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconКонтрольні питання з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньови­робничих економічних відносин
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства iconКонтрольні питання з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньови­робничих економічних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи