Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств icon

Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
НазваДисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дата03.07.2012
Розмір40.8 Kb.
ТипДокументи
1. /tur/Дисциплины Туризм/Анал деят предпр тур.doc
2. /tur/Дисциплины Туризм/БЖД.doc
3. /tur/Дисциплины Туризм/Бизнес планир тур деят.doc
4. /tur/Дисциплины Туризм/Бухучет тур деят.doc
5. /tur/Дисциплины Туризм/Валеология.doc
6. /tur/Дисциплины Туризм/Внутр эк мех тур предпр.doc
7. /tur/Дисциплины Туризм/Всемирная философия.doc
8. /tur/Дисциплины Туризм/Второй ин яз.doc
9. /tur/Дисциплины Туризм/Высш математика.doc
10. /tur/Дисциплины Туризм/Дел ин яз.doc
11. /tur/Дисциплины Туризм/Деят тур самодеят орг.doc
12. /tur/Дисциплины Туризм/Ек и ценообраз в отр тур.doc
13. /tur/Дисциплины Туризм/Имиджелогия в тур.doc
14. /tur/Дисциплины Туризм/Инф сист и техн в тур.doc
15. /tur/Дисциплины Туризм/Информатика та комп техн.doc
16. /tur/Дисциплины Туризм/Истор мир цивил.doc
17. /tur/Дисциплины Туризм/История Украины.doc
18. /tur/Дисциплины Туризм/История тур.doc
19. /tur/Дисциплины Туризм/Культурология.doc
20. /tur/Дисциплины Туризм/Логика.doc
21. /tur/Дисциплины Туризм/Маркетинг тур.doc
22. /tur/Дисциплины Туризм/Междунар туризм.doc
23. /tur/Дисциплины Туризм/Менеджмент тур.doc
24. /tur/Дисциплины Туризм/Орг анимац услуг в тур.doc
25. /tur/Дисциплины Туризм/Орг трансп услуг.doc
26. /tur/Дисциплины Туризм/Орг услуг питания.doc
27. /tur/Дисциплины Туризм/Орган рекреац услуг.doc
28. /tur/Дисциплины Туризм/Орган тур услуг.doc
29. /tur/Дисциплины Туризм/Организ туризма.doc
30. /tur/Дисциплины Туризм/Основы маркетинга.doc
31. /tur/Дисциплины Туризм/Основы менеджмента.doc
32. /tur/Дисциплины Туризм/Основы охр труда.doc
33. /tur/Дисциплины Туризм/Основы эк исслед тур отр.doc
34. /tur/Дисциплины Туризм/Основы экологии.doc
35. /tur/Дисциплины Туризм/Политология.doc
36. /tur/Дисциплины Туризм/Прав регул тур деят.doc
37. /tur/Дисциплины Туризм/Правоведение.doc
38. /tur/Дисциплины Туризм/Псих межличн общен.doc
39. /tur/Дисциплины Туризм/Психология и педагогика.doc
40. /tur/Дисциплины Туризм/Реклама в тур.doc
41. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреалогия.doc
42. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац географ.doc
43. /tur/Дисциплины Туризм/Рекреац комплексы.doc
44. /tur/Дисциплины Туризм/Религееведение.doc
45. /tur/Дисциплины Туризм/Социология.doc
46. /tur/Дисциплины Туризм/Спорт тур.doc
47. /tur/Дисциплины Туризм/Стандарт сертиф тур услуг.doc
48. /tur/Дисциплины Туризм/Статистика.doc
49. /tur/Дисциплины Туризм/Страхован в сфере тур.doc
50. /tur/Дисциплины Туризм/Техн ресторан дела.doc
51. /tur/Дисциплины Туризм/Техн тур деят.doc
52. /tur/Дисциплины Туризм/Технолог гост дела.doc
53. /tur/Дисциплины Туризм/Тур ресурси Укр.doc
54. /tur/Дисциплины Туризм/Тур статистика.doc
55. /tur/Дисциплины Туризм/Турист страновед.doc
56. /tur/Дисциплины Туризм/Туроперейтинг.doc
57. /tur/Дисциплины Туризм/Укр и заруб культура.doc
58. /tur/Дисциплины Туризм/Украинский язык проф. направл..doc
59. /tur/Дисциплины Туризм/Физическое воспитание.doc
60. /tur/Дисциплины Туризм/Финансы и финансы предпр.doc
61. /tur/Дисциплины Туризм/Эконом предпр.doc
62. /tur/Дисциплины Туризм/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Аналіз діяльності підприємств туризму
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна Бізнес-планування туристичної фірми
Дисципліна бухгалтерський облік туристичної діяльності
Дисципліна Валеологія
Дисципліна Внутрішній економічний механізм туристичного підприємства
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Ділова іноземна мова
Дисципліна Діяльність туристської самодіяльної організації
Дисципліна Економіка І ціноутворення в галузі туризму
Дисципліна Іміджелогія в туризмі
Дисципліна Інформаційні системи І технології в туризмі
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія туризму
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг туризму
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент туризму
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Організація транспортних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація екскурсійних послуг
Дисципліна Організація туризму
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи наукових досліджень туристичної галузі
Дисципліна Основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Реклама в туризмі
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Спортивний туризм
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування у сфері туризму
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристська статистика
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Туроперейтинг
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

108

Спеціальність 6050400 – Туризм

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

66

Дисципліна – обов’язковаОбсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,0

Підсумковий контроль

залік


Лектор: Смірная Світлана Михайлівна, старший викладач

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін природничо-наукової підготовки за переліком програми підготовки бакалавра за спеціальністю туризм

Цілі курсу: формування знань про об’єктивні закономірності розвитку фінансової сфери, грошового обігу і кредиту, їх взаємодія та зміст

Програма:

Сутність фінансів як економічної категорії. Фінансові ресурси держави. Фінансова система України. Фінансова політика. Органи управління фінансами. Поняття та склад фінансового механізму. Методи фінансового впливу на розвиток суспільства. Державний бюджет. Методи і принципи фінансового планування. Бюджетна система України. Податкова система України. Податкова політика. Фінанси підприємств. Формування та перспективи страхового ринку в Україні.

Суть, функції та економічна роль грошей. Грошовий обіг і грошовий ринок. Грошові системи. Кредит у ринковій економіці. Теорії грошей та кредиту. Кредитні системи. Ринок цінних паперів. Валютні відносини та валютні системи. Регулювання грошово-кредитної сфери.

Фінанси підприємства. Фінансові служби підприємства. Види податків на підприємстві.

Бібліографія:

 1. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. – СПб: Питер, 2002. – 192 с. – (Серия “Краткий курс”)

 2. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

 3. Зви Боди, Роберт Мертон. Финансы: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003. – 592 с.

 4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2001. – 416 с.

 5. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997.

 6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Аудит, 1996.

 7. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посібник. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 216 с.

 8. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. – К.: Наук. думка, 1997.

 9. Ейсан Нікбахт, Анжеліко Гроппеллі. Фінанси / Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

 10. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 11. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навч. посібник. – К.: ЦУЛ. – 2002. – 300 с.

 12. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид. / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 13. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / За ред. М.В. Грідчіної. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

 14. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник / За ред. проф. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

 15. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. - 527 с.

 16. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

 17. Финансы: Учебник / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Вруб-левской, Б. М. Сабанти. – М.: Перспектива: Юрайт, 2001.

 18. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.

 19. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

 20. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: вивчення економічної теорії та економіки підприємства

Методичне забезпечення:

 1. Програма з дисципліни «Фінанси» для студентів напрямку «Економіка та підприємництво» /Укладачі: Г.Г. Мельник, С.М. Смірная. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003 – 16 с.

 2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансы» / Сост. Л.А. Костырко, О.Ю. Костырко. – Луганск, изд. ВНУ, 2002. – 16 с.

 3. Планы семинарских занятий по дисциплине «Финансы» / Сост. Л.В. Харьковская, О.В. Бондаренко. – Луганск, изд. ВУГУ, 1999. – 16 с.

Екзамеційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 7; другий – теми з 8 по 14. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладення ведеться державною мовою.

Схожі:

Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств»
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconТематичний план дисципліни «фінанси зарубіжних корпорацій» Денна форма навчання
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств icon3. грошові надходження підприємств
...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств icon0305 „Економіка та підприємство”
Методичні рекомендації по проведенню практичних (семінарських) занять з дисципліни “Фінанси підприємств” напрям підготовки 03050800...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи