Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства icon

Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства
Скачати 32.68 Kb.
НазваДисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства
Дата10.07.2012
Розмір32.68 Kb.
ТипДокументи
1. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/БЖД.doc
2. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Бухучет в гост предпр.doc
3. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Валеология.doc
4. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Всемирная философия.doc
5. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Второй ин яз.doc
6. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Высш математика.doc
7. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Гост индустр Укр.doc
8. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Дел ин яз.doc
9. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Дисципл_на _м_джелог_я в готельному п_дприємств_.doc
10. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Дисципл_на Б_знес-планування п_дприємств готельного господ.doc
11. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Дисципл_на Д_ловодство в готельному господарств_.doc
12. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Дисципл_на Психолог_чний трен_нг.doc
13. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Дисципл_на Реклама в готельн_й _ндустр_х.doc
14. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Економ предпр.doc
15. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Економ_ка _ орган_зац_я виробництва у ресторанному господарств_.doc
16. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Инф техн в тур и гост.doc
17. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Информатика та комп.doc
18. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/История Украины.doc
19. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/История мир цивилиз.doc
20. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Культурология.doc
21. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Логика.doc
22. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Маркетинг в индустр.doc
23. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Междунар тур.doc
24. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Менеджмент гост предпр.doc
25. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Орг внутр простр рекреац.doc
26. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Орг гостин в средст разм.doc
27. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Орг рекреац услуг.doc
28. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Орг услуг питания.doc
29. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Организ анимац услуг.doc
30. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Основы маркетинга.doc
31. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Основы менеджмента.doc
32. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Основы науч исслед индустр.doc
33. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Основы охр труда.doc
34. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Основы экологии.doc
35. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Политология.doc
36. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Прав регул тур деят.doc
37. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Правоведение.doc
38. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Психолог межличн общения.doc
39. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Психология и педагогика.doc
40. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Рекреалогия.doc
41. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Рекреац географ.doc
42. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Рекреац комплексы.doc
43. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Религееведение.doc
44. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Санитария и гигиена.doc
45. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Социология.doc
46. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Стандарт сертиф тур услуг.doc
47. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Статистика.doc
48. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Строит.doc
49. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Техн гост дела.doc
50. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Техн обслуж в гостин.doc
51. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Техн ресторан услуг.doc
52. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Техн тур деят.doc
53. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Тур ресурси Укр.doc
54. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Тур страноведение.doc
55. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Укр и заруб культ.doc
56. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Украинский язык проф. направл..doc
57. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Физическое воспитание.doc
58. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Финансы и финансы предпр.doc
59. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Эконом и ценообраз в гост.doc
60. /hoz/Дисциплины Гост хоз-во/Этика и эстетика.doc
Дисципліна Безпека життєдіяльності
Дисципліна бухгалтерський облік в готельних підприємствах
Дисципліна Валеологія
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Друга іноземна мова
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Готельна індустрія України
Дисципліна Друга ділова іноземна мова
Дисципліна Іміджелогія в готельному господарстві
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства
Дисципліна Діловодство в готельному господарстві
Дисципліна Психологічний тренінг
Дисципліна Реклама в готельній індустрії
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економіка І організація виробництва у ресторанному господарстві
Дисципліна Інформаційні технології в туризмі та готельній індустрії
Дисципліна Інформатика та комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна Історія світових цивілізацій
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Маркетинг в індустрії гостинності
Дисципліна Міжнародний туризм
Дисципліна Менеджмент готельного підприємства
Дисципліна Організація внутрішнього простору рекреаційних закладів
Дисципліна Організація гостинності в засобах розміщення
Дисципліна Організація рекреаційних послуг
Дисципліна Організація послуг харчування
Дисципліна Організація анімаційних послуг в туризмі
Дисципліна Основи маркетингу
Дисципліна Основи менеджменту
Дисципліна Основи наукових досліджень індустрії гостинності
Дисципліна Основи охорони праці
Дисципліна Основи екології
Фінансово-економічний факультет
Дисципліна Правове регулювання туристичної діяльності
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна Психологія межособистого спілкування
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна Рекреалогія
Дисципліна Рекреаційна географія
Дисципліна Рекреаційні комплекси
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна Готельна індустрія України
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності
Дисципліна Статистика
Дисципліна Будівлі, споруди засобів розміщення, їх обладнання та експлуатація
Дисципліна Технологія готельної справи
Дисципліна Технологія обслуговування в готелях
Дисципліна Технологія ресторанної справи
Дисципліна Технологія туристської діяльності
Дисципліна Туристські ресурси України
Дисципліна Туристське країнознавство
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна Фінанси та фінанси підприємств
Дисципліна Економіка І ціноутворення в готельній індустрії
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства

Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

90

Спеціальність 6050400 – Готельне господарство

Лекції

2 години на тиждень

28

Кафедра – Туризму і готельного господарства

Практичні (семінарські) заняття

1 година на тиждень

14

Семестр – 8

Самостійна робота

48

Дисципліна – вибіркова

Підсумковий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: 3,5
Лектор:

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-40-06

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору студента

Цілі курсу: формування у студентів знань та навичок з питань розробки бізнес-плану.

Програма: Призначення та основні функції бізнес-плану. Вибір назви готельного підприємства й особливості його використання. Юридична адреса готельного підприємства. Вибір форми власності. Ліцензування й сертифікація готельної діяльності. Загальна схема розробки бізнес-плану підприємства. Титульний лист. Формулювання призначення бізнес-плану та цілей підприємства. Поетапна розробка розділу “Підприємство”. Підбір і планування роботи персоналу. Опис підприємства. Послідовність дій при заснуванні нового підприємства. Управління рисками готельного підприємства. Питання безпеки підприємства. Вибір охоронного агентства. Риск прояву нелояльності до організації. Особливості взаємодії з контролюючими інстанціями. Послуги готеля. Ринок та маркетинг готельного підприємства. Особливості розробки ринкової стратегії. План маркетингу. Демографічна сегментація клієнтів готельного підприємства. Особливості продажу готельних послуг підприємствам і родинам. Фінансове планування. Резюме.

Бібліографія:

 1. Актуальные вопросы теории и практики туризма: Труды. Вып. 2. – СПб.: Санкт-Петербургская государственная академия культуры,1997.

 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: Герда,1999.

 3. Боуэн Дж., Котлер Ф., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – ЮНИТИ,1998.

 4. Запесоцкий А.С. Стратегический маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУП,1999.

 5. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес – план. – СПб.: Белл, 1994.

 6. Демьяненко С.Р. Бизнес – план туристской фирмы. – СПб.: СПб ГУК и И, 2001.

 7. Зорин И.В. и др. Основы менеджмента туризма: Учеб. пособие. – М.: РМАТ,1996.

 8. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998

 9. Росс М., Росс Т. Большие идеи для малого бизнеса. Пер. с англ. Г. Моисеенко. – М.: Агентство «ФАИР»,1996.

 10. Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб.Планування діяльності підприємства. - Київ. - Изд-во "Каравела". - 2003.

 11. С.Р. Демьяненко. Основы бизнес-планирования туристской фирмы. Изд-во "Советский спорт".-М.: 2002.

 12. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану / Практикум. - К.: Знання, 2001.

 13. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2003.- 176с.

Передумови: після вивчення економіки підприємства, фінансів, основ менеджменту та маркетингу.

Методичне забезпечення:

Екзаменаційна методика: екзамен.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на іспит: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обовязковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи згідно розподілу курсу за навчальними модулями. Здійснюється у формі тестування.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconФормування облікової політики щодо трансакційних витрат готельного господарства
Підприємства готельного господарства, що представляють матеріальну основу туристичної галузі, несуть в собі величезний економічний...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки
Планування діяльностi підприємств готельного господарства та туризму” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconВ. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050100 "Економіка...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. О. Самойленко конспект лекцій з дисципліни «бізнес-планування»
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconДо виконання практичних занять з дисципліни «бізнес-планування»
«Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 020107 “Туризм”, 140101 “Готельно-ресторанна...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Основні складові формування сучасного інтер'єру підприємств готельного господарства
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Бізнес-планування”
«Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності...
Дисципліна Бізнес-планування підприємств готельного господарства iconКонспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 0502 01 «Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи