Дисципліна Гроші та кредит icon

Дисципліна Гроші та кредит
Скачати 37.84 Kb.
НазваДисципліна Гроші та кредит
Дата03.07.2012
Розмір37.84 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Гроші та кредит


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

Утому числі

81

Спеціальність Оподаткування


Лекції

14

Кафедра Банківська справа


Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Ковшарь Алла Іванівна, старший викладач.

Інститут / факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра банківська справа, т. 41-95-72.

Статус курсу в навчальній програмі.

Курс є обов’язковим у програмі навчання усіх спеціальностей за напрямком “Економіка і підприємництво” за спеціальності оподаткування.

Цілі курсу:

Розкриття сутності грошей, банківської справи та кредиту в умовах переходу до ринкової економіки з метою забезпечення вивчення наступних фінансових дисциплін та вживання отриманих знань на практиці, а також уміння оцінювання й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в Україні.

Програма:

Тема 1. Сутність і функції грошей.

Короткий зміст. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Сутність грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісні властивості грошей.

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки.

Короткий зміст. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Маса грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей, необхідних для обороту.

Тема 3. Грошовий ринок.

Короткий зміст. Сутність грошового ринку. Суб’єкти та об’єкти грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей.

Тема 4. Грошові системи.

Короткий зміст. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Методи державного регулювання грошово-кредитної політики. Сутність форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Антиінфляційна політика . Грошові реформи в Україні.

Тема 5. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Короткій зміст. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. “Трансакційний” варіант кількісної теорії І. Фішера. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій.

Тема 6. Кредит у ринковій економіці.

Короткий зміст. Сутність і необхідність кредиту. Принципи кредитування . Форми та види кредиту. Функції кредиту. Процент за кредит, фактори зміни процента. Економічні межі кредиту. Банківські проценти.

Тема 7. Валютний ринок та валютні системи.

Короткий зміст. Сутність валюти, види валют. Валютні відносини. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура. Валютний курс. Валютне регулювання та валютна політика. Міжнародні ринки грошей та капіталів. Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Банк міжнародних розрахунків.

Бібліографія:

  1. Гроші та кредит: Підручник / за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.-602с.

  2. Гроші та кредит: Підручник / за заг. ред. Б.С.Івасіва.- К,: 2000.-510с.

  3. Демківський А.В. Гроші та кредит. - К.: Дакар., К.: Вира.- Р.,2003.-528с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з макроекономіки, теорії фінансів, політекономії.


Методичне забезпечення: Протягом лекції студенти мають можливість знайомитись з електронним варіантом конспекту лекцій, планом семінарських занять, контрольними питаннями та термінами для самостійної роботи, а також новітніх книг та статей, які стосуються дисципліни.

Екзаменаційна методика: Тестування

Реєстрація на курс: Немає

Реєстрація на іспит: За розкладом
Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання.


Здійснюється у формі поточного, проміжного ( модульного ) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань. Проміжний ( модульний ) контроль проходить в два етапи: першій включає теми з 1 по 4; другий з 5 по 7. Здійснюється у формі тестування. Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися українською або російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Дисципліна Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи