Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) icon

Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Скачати 71.07 Kb.
НазваДисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дата03.07.2012
Розмір71.07 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин: у тому числі

81

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

-

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр -5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна - вибіркова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕСТС: Всього 2,5 кредити

Підсумковий контроль знань

Залік


Лектор: Авдюха А.А. – ст. викладач, Волощук І.А. - викладач, Гусленко І.Ю. – ст. викладач, Житна Л.А. – ст. викладач, Рачинська Т.В. – викладач, Саргсян А.Л. - викладач

Інститут/факультет: кафедра іноземних мов СНУ ім. Володимира Даля. М. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 А, кім. 110 а

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є вибірковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво" за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: подальший розвиток вмінь та знань студентів, які вони отримали під час вивчення англійської мови; навчити студентів спеціальній лексиці в межах тем, що передбачені програмою, сформувати практичні навички перекладу спеціальних текстів та навички складання ділових листів та паперів.

Програма:

Граматичні розділи: Prepositions of location & motion, Patterns: like doing / would like to do, Tenses Revision, Expressions of Distance & Frequency, Expressions of Future, Comparative & Superlative forms of Adjectives, Conditionals, Modals, Verb + -ing Patterns.

Усні розмовні теми: “Presentation”, “Socializing”, “Booking a hotel”, “Company”, “Negotiations”, “Job Application”.

Ділова кореспонденція: “Formal & Informal letters”, “Writing an e-mail”, “Memos, faxes, messages”, “Complaints”, “CV”.

Бібліографія:

  1. D. Grant & R. Business Basics. Student’s book. – Oxford University Press. 2002.

  2. A. Ashley. Commercial Correspondence. – Oxford University Press. 1995.

  3. R. Murphy. Essential Grammar in Use. – Cambridge University Press. 1995.

  4. D. Grant & R. Business Basics. Workbook. – Oxford University Press. 2002.

  5. Infotech. English for Computer Users.

  6. Навчальні завдання до самостійної роботи “Ділова іноземна мова”. СНУ. 2002.

  7. V. Hollett. Business Opportunities. Oxford University Press. 1994.

  8. Волощук І.М., Подгорнова Н.В. М/у и уч. зад. по дисциплине “Ділова іноземна мова” для всіх спеціальностей. ВУНУ, 2003.

  9. P. Ekins. Wealth Beyond Measure. Gaia Books Ltd. 1992.

  10. M. Lannon. Insights into business. Lingman. 1996.

Передумова: базові знання з курсу.

Методичне забезпечення: Студенти мають доступ до методичних вказівок до практичних занять, в самостійній роботі. На паперових та електронних носіях на кафедрі є методичні вказівки до практичних занять, тексти з спеціальності для самостійного опрацювання.

Залікова методика: тестування до практичних знань на модульних контролях або усний іспит під час тижня підвищення рейтингу.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Методи навчання: комунікативний, аудіолінгвальний.

Обов'язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов'язковими.

Дисципліна ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА)

Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин: у тому числі

81

Спеціальність - кафедри іноземних мов

Лекції

-

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр -5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна - вибіркова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕСТС: Всього 2,5 кредити

Підсумковий контроль знань

Залік

Лектор: Iсанiна С. О. – викладач, Сура Л.Г. - викладач

Інститут/факультет: кафедра іноземних мов СНУ ім. Володимира Даля. М. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 А, кім. 110 а

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є вибірковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво" за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: оволодіння специфікою французької ділової лексики, мовленнєвих кліше; формування вмінь та навичок підготовленого та непідготовленого мовлення, формування вмінь усно спілкуватися в рамках ділової сфери, формування навичок перекладу спеціальних текстів, розвинення писемного мовлення.

Програма:

Граматичні розділи: Systиme des temps, Interrogation, Nombres, Nйgation, Participes, Systиme des questions, Discours direct et indirect.

Усні розмовні теми: “Prйsentation”, “Voyage”, “A l’hфtel”, “Nйgociations”, “Expositions”, “Partenaires d’affaires”.

Ділова кореспонденція: “CV”, “Demande d’emploi”, “Bon de commande”,

“Offres”, “Contrats”, “Reclamation”, “Avis d’йtablissement”, “Demande de renseignements”.

Бібліографія:

1. Збiрник економiчних текстiв для домашнього читання: Навч. посiбник. - К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.

2. Китанова А. Ф., Шашкова С. А. Le franзais des affaires. – Минк, 1995.

3. Le parfait secrйtaire. – Paris, Librairie Larousse, 1970. – 459 c.

4. Липпи С. Тесты по французскому языку. – М.: ООО “Издательство Астрель”. - 2002. – 128 с.

5. Матвиишин В.Г., Ховкун В. П. Бизнес-курс французкого языка: Учебное пособие. - К.: Логос, 1999. - 384 с.

6. Мелихова Г. С. Французкий язык для делового общения. - М.: Рольф, 2001. - 240 с.

7. Раевская О. В. Новый французско-русский и русско-французский словарь. - 6-е изд., стереотип. - М.: Русский язык, 2002. - 600 с.

8. Сидорова И. Н., Лазарева И. Б., Базь А. А. Французский язык для делового общения. Ч. 1. – М.: ГИС, 2000. – 432 с.

9. Сидорова И. Н., Лазарева И. Б., Базь А. А. Французский язык для делового общения. Ч. 2. – М.: ГИС, 2000. – 280 с.

10. Соколова С. Н., Северская Н. A. Manuel de franзais. – М: Международные отношения, 1980.

Передумова: базові знання з курсу.

Методичне забезпечення: Студенти мають доступ до методичних вказівок до практичних занять, в самостійній роботі. На паперових та електронних носіях на кафедрі є методичні вказівки до практичних занять, тексти з спеціальності для самостійного опрацювання.

Залікова методика: тестування до практичних знань на модульних контролях або усний іспит під час тижня підвищення рейтингу.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Методи навчання: комунікативний, аудіолінгвальний.

Обов'язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов'язковими.

Дисципліна ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин: у тому числі

81

Спеціальність - кафедри іноземних мов

Лекції

-

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр -5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна - вибіркова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕСТС: Всього 2,5 кредити

Підсумковий контроль знань

Залік

Лектор: ст. викладач Кравченко З.П.

Інститут/факультет: кафедра іноземних мов СНУ ім. Володимира Даля. М. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 А, кім. 110 а

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є вибірковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво" за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: підсумувати знання, отримані студентами в процесі вивчення практичного курсу німецької мови, а також навчити студентів загальноекономічній та спеціальній лексиці та сформувати практичні навички перекладу загальноекономічних та спеціальних текстів. Розширення словникового запасу, вдосконалення навичок вільного усного мовлення згідно з ситуаціями спілкування є також метою дисципліни.

Програма:

1. Besuch aus Deutschland (Vorstellung, Bekanntschaft, BegrьЯung, Abschied, Beruf, Lдnder, Sprachen, Nationalitдt, Visitenkarte, das Personal einer Firma)

2. Dienstreise nach Coburg (Telefongesprдch mit der Firma, Bestellung des Tickets, Reservierung von den Hotelplдtzen, Fahrplan der Flugzeuge, Telex, Fax)

3. Ankunft in Deutschland (Im Flugzeug, PaЯ- und Zollkontrolle, im Flughafen, im Bahnhof, der Geschдftsbrief, Verkehr)

4. Im Hotelzimmer, im Restaurant, Essen, Mahlzeiten, die Anfrage)

5. In der Firma (Besichtigung der Firma, Arten des Privatunternehmens, das Angebot, die Bewerbung, Familie, Lebenslauf)

6. Ein kaufvertrag wird abgeschlossen (AbschlieЯen des Vertrages, Kosten und Fracht, Kosten und Versicherung, Liefertermine, Konventionalstrafe)

7. Wie sollen wir das bezahlen? (Bezahlungsarten, Geld, Wдhrung, Konto)

8. Auf der Messe (Besichtigung der Messe, bei der Autoreservierung, auf der Tankstelle, beim Arzt, Gesprдchnotiz, das Protokol, Verkehrszeichen)

9. Nach Hause (Widerruf der Bestellung, Дnderung der Bestellung, Warenhдuser, Geschenke, der Verbraucherschutz, Цsterreich)

10. Wir bleiben Geschдftspartner (Beanstandung, Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein)

Бібліографія:

1. Бизнес-курс немецкого языка, Н.Ф. Бориско – Киев «Логос», 1997.

2. Практический курс немецкого языка, В.М. Завьялова, Л.В. Ильина – Москва «ЧеРо», «Юрайт», 2002.

3. «Как делать бизнес в Европе». Вольфганг Хойер. Издательство «Прогресс» 1990.

Передумова: базові знання з курсу.

Методичне забезпечення: Студенти мають доступ до методичних вказівок до практичних занять, в самостійній роботі. На паперових та електронних носіях на кафедрі є методичні вказівки до практичних занять, тексти з спеціальності для самостійного опрацювання.

Залікова методика: тестування до практичних знань на модульних контролях або усний іспит під час тижня підвищення рейтингу.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Методи навчання: комунікативний, аудіолінгвальний.

Обов'язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов'язковими.

Схожі:

Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconДілова іноземна мова (англійська мова)
Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) icon«ділова іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу заочної...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconДілова іноземна мова (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconДілова іноземна мова (англійська мова)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) icon«ділова іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) icon«ділова іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconН. П. Пан Н. В. Маматова методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “ділова іноземна мова”
Ділова іноземна мова” (англійська мова) для організації роботи студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 040106...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconМетодичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни ділова іноземна мова (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) icon«ділова іноземна мова перша», «ділова іноземна мова друга»
«Ділова іноземна мова перша (додаткова)» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconФранцузька мова) (для організації практичної роботи студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
«Ділова іноземна мова перша (додаткова)», «Ділова іноземна мова друга (додаткова)»
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська) iconМінестерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства гречанікова С. В. Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова друга»
Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (англійська мова) (для організації практичної роботи студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи