Дисципліна інвестування icon

Дисципліна інвестування
Скачати 48.11 Kb.
НазваДисципліна інвестування
Дата03.07.2012
Розмір48.11 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ІНВЕСТУВАННЯ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість часів:

У тому числі

81

Спеціальність Оподаткування

Лекції

14

Кафедра оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни в кредитах ЕCTS: Всього 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Калінеску Тетяна Василівна, професор

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов'язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: студент повинен отримати знання, які дозволять визначити структуру процесу інвестування, розглянути методологію, методику та організаційні основи інвестування.

Програма:

1-й модуль:

Тема 1. Методологічні основи інвестування.

Короткий зміст. Мета та задачі курсу, зв`язок з іншими дисциплінами. Поняття інвестицій та їх класифікація. Інвестиційний процес та характеристика його основних стадій.

Тема 2. Суб`єкти та об`єкти інвестиційної діяльності.

Короткий зміст. Держава як суб`єкт інвестиційної діяльності та її інститути. Індивідуальні та інституціональні інвестори. Фінансово-кредитні установи на інвестиційному ринку. Напрями та об`єкти інвестування.

Тема 3. Фінансові інвестиції.

Короткий зміст. Становлення фондового ринку в Україні. Зміст управління портфелем цінних паперів. Види цінних паперів і форми забезпечення інтересів інвесторів. Типи портфелів цінних паперів і цілі, що стають перед ними. Загальний зміст портфельної стратегії.

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва.

Короткий зміст. Реальні інвестиції. Інвестиції в основний капітал. Інвестиції в оборотний капітал.

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій.

Короткий зміст. Поняття інновацій. Підвищення технічного рівня економічності інвестиційних процесів. Венчурне підприємництво. Інтелектуальні інвестиції.

Тема 6. Залучення іноземного капіталу.

Короткий зміст. Міжнародна інвестиційна діяльність. Політика держави з залучення іноземних інвестицій. Інвестиції іноземних фірм та спільних підприємств.

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування.

Короткий зміст. Поняття доцільності капітальних вкладень. Обмеженість ресурсів та необхідність оцінювання капітальних вкладень. Поточні та капітальні витрати. Визначення початкових витрат та додаткового грошового потоку.

2-й модуль:

Тема 8. Інвестиційні проекти. Місце та роль процесу інвестування капіталу в розвитку ринкової економіки України. Порядок розробки інвестиційного проекту. Планування та аналіз інвестиційних проектів на основі даних фінансового звіту підприємства.

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

Короткий зміст. Інформаційне посередництво. Використання міжнародних стандартів фінансового обліку при розробці інвестиційного проекту. Складання бізнес-плану інвестиційного проекту.

Тема 10. Менеджмент інвестицій.

Короткий зміст. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу. Індикативне планування інвестицій. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Регулювання взаємодії учасників інвестування.

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності.

Короткий зміст. Способи реалізації інвестиційних проектів. Види договорів, що регулюють інвестиційний процес. Страхування інвестицій.

Тема 12. Використання інвестицій.

Короткий зміст. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу. Розробка кошторисних документів для будівництва. Ціноутворення в інвестиційній сфері. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів.

Бібліографія:

 1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991.

 2. Баргер Т., Картер Я. "Венчурный капитал на возникающих рынках" // Market Maket. - № 2, 1998. - с. 10-13.

 3. Гарнер Даниель, Оуэн Роберт, Пособие Эрнст Енд Ян "Привлечение капитала" /Пер с англ. - М.: Джон Ваяйн Енд Санз, 1995. -464с.

 4. Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. - К.; Атіка, 2000. 234с.

 5. Дедиков А. И. Инвестиции и структура экономики Украины. - Днепропетровск: Преднестр. гос. Академия строительства и архитектуры., 1998. - 237с.

 6. Калінеску Т. В. Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств. Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. - 280с.

 7. Ковалев В. В. Финансовый анализ и управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.; Финансы и статистика. 1996. - 432с.

 8. Махмудов А. Г. Инвестиционная политика и управление. Монография. - Донецк: "Донецк", 2000. - 389с.

 9. Миловидов В. Д. Паевые инвестиционные фонды. - М.: Анкил. ИНФРА-М, 1996. -327с.

 10. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси /Пер с англ. В. Ф. Овсієва, В. Я. Лидсієнка. – К.: Основи, 1993. - 383с.

 11. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. К.: Либра, 2000. - 239с.

 12. Пересада А. А. та інші. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001. -384с.

Метод навчання: Лекції

Передумова: Необхідні загальні знання


Методичне забезпечення: Протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: залік на підставі тестового контролю.

Реєстрація на курс: немає

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Викладацький склад: лекції – Калінеску Т. В., д.е.н., проф. кафедри “Оподаткування”, практичні заняття – Романовська Ю. А., ас. кафедри “Оподаткування”

Оцінювання: Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова: Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна інвестування iconІнформація про II тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування»
Другий етап студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування» передбачає виконання тестового завдання І письмового завдання, яке...
Дисципліна інвестування iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос, І. Д. Скляр, Г. В. Салтикова, Т.І....
Дисципліна інвестування iconН. М. Богдан інвестування конспект
Васильєв О. В., Богдан Н. М. Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 Економіка І...
Дисципліна інвестування iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна інвестування iconІнформація щодо Днів теорії та практики інвестування знаходиться на інтернет-сторінці
Донецького національного технічного університету запрошує Вас прийняти участь у Днях теорії та практики інвестування, які проводяться...
Дисципліна інвестування iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка І...
Дисципліна інвестування iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Дисципліна інвестування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. В. Васильєв Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування»
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування» (для студентів заочної форми навчання...
Дисципліна інвестування iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань, курсової та самостійної робіт з дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальностей "Економіка підприємства" та "Менеджмент організацій" вечірньої форми навчання
«Інвестування» для студентів спеціальностей “Економіка підприємства” та “Менеджмент організацій” вечірньої форми навчання
Дисципліна інвестування icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна інвестування iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи