Дисципліна Аудит icon

Дисципліна Аудит
Скачати 41.13 Kb.
НазваДисципліна Аудит
Дата03.07.2012
Розмір41.13 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Аудит


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

54

Спеціальність оподаткування

Лекції

14

Кафедра Контроль і аудит

Практичні (семінарські) заняття

7

Семестр 7

Самостійна робота (загальний обсяг)

26

Дисципліна Обов’язкова


Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕСТS:

Всього: 1,5

Підсумковий контроль знань

залік

Лектор: Гуторова Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра контроль і аудит, т. 50-07-79.


Статус курсу в навчальній програмі: Курс циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання і практичні навики щодо організації аудиту, методики його проведення у залежності від цілі аудиту, засвоїти поняття про аудиторський ризик, докази і свідоцтва. Студент повинен вміти відрізняти шахрайство від помилки, робити вибірки, оцінювати якість облікових та звітних даних, складати акти та заключення з результатів аудиту, виражати свою думку про певність облікової інформації.

Програма:

Тема 1. Аудит: мета та місце в системі контролю. Поняття про аудит, сутність та класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг. Взаємозв’язок та відмінності аудиту від ревізії та обліку.

Тема 2. Організаційні основи та принципи здійснення аудиторської діяльності. Аудитор, його статус та сертифікація. Організація аудиторської діяльності. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Аудиторська палата та спілка аудиторів в Україні.

Тема 3. Правове регулювання аудиторської діяльності: Закон про аудиторську діяльність, міжнародні стандарті та національні нормативи аудиту. Процес підготовки аудиту, заключення договорів на аудит та надання супутніх аудиту послуг.

Тема 4. Організація внутрішнього аудиту. Теоретичні та організаційні аспекти внутрішнього аудиту..

Тема 5. Методика здійснення аудиторської діяльності: прийоми і способі аудиту. Аудиторський огляд документів. Господарські операції як об`єкт аудиту. Вибірковий спосіб дослідження документів та фактів в аудиті. Узагальнення матеріалів аудиту та звітність аудиторів за результатами роботи.

Тема 6. Аудит операцій з необоротними активами. Джерела інформації про необоротні активи. Способи вивчення операцій з необоротними активами. Аудит складу та стану необоротних активів та їх оцінка.

Тема 7. Аудит оборотних активів. Аудит операцій із запасами. Джерела інформації про виробничі запаси. Способи вивчення операцій з запасами. Аудит операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків. Джерела інформації та способи вивчення операцій з грошовими коштами.

Тема 8. Аудит операцій з власним капіталом то довгостроковими зобов`язаннями. Предмет та об`єкті аудиту операцій з власним капіталом. Способи вивчення операцій з власним капіталом та забезпеченням довгострокових та поточних зобов`язань.

Тема 9. Аудит операцій з обліку витрат діяльності. Мета та завдання аудиту операцій з обліку витрат діяльності. Джерела інформації та способи вивчення оперцій з формування витрат виробництва та іншої виробничої діяльності.

Тема 10. Аудит операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності. Мета та завдання аудиту, предмет , об`єкті та методи аудиту доходів та формування фінансових результатів.

Тема 11. Аудит фінансової та податкової звітності: поняття, види, вибір показників внутрішнього звіту, використання внутрішніх звітів в аналізі та оцінці показників діяльності підприємства.

Бібліографія:

  1. Адамс Р.Аудит: М.»Аудит», ЮНИТИ, 1995.-398с.

  2. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М.: Дело и сервис,1998.-464с.

  3. Андреев В.Д. Практический аудит. - М.Экономика,1994.-366с.

  4. Аудит Монтгомери,М.:Аудит,ЮНИТИ.-1997.-542с.

  5. Аудит /Под ред. В.И.Подольского.-М.:Аудит,ЮНИТИ.1997.-432с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів.

Передумова: Необхідні загальні знання економічної теорії, економіки підприємства, основ технології галузей, бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: Залік на підставі тестового контролю знань.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший – включає теми основ аудиту і методи його виконання; другий – методика здійснення аудиторської діяльності. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Аудит iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна Аудит iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна Аудит iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Назва розробки. Електронний посібник з дисципліни „Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності”
Дисципліна Аудит iconДисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит”
У результаті вивчення курсу „Методологія наукової діяльності” студенти повинні знати
Дисципліна Аудит icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна Аудит iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Дисципліна Аудит iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Дисципліна Аудит iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Дисципліна Аудит iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Дисципліна Аудит iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Дисципліна Аудит iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи