Дисципліна історія світового оподаткування icon

Дисципліна історія світового оподаткування
Скачати 41.68 Kb.
НазваДисципліна історія світового оподаткування
Дата03.07.2012
Розмір41.68 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

108

Спеціальність – Оподаткування

Лекції


14

Кафедра – Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна – вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS: Всього 3,0

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: Професорсько-викладацький склад кафедри „Оподаткування”

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра «Оподаткування»,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: За вибором студентів у програмі навчання в напрямку „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Ознайомити студентів з податковими системами різних країн у різні часи, прослідкувати їх розвиток, порівняти систему оподаткування в Україні та іншими країнами, виділити позитивні та негативні сторони розвитку.

Програма:

Тема 1. Оподаткування в стародавніх державах Месопотамії, Єгипту.

Короткий зміст. Особливості оподаткування в Месопотамії. Особливості оподаткування в Єгипті.

Тема 2. Оподаткування в Стародавньому Римі і Греції.

Короткий зміст. Особливості державних доходів і витрат в Стародавньому Римі і Греції. Фінансове законодавство Афін. Прямі і непрямі податки.

Тема 3. Оподаткування в Київській Русі.

Короткий зміст. Предмет оподаткування. Способи і види збору податків. Класифікація податків.

Тема 4. Оподаткування під час феодалізму в східноєвропейських країнах.

Короткий зміст. Особливості періоду феодалізму і види релігій. Формування податкових механізмів Франції. Розвиток податків в Англії. Податкова система Німеччини. Особливості періоду феодалізму і види релігій.

Тема 5. Оподаткування при абсолютизмі в Західній Європі, в імператорському Китаї, на американському континенті.

Короткий зміст. Оподаткування у Франції при абсолютизмі. Оподаткування в Англії при абсолютизмі. Оподаткування в Пруссії при абсолютизмі. Абсолютизм в Китаї. Абсолютизм на американському континенті.

Тема 6. Оподаткування в Російській імперії.

Короткий зміст. Періоди, передуючих виникненню традиційних і практичних податкових важелів, що дійшли до нас. Особливості оподаткування в Російській імперії.

Тема 7. Оподаткування за радянських діб.

Короткий зміст. Українська державність і формування податкової системи початок XX сторіччя (1917-1921 рр.). Нариси історії податків за радянських пір (1922-1991 рр.). Прибутковий податок з населення Радянського Союзу в післявоєнні роки. Податок на неодружених, самотніх і малосімейних громадян СРСР. Сільськогосподарський податок і оподаткування землі. Податок з обороту.

Тема 8. Основні тенденції оподаткування в різних країнах світу.

Короткий зміст. Податкова система Сполучених Штатів Америки. Податкова система Великобританії. Податкова система Німеччини. Податкова система Франції. Податкова система Швеції. Податкова система Японії

Бібліографія:

  1. Буряковский В.В., Кармазин В.А., Каламбет С.В. Водолазская О.А. Налоги. - Днепропетровск: Пороги, 1998. — 615 с.

  2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2001. — 416 с.

  3. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі. За ред. Ю. Немеца, Г. Райта./ Пер. з англ. К.: Основи, 1998.— 542 с.

  4. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине - К.: А.С.К., 2000-639с.

  5. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира. Справочник. - М: фонд «Правовая культура», 1995 -240с.

  6. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. - М. ИНФРА - М, 1996. - 192с.

  7. Русакова ИГ. и др. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов. М.: финансы ЮНИТИ, 1998 - 495с.

  8. Черник Д.Г. Налоги: Учебное пособие/под ред. Д.Г. Черника - М.: финансы и статистика, 1995. - 400с.

  9. Чиж В.И., Чернякова Т.М., Бондаренко О.В. Налоги и налогообложение в Украине. Учебное пособие. - Луганск: изд-во ВУГУ, 1999, - 288с.

  10. Юткина Т.М. Налоги и налогообложение: Учебник. - М. Инфра - М, 1999.-429с.


Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з світової історії, історії Радянського Союзу та історії України, також системи оподаткування, її нормативної бази В Україні.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством оподаткування в Україні, видами податків та системами оподаткування в різних країнах світу та у різні часи.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4; другий – теми з 5 по 8. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач. Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна історія світового оподаткування iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Дисципліна історія світового оподаткування iconСекція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н.
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Дисципліна історія світового оподаткування iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна історія світового оподаткування iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна історія світового оподаткування iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна історія світового оподаткування iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна історія світового оподаткування iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна історія світового оподаткування iconКількість годин
...
Дисципліна історія світового оподаткування iconТема теоретичні основи оподаткування
Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити склад податкової системи України
Дисципліна історія світового оподаткування iconКилимник І.І., Циганок В. Н
«Оподаткування підприємств» І «Оподаткування» студентами освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 030504...
Дисципліна історія світового оподаткування iconУкраїна: конфліктогенні фактори в умовах сучасного світового порядку
Структура Нового Світового Порядку, на думку його творців, повинна базуватися на таких основних принципах, економічний, геополітичний,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи