Дисципліна “історія україни” icon

Дисципліна “історія україни”
Скачати 38.83 Kb.
НазваДисципліна “історія україни”
Дата03.07.2012
Розмір38.83 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


 1. Ідентифікація

 • Лекційні заняття

 • Семінарські заняття

 • Самостійна робота

 • Індивідуальні заняття

 • Контроль навчальної роботи студентів.


2.Опис

2.1. Лекційні заняття

У лекційному курсу “Історія України” розглядаються головні теми предмету, етапи становлення та розвитку нашої країни, найбільш важливі події, що відбулися в Україні, висвітлюється система міжнародних відносин з іншими державами. Проголошення незалежності України – як закономірний етап розвитку української державності.

2.2. Семінарські заняття

Мета проведення семінарських занять: закріпити отримані на лекціях знання з курсу “Історія України”, отримати додаткову інформацію з питань, які не були розглянуті на лекціях, отримати та закріпити практичні навики.

2.3. Самостійна робота

Мета самостійної роботи: закріпити знання лекційного матеріалу, опрацювати ті теми, які не ввійшли до лекційного курсу, або не розглядалися на семінарських заняттях.

2.4. Індивідуальні завдання

Мета виконання індивідуальних домашніх завдань – розвивати навики логічного аналізу історичних подій.

2.5. Контроль навчальної роботи студентів. Поточний контроль проводиться у формі опитування (усного та письмового) на семінарських заняттях, у вигляді письмових контрольних робіт, у формі тестування. Тести розробляються викладачем за окремими темами курсу, блоками тем або окремими частинами курсу.

Підсумковий контроль за результатами модульних контролів (модульний контроль1, модульний контроль2).


3. Рівень.

Вивчивши курс студент повинен знати:

 • основні положення, принципи, партії, течії та тенденції суспільного розвитку в Україні протягом її історії;

 • основні проблеми історії України, фактичний матеріал та хронологію найважливіших подій тощо.

Вміти:

 • вільно володіти фактичним матеріалом навчального курсу;

 • показати роль і місце історії України у висвітленні розвитку суспільних процесів;

 • дати вичерпну і об’єктивну характеристику державним, політичним та громадянським діячам України.

Мати навички:

 • досліджувати минуле з точки зору сучасної історичної науки;

 • аналізувати історичні процеси в Україні.

4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

Лектори: Литвиненко Віталій Федосійович, доктор історичних наук, професор; Бодрухин Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, Федоровський Юлій Рудольфович, кандидат історичних наук, доцент, Кальніцька Наталія Дмитрівна, кандидат історичних наук.


Факультет: історії і політології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, корпус 2, кімната 317, телефон 41-92-43.


Статус курсу в навчальній програмі: обов’язковий.


Статус курсу: В результаті вивчення дисципліни “Історія України” студент повинен знати головний фактичний матеріал, дати хронологію найважливіших історичних подій, категорій та принципи вивчаючої науки, фундаментальний та інші дослідження з історії України, місце історії України в житті суспільства.


Програма:

 1. Витоки українського народу. Княжа доба української історії.

 2. Київська Русь.

 3. Україна в Х1У-ХУП століттях.

 4. Українські землі після Люблінської унії.

 5. Гетьманування Богдана Хмельницького та Іван Мазепи.

 6. Центральна Рада та їх Універсали.

 7. Україна в роки Другої світової війни.

 8. Проголошення незалежності України.Бібліографія:


 1. Бойко О.Д. Історія України. –Київ, Академія, 1999.

 2. Історія України: Курс лекцій у 2-х томах –Київ, 1991.

 3. Історія України /Під редакцією В.А.Смолія. –Київ, 1997.

 4. Історія України /Під редакцією Ю.Зайцева. –Київ, 1996.Метод навчання: Лекції з застосуванням плакатів, карт, слайдів тощо.

Передумова: Необхідні знання з історії України за програмою середньої школи.


Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються вказівки до вивчення курсу а також методичної поради до семінарських занять.

Екзаменаційна методика: усний або письмовий контроль модульні контролі модульний контроль1, модульний контроль 2.

Реєстрація на модульний контроль: за розкладом.


6-7. Тривалість, форми та методи навчання.

Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин у тому числі:

90

Спеціальність - Оподаткування

лекції

28

Кафедра історії України

Семінарські заняття

14

Семестр 1-2

Самостійна робота

66

Дисципліна обов’язкова

Підсумковий контроль знань

МК1, МК2


Обсяг дисципліни в кредитах ECTS:

Всього 3,5

 1. Оцінювання: (дивись пункт 2.5).

Схожі:

Дисципліна “історія україни” iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Дисципліна “історія україни” iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Дисципліна “історія україни” iconКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Дисципліна “історія україни” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна “історія україни” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна “історія україни” iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів...
Дисципліна “історія україни” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи