Дисципліна Менеджмент icon

Дисципліна Менеджмент
Скачати 33.98 Kb.
НазваДисципліна Менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір33.98 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Менеджмент

Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

108

Спеціальність оподаткування

Лекції

28

Кафедра Менеджменту

Практичні (семінарські заняття)

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕСТS:

Всього 3

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Ладико І.Ю., кандидат економічних наук., доцент.

Інститут/факультет: Факультет управління, кафедра менеджменту, т. 47-12-50.

Статус курсу в навчальній програмі: курс, що відноситься до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін у програмі навчання бакалавра за спеціальністю „Оподаткування”.

Цілі курсу: Навчити студентів принципам, методології, базовим методам управління галузі. Ознайомити студентів із специфікою управління галузі. Студент повинен знати сутність та методи управління галузі. Студент повинен вміти оцінювати структуру галузі та важливі її фактори, аналізувати галузеву структуру національної економіки, прогнозувати розвиток промисловості та її окремих підгалузей.

Програма:

Модуль 1. Значення та сутність галузевого менеджменту. Роль державного регулювання галузевої економіки. Галузь та галузева структура. Місто галузі у системі національної економіки. Характеристика галузей. Галузева структура та основні напрямки її удосконалення. Галузеві та міжгалузеві зв’язки. Організації та галузеві ринки. Організація як суб’єкт галузевого ринку. Цілі організацій. Співвідношення галузі та ринку. Держане регулювання галузевих структур.

Модуль 2. Промислова політика. Система цілей та пріоритетів промислової політики. Напрямки реалізації промислової політики. Завдання та функції органів державної влади в сфері галузевої промислової політики. Особливості управління в промисловості. Прогнозування розвитку промисловості. Планування розвитку промисловості.

Бібліографія:

  1. Авдашев С.Б., Розанов Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М.: 1998.

  2. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. - К.: МАУП, 2000.

  3. Дорошенко Л.С. Система отраслей народного хозяйства. – К.: МАУП, 1998.

  4. Никифоров А.Є. Промислова політика – К.: КНЕУ,2002.

  5. Парсаданов Г.А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы страны (теоретико-методологические аспекты). – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001.

Методи навчання:

Лекції: проводиться ознайомлення з теоретичних засад і методів прогнозування соціально-економічних процесів розвитку організацій. Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій актуальної тематики, використовуються плакати, роздавальний матеріал.

Практичні заняття: проводяться семінари, тренінги, ділові гри для закріплення отриманих теоретичних знань за дисципліною. Використовується роздавальний матеріал, інструктивно-методичні матеріали.

Передумова: Необхідні загальні знання економіки підприємства, основ менеджменту, економічної теорії, планування (галузевого).

Обов’язкові розділи програми навчання: вступ у галузевий менеджмент; галузь і галузева структура; організації та галузеві ринки; держане регулювання галузевих структур; промислова політика; планування розвитку промисловості.

Вибіркові розділи програми навчання: особливості управління в промисловості; прогнозування розвитку промисловості

Оцінювання

Поточний контроль: оцінювання активності на практичних, семінарських заняттях; 12- бальна шкала оцінок, кожний тиждень.

Проміжний контроль: оцінювання теоретичного матеріалу по кожному розділу дисципліни; 12 – бальна шкала, тестовий контроль по закінченню вивчення певного розділу дисципліни.

Модульний контроль: оцінювання рівня засвоєння половини теоретичного матеріалу за дисципліною шляхом проведення модульного контролю; 12 –бальна шкала, підсумковий тест або екзаменаційні білети, 2 рази за семестр, з урахуванням поточного та проміжного контролів.

Підсумковий контроль: оцінювання загального рівня засвоєння курсу .З рівня оцінок:12 –бальна, 4-х бальна та за системою ЕСТS, шляхом виведення середньої оцінки за результатами двох модульних контролів.

Мова:


Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Менеджмент iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна Менеджмент iconПроректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна Менеджмент iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Дисципліна Менеджмент iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна Менеджмент iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна Менеджмент iconДисципліна “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
...
Дисципліна Менеджмент iconО. В. Давидов кандидат географічних наук Л. М. Богадьорова Пояснювальна записка
Навчальна дисципліна «Екологічний менеджмент» є складовою варіативної частини циклу професійної та практичної підготовки фахівців...
Дисципліна Менеджмент iconІ. Б. Андренко
...
Дисципліна Менеджмент iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Дисципліна Менеджмент icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна Менеджмент iconХарківська національна академія міського господарства
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи