Дисципліна моніторинг податкових ризиків icon

Дисципліна моніторинг податкових ризиків
НазваДисципліна моніторинг податкових ризиків
Дата03.07.2012
Розмір43.1 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

144

Спеціальність – Оподаткування

Лекції


28

Кафедра – Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр – 6

Самостійна робота (загальний обсяг)

88

Дисципліна – вибіркова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS: Всього 4

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра «Оподаткування»,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: За вибором студентів у програмі навчання в напрямку „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Підготувати кваліфікованих фахівців, які будуть мати теоретичні знання податкових ризиків, їх класифікацію, методику визначення та методику оцінки, ознайомлюються з нормативними документами, якими треба користуватись на протязі вивчення цього курсу.

Програма:

Тема 1. Сутність податкових ризиків і необхідність їх моніторингу.

Короткий зміст. Поняття ризик. Поняття і сутність податкового ризику. Актуальність моніторингу податкових ризиків.

Тема 2. Показники впливу на податковий ризик.

Короткий зміст. Податковий ризик. Об'єктивні і суб'єктивні ризикові обставини. Показники впливу на податковий ризик.

Тема 3. Класифікація податкових ризиків.

Короткий зміст. Класифікація ризиків по своєму походженню. Класифікація ризиків по галузевій ознаці. Класифікація ризиків по кількісних параметрах. Загальна класифікація податкових ризиків

Тема 4. Методика визначення податкового ризику.

Короткий зміст.

Тема 5. Оцінка ризиків.

Короткий зміст. Ризик як історична категорія. Оцінка ризиків. Метод індивідуальних оцінок. Методу середніх величин.

Тема 6. Групи ризиків по податкових клієнтах.

Короткий зміст. Податковий ризик. Податкові клієнти. Групи ризиків по податкових клієнтах.

Тема 7. Створення єдиної бази даних податкових ризиків.

Короткий зміст. Основні причини, що обумовлюють різне сприйняття ризику людьми. Основні елементи системи управління в ситуаціях ризику. Єдина база даних податкових ризиків.

Тема 8. Супровід податкових ризиків.

Короткий зміст. Ризик в декількох аспектах. Ризик як конкретне явище. Ризик у зв'язку з конкретним застрахованим об'єктом. Ризик, зв'язаний з вірогідністю загибелі або пошкодження даного об'єкту, прийнятого в оподаткуванні.

Тема 9. Методи контролю за групами ризиків.

Короткий зміст. Контроль за ризиком. Підготовчий етап контролю. Вибір конкретних заходів, сприяючих усуненню або мінімізації можливих негативних наслідків ризику.

Тема 10. Методи уникнення податкових ризиків.

Короткий зміст. Ідентифікація ризиків. Аналіз і оцінка ризиків. Контроль за ризиками і розробка стратегії і тактики управління. Основні методи уникнення податкових ризиків.

Бібліографія:

  1. Буряковский В.В., Кармазин В.А., Каламбет С.В. Водолазская О .А. Налоги. -- Днепропетровск: Пороги, 1998. — 615 с.

  2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2001. — 416 с.

  3. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі. За ред. Ю. Немеца, Г. Райта./ Пер. з англ. К.: Основи, 1998.— 542 с.

  4. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — Киев: «А.С.К.», 2000. — 639с.

  5. Буряковский В.В. и др. Финансы предприятий. Учебное пособие. -Днепропетровск: Пороги, 1998 - 247с.

  6. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. - Харьков: Константа; 1997 - 432с.

  7. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. - М. ИНФРА - М, 1996. - 192с.

  8. Русакова ИГ. и др. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов. М.: финансы ЮНИТИ, 1998 - 495с.

  9. Черник Д.Г. Налоги: Учебное пособие/под ред. Д.Г. Черника - М.: финансы и статистика, 1995. - 400с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з фінансів, фінансового ринку, міжнародних фінансових розрахунків, банківських операцій, інвестування, також бажано мати знання зі страхових послуги та міжнародної економіки.

Методичне забезпечення: Студенти мають ознайомитись із податковим законодавством України, з оподаткуванням господарських товариств, підприємств, банків та інших суб’єктів господарської діяльності, також вивчити суть податкових ризиків, їх групи та методики оцінювання.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 5; другий – теми з 6 по 10. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconТема. Соціальні ризики
Поняття та ознаки соціальних ризиків. Система соціальних ризиків за законодавством
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Суть банківських ризиків. Характеристика зовнішніх І внутрішніх чинників, що зумовлюють появу банківських ризиків
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconТема теоретичні засади банківських ризиків
Структура ризиків, пов’язаних з характером банківських операцій (ризики активних І пасивних операцій)
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconРозділ аналіз економічних ризиків
Підприємницька діяльність завжди пов'язана з більшим чи меншим рівнем невизначеності, тобто завжди підлягає впливу різних економічних...
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconСтрахування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб’єктам підприємницької діяльності
Тому актуальним напрямом дослідження є розробка теоретичного та методичного обґрунтування страхування фінансових ризиків
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconСтрахування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб’єктам підприємницької діяльності
Тому актуальним напрямом дослідження є розробка теоретичного та методичного обґрунтування страхування фінансових ризиків
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconТема управління ризиками ризик-менеджмент
Класифікація ризиків. Місце ризиків в інвестуванні капіталу. Ризикозахищеність. Сутність І зміст ризику-менеджменту. Інтегрований...
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconІнформації Мета: сформулювати поняття про екологічний моніторинг та екологічні нормативи І стандарти якості середовища проживання.
Основні терміни й поняття: моніторинг, екологічне нормування, гдк, гдс, гдв, екологічний стандарт, екологічна експертиза, екологічний...
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconЗ курсу «Обґрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків»
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “ Обґрунтування господарських рішень...
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconКонспект лекцій з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків»
Конспект лекцій з дисципліни „ Обґрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків ” (для студентів 4 курсу денноїї І 5 курсу...
Дисципліна моніторинг податкових ризиків iconМетодичні матеріали: Робочий журнал з дисципліни «Екологічний моніторинг та паспортизація земель»
«Екологічний моніторинг та паспортизація земель» для проведення лабораторно-практичних занять студентів факультету екології І сталого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи