Дисципліна податковий контроль icon

Дисципліна податковий контроль
Скачати 64.02 Kb.
НазваДисципліна податковий контроль
Дата03.07.2012
Розмір64.02 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

135

Спеціальність – оподаткування

Лекції

28

Кафедра – оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

79

Дисципліна – обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього 4 кредити

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Інститут/факультет: фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим у програмі навчання в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі курсу: є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації податкового контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва, видів порушень податкового законодавства та фінансових санкцій, що накладаються за ці порушення.

Програма:

Тема 1. Сутність, принципи та завдання податкового контролю

Короткий зміст. Поняття та сутність податкового контролю. Цілі й задачі податкового контролю. Суб'єкт та об'єкт податкового контролю: контролюючі суб'єкти, контрольовані суб'єкти, допоміжні (факультативні) суб'єкти. Принципи податкового контролю: загальноправові принципи, загальнокеруючі принципи, спеціальні принципи. Форми податкового контролю: податкова перевірка, огляд, спостереження (моніторинг), опитування. Етапи податкового контролю. Методи податкового контролю: загальнонаукові та прикладні методи. Особливості документальних і фактичних методів податкового контролю.

Тема 2. Організація податкових перевірок. Документальне оформлення результатів перевірки

Короткий зміст. Поняття та завдання податкових перевірок. Види податкових перевірок: документальні, камеральні, планові, позапланові, комплексні, тематичні, оперативні, зустрічні, одночасові, контрольні податкові перевірки. Методика організації та проведення документальної й камеральної перевірки. Особливості організації оперативної та зустрічної перевірки. Критерії відбору платників податків та підстави для проведення податкової перевірки. Координація дій контролюючих органів під час проведення податкової перевірки. Документальне оформлення результатів перевірки: порядок складання акту документальної перевірки, довідки про перевірку, протоколу про адміністративне порушення. Порядок вилучення документів під час проведення податкової перевірки.

Тема 3. Методика документальної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства

Короткий зміст. Перевірка правомірності створення підприємства, правильності формування уставного фонду, ліцензій та інших дозвільних документів на здійснення видів діяльності підприємства. Форми й порядок застосування первинних документів і звітності при здійсненні документальної перевірки. Підстави та порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства. Перевірка операцій з податкового обліку активів підприємства: основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів.

Тема 4. Організація податкового контролю з податку на додану вартість та акцизного збору

Короткий зміст. Камеральна перевірка декларації з ПДВ. Перевірка своєчасності подання декларації з ПДВ, арифметична та методологічна перевірка показників декларації. Перевірка своєчасності сплати ПДВ за даними декларації. Документальна перевірка ПДВ. Перевірка податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ. Особливості перевірки ПДВ при здійсненні операцій звільнених від оподаткування та операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування з ПДВ.

Тема 5. Організація та методика перевірки розрахунків з податку на прибуток підприємств

Короткий зміст. Камеральна перевірка декларації з податку на прибуток підприємства. Перевірка своєчасності подання, арифметична та методологічна перевірки показників декларації з податку на прибуток. Перевірка своєчасності сплати податку на прибуток. Перевірка повноти та достовірності визначення в податковому обліку валових доходів, валових витрат підприємства та амортизації основних фондів і нематеріальних активів підприємства. Перевірка правильності розрахунку приросту (убутку) вартості матеріальних цінностей для цілей оподаткування.

Тема 6. Організація податкового контролю у сфері оподаткування фізичних осіб

Короткий зміст.. Податковий контроль у сфері оподаткування доходів фізичних осіб-громадян. Особливості податкового контролю податку з доходів фізичних осіб у податкових агентів. Перевірка правильності нарахування, своєчасності та повноти перерахування в бюджет податку з доходів фізичних осіб податковими агентами. Перевірка правомірності застосування пільг в оподаткуванні фізичних осіб, правильності здійснення перерахунку податку з доходів фізичних осіб. Податковий контроль у сфері оподаткування доходів фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 7. Організація і методика податкового контролю інших податків, зборів та обов'язкових платежів

Короткий зміст. Податковий контроль справляння мита. Контроль достовірності визначення митної вартості товарів у вантажній митній декларації. Перевірка своєчасності та повноти перерахування суми мита до бюджету. Податковий контроль ресурсних платежів.. Арифметична та методологічна перевірка показників розрахунку земельного податку, перевірка своєчасності подання розрахунку і сплати земельного податку до бюджету.

Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

Короткий зміст. Податковий контроль єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського податку. Податковий контроль відповідальності критеріям переходу на спрощену систему оподаткування.

Тема 9. Види і способи порушень у сфері оподаткування. Застосування фінансових санкцій

Короткий зміст. Поняття та види податкових правопорушень. Способи ухилення від сплати податків, зборів і обов'язкових платежів. Види санкцій, що накладаються за порушення податкового законодавства. Підстави й порядок застосування фінансових санкцій, адміністративних санкцій та кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Бібліографія:

  1. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт - бланки, 2004. - 331с.

  2. Д. Костюк. Що і як перевіряє податковий інспектор? : X.: Фактор, 2001 - 276с.

  3. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.

  4. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство. 2-е изд./ Под ред. Евстигнеева Е. Н. - СПб.: Питер, 2001 -336 с.

  5. Налоги, налогообложение 4-е изд./ Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. -СПб.: Питер, 2003 -576 с.

  6. Онищенко В. А. Податковий контроль - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002-432с.

  7. Тимченко О.. М. Податковий менеджмент: Навч. - метод, посібник для самостійного навчання дисц. -к.: КНЕУ. - 2001 - 150с.

  8. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложения. Учебник. - 2-е изд. - М.: ИНФРА - М, 2003-576с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з фінансів, оподаткування підприємств, міжнародної економіки, міжнародних фінансових розрахунків.

Методичне забезпечення: Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, діяльності митних органів та митних ліцензійних складів, порядок перетину митної території України громадянами, юридичними особами, транспортних засобів, вантажів, а також транзитні перевезення на території держави.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання: Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4, другий – теми 5-9. Здійснюється у формі тестування та рішення практичних задач. Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна податковий контроль iconНавчальна дисципліна: Планування і контроль на підприємстві

Дисципліна податковий контроль iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Дисципліна податковий контроль iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Дисципліна податковий контроль iconШевчук О. Д., к е. н., доц. Лоїк І.І
В сучасних умовах розвитку країни суттєвим елементом регулювання економіки є державний податковий контроль, що забезпечує ефективне...
Дисципліна податковий контроль icon2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во...
Дисципліна податковий контроль iconКонспект лекцій з курсу «Податковий облік»
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності...
Дисципліна податковий контроль iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
Дисципліна податковий контроль iconМетодичні рекомендації
Навчальна дисципліна,,Вступ до спеціальності” передбачена навчальним планом напряму,,Дошкільна освіта“ в обсязі 54 годин, в тому...
Дисципліна податковий контроль iconЦиганок В. Н. Програма І робоча програма дисципліни «податковий облік»
Програма І робоча програма дисципліни «Податковий облік» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 – «Облік І аудит»...
Дисципліна податковий контроль icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
Дисципліна податковий контроль iconП., Симонов В. А. Об особенностях проверки знаний студентов по общеинженерным дисциплинам с помощью тестов постановка проблемы
Постановка проблемы. Контроль знаний студентов занимает важное место в процессе обучения. Различают предварительный (вводный) контроль,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи