Дисципліна податковий менеджмент icon

Дисципліна податковий менеджмент
Скачати 56.11 Kb.
НазваДисципліна податковий менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір56.11 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

189

Спеціальність – Оподаткування

Лекції


28

Кафедра – Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр – 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

103

Дисципліна – обов’язкова

Курсова робота

30

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS: Всього 5,5

Підсумковий контроль знань


іспит

Лектор: Чернякова Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-32-99


Статус курсу в навчальній програмі: Курс нормативний в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання щодо дослідження теоретичних основ оподаткування, а також придбати практичні навички по управлінню податком при розрахунках с бюджетом та впливом їх на результат фінансово – господарської діяльності підприємства

Програма:

1-й модуль:

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту.

Короткий зміст. поняття податкового менеджменту, його суб'єкти, об'єкт, мета, способи і методи Органі управління в сфері оподаткування ДПАУ її структури, функції, задачі, права та обов'язки. Бюджетно-податкової планування та прогнозування. Задачі, тактика і стратегія податкового планування. Закон А. Вагнера. Роль податкової концепції в плануванні податків. Методи планування податкових надходжень в бюджет. Бюджетно-податкове регулювання: методи, цілі та критерії оптимальності прийнятих рішень. Зміст та цілі податкового регулювання.

Тема 2. Облік платників податків.

Короткий зміст. Облік платників - юридичних осіб, єдиний банк даних. Учений реєстр, його структура, порядок введення. Порядок подання документів для взяття на облік в податкових органів. Робота податкових органів по обліку платників ПДВ. Реєстрація та облік по податку на прибуток претендентів в Україні. Облік неприбуткових податків підприємств та організацій.

Тема 3. Облік податкових надходжень.

Короткий зміст. Поняття оперативного обліку податків і зборів в податкових органів. Документи, основі яких проводиться облік платників в бюджет. Порядок введення лицевих рахунків платників, їх відкриття і закриття. Облік нарахованих сум платників та надходжень їх в бюджет.

Тема 4. Порядок погашення податкового боргу.

Короткий зміст. Поняття податкових обов'язків. Виникнення, зміни і припинення податкових обов'язків. Поняття податкового боргу, порядок погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника податків і у випадку реорганізації списання і відстрочки податкового боргу.

Тема 5. Види перевірок податковими органами.

Короткий зміст. Форми податкового контролю. Програма перевірки, вимоги складанню документів перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Порядок вилучення документів, оскарження дій податкових органів.

Тема 6. Контрольна діяльність податкових органів.

Короткий зміст. Контроль податкових органів в сфері непрямого оподаткування. Камеральна і документальна перевірка ПДВ. Перевірка правильності нарахування акцизного збору. Контроль за нарахуванням і сплатою мита. Контроль податкових органів в сфері прямого оподаткування юридичних осіб. Особливості камерної і документальної перевірки по податку на прибуток. Аудит валового доходу, валових витрат, амортизаційних відрахувань, оподаткування доходів.

2-й модуль:

Тема 7. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток.

Короткий зміст. Об'єкти і суб'єкти податку на прибуток. Состав валових доходів і витрат, вхідні в розрахунок оподатковуваного прибутку. Амортизація і порядок її розрахунку. Ставки податку на прибуток і відповідальність платників податків. Пільги по податку на прибуток

Тема 8. Контроль оподаткування доходів громадян.

Короткий зміст. Платники податку с доходу фізичних осіб. Об'єкт обкладання ставки пільги. Податковий кредит. Порядок нарахування та перерахування в бюджет податку с доходів фізичних осіб, відповідальність за порушення податкового законодавства

Тема 9. Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування.

Короткий зміст. Суб'єкти підприємництва, користаються спрощеної системою оподаткування. Ставки єдиного податку для СПД юридичних та фізичних осіб. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування. Форма книги обліку доходів і витрат господарських операцій суб'єктів малого підприємництва. Фіксований податок, (патент)

Тема 10. Контроль справляння платежів за ресурси.

Короткий зміст. Порядок визначення платників, об'єкта обкладання, податкових ставок і пільг по податкам: земельний податок, сплата за воду, сплата за надра, збір за забруднення навколишньої середовища і т. д.

Тема 11. Контроль у сфері майнового оподаткування.

Короткий зміст. Податок с власника транспортних засобів, об'єкт, суб'єкт, ставки, пільги, відповідальність за порушення

Тема 12. Контроль нарахування сплати місцевих податків і зборів.

Короткий зміст. Податок з реклами, комунальний податок, ринковий збір, збір за парковку автотранспортних засобів та інші збори. Методика визначення суб'єкта, об'єкта, ставки, пільги.

Тема 13. Митний контроль. Митне діло.

Короткий зміст. Поняття єдиного митного тарифу. Митне мито і збір, їх види, ставки, відповідальність за порушення

Бібліографія:

  1. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт - бланки, 2004. - 331с.

  2. Д. Костюк. Що і як перевіряє податковий інспектор? : X.: Фактор, 2001 - 276с.

  3. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.

  4. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство. 2-е изд./ Под ред. Евстигнеева Е. Н. - СПб.: Питер, 2001 -336 с.

  5. Налоги, налогообложение 4-е изд./ Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. -СПб.: Питер, 2003 -576 с.

  6. Онищенко В. А. Податковий контроль - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002-432с.

  7. Тимченко О.. М. Податковий менеджмент: Навч. - метод, посібник для самостійного навчання дисц. -к.: КНЕУ. - 2001 - 150с.

  8. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложения. Учебник. - 2-е изд. - М.: ИНФРА - М, 2003-576с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням відеоматеріалів.

Передумова: Необхідні загальні знання з дисциплін основи оподаткування, податкова система України, аудит, бухгалтерський облік.


Методичне забезпечення: протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: екзамен на підставі тестового контролю знань та письмового завдання

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання: Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова: Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Дисципліна податковий менеджмент iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Дисципліна податковий менеджмент icon2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во...
Дисципліна податковий менеджмент iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
Дисципліна податковий менеджмент icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
Дисципліна податковий менеджмент icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Дисципліна податковий менеджмент iconПодатковий менеджмент
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Дисципліна податковий менеджмент iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна податковий менеджмент iconПитання до іспиту з курсу “Податковий менеджмент”
Порядок надання до податкових органів декларації про доходи громадян. Перерахунок прибуткового податку
Дисципліна податковий менеджмент iconПроректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна податковий менеджмент iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Дисципліна податковий менеджмент iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи