Дисципліна податкова звітність icon

Дисципліна податкова звітність
Скачати 54.37 Kb.
НазваДисципліна податкова звітність
Дата03.07.2012
Розмір54.37 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

81

Спеціальність – Оподаткування

Лекції


14

Кафедра – Фінанси

Практичні (семінарські) заняття


14

Семестр – 7

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна – вибіркова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS: Всього 2,5,

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: Професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра «Оподаткування»,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: За вибором ВНЗу у програмі навчання в напрямку „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Підготувати кваліфікованих фахівців, які будуть мати теоретичні та практичні знання для заповнення всіх необхідних документів для податкових органів, ознайомлюються з податками, які сплачуються в Україні, якими нормативними документами вони оформлюються та в які строки подаються.

Програма:

Тема 1. Податкова звітність, сутність податкової декларації.

Короткий зміст. Податкова звітність. Сутність податкової декларації.

Тема 2. Декларація з податку на прибуток підприємства, порядок заповнення і звітування в податковий орган.

Короткий зміст заняття. Декларація з податку на прибуток підприємства. Порядок заповнення і звітування в податковий орган. Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємств.

Тема 3. Податок з власників транспортних засобів, розрахунок податку і звітність.

Короткий зміст. Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів". Платник податку з власників транспортних засобів. Пільги податку з власників транспортних засобів. Розрахунок податку і звітність.

Тема 4. Податкова декларація з податку на додаткову вартість.

Короткий зміст. Поняття податкової декларація з податку на додаткову вартість. Розрахунок сум коригування сум ПДВ. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Розрахунок погашення простроченої заборгованості з податку на додану вартість.

Тема 5. Розрахунок акцизного збору

Короткий зміст. Поняття акцизного збору Види підакцизних товарів Платниками акцизного збору. Розрахунок акцизного збору

Тема 6. Розрахункові відомості зборів на пенсійне та соціальне страхування.

Короткий зміст. Поняття збору на обов'язкове державне страхування. Платник збору на обов'язкове державне страхування. Відомості зборів на пенсійне та соціальне страхування.

Тема 7. Розрахунок і звіт збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Короткий зміст. Поняття збору за забруднення навколишнього природного середовища. Платниками збору. Об'єкти збору. Ставки збору.

Тема 8. Звітність і нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Короткий зміст. Нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Платниками збору. Об'єкти збору. Ставки збору. Звітність збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Тема 9. Комунальний податок, розрахунок і звітність

Короткий зміст. Поняття комунальний податок. Строки сплати комунального податку. Пільги. Звітність комунальний податок

Тема 10. Нарахування і звітність місцевих податків і зборів

Короткий зміст. Нарахування і звітність місцевих податків Нарахування і звітність місцевих зборів

Тема11. Порядок надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Короткий зміст. Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів. Порядок його надання.

Тема 12. Звіт суб'єкта малого підприємства фізичних та юридичних осіб

Короткий зміст. Порядок складання розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва. Розрахунок про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва. Заповнення і надання звіту суб'єктом малого підприємництва.

Тема 13. Застосування реєстрів розрахункових операцій. Звітність про їх використання

Короткий зміст. Реєстри розрахункових операцій. Облік плати за послуги реєстратора. Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Тема 14. Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями

Короткий зміст. Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

Бібліографія:

  1. .Буряковский В.В., Кармазин В.А., Каламбет С.В. Водолазская О.А. Налоги. - Днепропетровск: Пороги, 1998. — 615 с.

  2. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — Киев: «А.С.К.», 2000. — 639с.

  3. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. - Харьков: Константа; 1997 - 432с.

  4. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира. Справочник. - М: фонд «Правовая культура», 1995 -240с.

  5. Онищенко Т. Частный предприниматель - X.. фактор, 2001-468с.

  6. Русакова ИГ. и др. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов. М.: финансы ЮНИТИ, 1998 - 495с.

  7. Черник Д.Г. Налоги: Учебное пособие/под ред. Д.Г. Черника - М.: финансы и статистика, 1995. - 400с.

  8. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: финансы ЮНИТИ,1997. -383с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з оподаткування, обліку, також бажано мати знання зі законодавчої бази України.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі оподаткування в Україні, а саме оподаткування господарських товариств, підприємств, банків та інших суб’єктів господарської діяльності, вивчити порядок та методику заповнення усіх необхідних документів, які подаються у податкові органи.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 7; другий – теми з 8 по 14. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова. Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна податкова звітність iconРегіональний семінар «Звітність за мсфз: реалії, виклики та застереження»
Огляд Директиви єс 2013/34 від 26. 06. 2013 «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність»
Дисципліна податкова звітність iconПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів...
Дисципліна податкова звітність iconПодаткова звітність за прямими податками
Закону України від 22. 05. 1997 р. №283/97-вр. 01. 07. 2004. ро­ку Законом України №1957-iv (далі — Закон №1957) були вне­сені останні...
Дисципліна податкова звітність iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Дисципліна податкова звітність iconМіжнародний Соломонів Університет
«Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити...
Дисципліна податкова звітність iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Дисципліна податкова звітність iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Дисципліна податкова звітність icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Дисципліна податкова звітність icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Дисципліна податкова звітність icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Дисципліна податкова звітність iconЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи