Податкове планування icon

Податкове планування
Скачати 59.46 Kb.
НазваПодаткове планування
Дата03.07.2012
Розмір59.46 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

162

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

28

Кафедра - Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

106

Дисципліна - вибіркова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього 4,5 кредити

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Професорсько-викладацький склад кафедри „Оподаткування”

Інститут/факультет: фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: За вибором студентів у програмі навчання в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: Податкове планування" є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації податкового планування на підприємстві, видів податкових ризиків, пов'язаних з податковим плануванням, аналізу ефективності впроваджених на підприємстві систем оподаткування.

Програма:

Тема 1. Податкове планування в системі загального планування підприємства

Короткий зміст. Поняття податкової політики підприємства, податкового менеджменту. Мотивація впровадження податкового планування на підприємстві: економічні, моральні, техніко-юридичні фактори. Вплив податків на фінансовий стан підприємства. Податкове навантаження на підприємство: методика розрахунку, вплив на впровадження податкового планування. Поняття податкового планування.

Тема 2. Податкові ризики в заходах податкового планування

Короткий зміст. Види податкових ризиків, що супроводжують заходи податкового планування: ризики податкового контролю, ризики посилення податкового навантаження, ризики відповідальності, ризики соціальної напруги. Законні та протизаконні способи мінімізації податків: поняття перекладання податків, заниження бази оподаткування, приховування бази оподаткування. Поняття ухилення від сплати податків..

Тема 3. Принципи і методи податкового планування на підприємстві

Короткий зміст. Загальні і спеціальні принципи податкового планування на підприємстві. Принципи єдності, участі, безперервності, гнучкості, точності, законності, комплексності, оптимального співвідношення ризику та користі, перспективності, альтернативності. Методи податкового планування на підприємстві. Загальні методи податкового планування на підприємстві: метод мікробалансів, метод графоаналітичних залежностей, матрично-балансовий метод, статистичний балансовий метод, розрахунково-аналітичний метод, нормативний метод.

Тема 4. Види та етапи податкового планування

Короткий зміст. Класифікація видів податкового планування на підприємстві у сфері застосування, суб'єкті планування, за характером управлінських рішень, інструментами податкового планування. Стратегічне, тактичне, індивідуальне, корпоративне, зовнішнє, внутрішнє, внутрішньодержавне, міждержавне, податкове планування с застосуванням податкових пільг, податкових лазівок,

Тема 5. Методика податкового планування на підприємстві

Короткий зміст. Інструментарій податкового планування. Порядок визначення податкового середовища підприємства. Взаємозв'язок податків підприємства. Топологія схем податкового планування. Методика складання простих та складних схем податкового планування.

Тема 6. Податкове планування податку на прибуток

Короткий зміст. Особливості податкового планування податку на прибуток. Взаємозв'язок податків. Застосування в податковому плануванні податку на прибуток спеціальних методів податкового планування: методу заміни відношень, методу розподілу відносин, методу прямого зниження об'єкта оподаткування, методу делегування податків підприємству-сателіту, методу офшору, методу пільгового підприємства, методу використання облікової політики.

Тема 7. Податкове планування податку на додану вартість

Короткий зміст. Особливості податкового планування податку на додану вартість. Застосування в податковому плануванні податку на додану вартість спеціальних методів податкового планування: методу заміни відношень, методу розподілу відношень, методу прямого зниження об'єкта оподаткування, методу делегування податків підприємству-сателіту, методу офшору, методу пільгового підприємства.

Тема 8. Податкове планування окремих податків і зборів

Короткий зміст. Особливості податкового планування податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, внесків до Пенсійного фонду. Застосування в податковому плануванні податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, внесків до Пенсійного фонду спеціальних методів податкового планування.

Тема 9. Міжнародні аспекти податкового планування

Короткий зміст. Принципи територіальності та резиденства. Поняття податкового доміціля. Принципи міста призначення та країни походження. Система податкових заліків та податкових кредитів. Застосування міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування в міждержавному податковому плануванні. Суб'єкти, об'єкти та мета індивідуального й корпоративного податкових планувань.

Тема 10. Організаційні основи податкового планування на підприємстві

Короткий зміст. Структура податкового підрозділу на малих, середніх та великих підприємствах. Функції податкового підрозділу на підприємстві.. Податковий менеджер. Кваліфікаційні вимоги податкового менеджера. Порядок взаємодії податкового підрозділу з іншими підрозділами підприємства: дирекцією підприємства, бухгалтерським підрозділом, планово-економічним підрозділом, підрозділом аудиту, юридичним підрозділом, підрозділом збуту, підрозділом постачання.

Тема 11. Моніторинг та аналіз ефективності податкового планування на підприємстві

Короткий зміст. Порядок здійснення моніторингу за виконанням податкового календаря підприємства. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на показники податкового календаря. Коригування календаря під зміни зовнішніх та внутрішніх факторів. Аналіз позитивних і негативних відхилень від податкового календаря. Аналіз ефективності впровадженої схеми податкового планування за допомогою коефіцієнтів: ефективності оподаткування, податковомісткості реалізованої продукції, оподаткування витрат, оподаткування ціни, оподаткування прибутку, дійсної дохідності, використання податкових пільг.

Бібліографія:

  1. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Легас, 2001. - 584 с.

  2. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике /Под ред. Сутырина С. Ф. - СПб.: Изд. В. А. Михайлова, Изд. «Полиус», 1998.-577 с.

  3. Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика/ А. В. Брызгалин, В.Р. Берник, А. Н. Головкин. Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. - Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2002.-272 с.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, порядок стягування загальнодержавних та місцевих податків та зборів на території України, а також порядок складання звітності по цим податкам та зборам.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання: Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 5, другий – теми 5-11. Здійснюється у формі тестування та рішення практичних задач. Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Податкове планування iconПодаткове планування як засіб оптимізації оподаткування прибутку підприємства
О. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у світлі
Податкове планування iconПитання до екзамену з дисципліни «планування пек»
Основні види планування. Довгострокове, середньострокове, короткострокове планування
Податкове планування iconТема фінансове планування зміст І принципи фінансового планування
Фінансове планування — специфічна сфера управління. На всіх етапах історичного розвитку воно потребувало особливих підходів щодо...
Податкове планування iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Податкове планування iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Податкове планування iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Податкове планування iconРозділ вертикальне планування міських територій загальні положення проектування вертикального планування
Рельєф є найбільш важливим показником, що визначає поверхню міської території, впливає на планування, забудову І благоустрій міст,...
Податкове планування iconТема 11. Планування як функція менеджменту поняття планування
Поняття планування. Планування являє собою завчасне прийняття рішень про те, що потрібно робити І що для цього необхідно, коли робити,...
Податкове планування iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Податкове планування iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
Податкове планування iconСтруктура навчальної дисципліни «податкове право» за модульною системою

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи