Дисципліна податкова політика icon

Дисципліна податкова політика
Скачати 52.45 Kb.
НазваДисципліна податкова політика
Дата03.07.2012
Розмір52.45 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

14

Кафедра - Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна - вибіркова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього 3 кредити

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Професорсько-викладацький склад кафедри „Оподаткування”

Інститут/факультет: фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: За вибором ВНЗу у програмі навчання в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: полягають в оволодінні теоретичними знаннями з питань сучасної податкової політики, інструментарієм, методиками розробки стратегії в сфері оподаткування і придбанні практичних умінь і навичок використовування отриманих знань у професійній діяльності.

Програма:

Тема 1. Податкова політика держави

Короткий зміст. Податкова політика на макро- і мікроекономічному рівнях, її сутність і принципи розробки. Стратегічна спрямованість макроекономічної політики, індикатори загального економічного стану країни. Економічна рівновага. Фундаментальні принципи (золоті правила) еластичного оподаткування. Податкова політика в системі державного управління економікою. Історичний аспект. Етапи зміни ролі держави в розвитку економіки. Основні моделі економічного розвитку, ролі податків і податкової політики в цьому процесі. Цілі і задачі податкової політики.

Тема 2. Макроекономічні аспекти податкової політики

Короткий зміст. Валовий внутрішній продукт як сума добавлених вартостей. ВВП і національний дохід в кругообігу доходів і витрат. Закрита економіка без участі держави. Податки як основний елемент формування бюджету в кругообігу доходів і витрат в моделі ВВП. Валовий внутрішній продукт в повній моделі відкритої економіки з участю держави. Еволюція теорії податків. Класична теорія і закон Сєя. Кейнсіанська теорія зайнятості. Монетаристський підхід. Економіка пропозиції. Ефект Лаффера. Нові концепції державного регулювання економіки. Чинники макроекономічної нестабільності і їх взаємозв’язок з податковою політикою.

Тема 3. Фіскальний механізм макроекономічної політики.

Короткий зміст. Складові макроекономічної політики. Цілі, засоби, чинники вживання. Пріоритети макроекономічної політики. Стимулююча бюджетно-податкова політика. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор податків. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Лаги макроекономічної політики. Вбудовані (автоматичні) стабілізатори. Дискреційна і антидискреційна фіскальна політика.

Бюджетна система, її сутність і принципи устрою. Сутність державного бюджету, його структура. Бюджетний баланс, дефіцит і методи його покриття. Ефект “витіснення”.

Тема 4. Основні проблеми регулювання фіскальних систем у транзитній економіці.

Короткий зміст. Фіскально-економічні системи і їх місце у фінансово-регулюючому механізмі. Основні недоліки організації податкового процесу. Внутрішні можливості податкової системи та рівень зовнішньої нестабільності. Управління формуванням стратегії податкової політики держави. Основоположні принципи створення податкової системи. Податкові агрегати. Правило бюджетного обмеження. Вплив фіскальної політики на економіку транзитного типу. Методи вдосконалення фіскально-економічної системи в економіці перехідного типу.

Тема 5. Проблеми податкового регулювання економічного зростання

Короткий зміст. Оподаткування як складова економічної політики держави. Податки як засіб економічного впливу на соціально-економічний розвиток країни. Інструменти податкового регулювання. Закони та законодавчі акти. Напрямки вдосконалення системи державного оподаткування. Податкові стимули розвитку підприємницької діяльності. Розвиток інвестиційних процесів у світі в XX столітті. Податкова політика різних держав у стимулюванні інвестицій. Податкові важелі активізації інвестиційних процесів. Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні. Економічне зростання як кінцева ціль податкової політики.

Тема 6. Перспективи податкової політики в контексті світового розвитку

Короткий зміст. Стратегічні цілі держаної податкової політики: політична стабільність, прискорення економічних реформ, якість життя, соціальна справедливість, гуманітарний розвиток. Глобалізація й інтеграційні процеси в контексті податкових систем в рамках Євросоюзу. Необхідність і сутність інтеграції податкових систем. Гармонізація податкових систем країн - учасників Євросоюзу. Інтеграція податкової системи України до вимог Євросоюзу. Уніфікація і адаптація нормативних актів у сфері оподаткування з вимогами Євросоюзу.

Бібліографія:

  1. Аведян Л. Й. Фіскальна політика. Конспект лекцій. - X.: Вид. ХДЕУ, 2003. - 80 с.

  2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.

  3. Василик О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997.-484 с.

  4. Чистов С. М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник /С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко - К.: КНЕУ, 2000. -316 с.

  5. .Михасюк І. Державне регулювання економіки / І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка /За ред. І. Р. Михасюка. - К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. -592 с.

  6. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. - Харків: Торнадо, 2003. -516 с.

  7. Иванов Ю.Б. О проблеме переложения налогов / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко // Бизнес-информ. Научный информационный журнал. - 2004. - №3-4. - С. 31-40.

  8. .Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика держави /А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дьяконова. - К.: Наукова думка, 1997. - 368 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з фінансів, права, оподаткування підприємств.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, порядок стягування загальнодержавних та місцевих податків та зборів на території України, а також порядок складання звітності по цим податкам та зборам.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання: Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 3, другий – теми 3-6. Здійснюється у формі тестування та рішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна податкова політика iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Дисципліна податкова політика icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Дисципліна податкова політика icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Дисципліна податкова політика iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Дисципліна податкова політика iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Дисципліна податкова політика iconНавчальна дисципліна: Політика у невиробничій сфері

Дисципліна податкова політика iconНавчальна дисципліна: Політика у невиробничій сфері

Дисципліна податкова політика iconЛекція Політика безпеки Поняття політики безпеки
Фундаментальним поняттям захисту інформації є політика безпеки (ПБ) або політика захисту. Важливість цього поняття важко переоцінити...
Дисципліна податкова політика iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Дисципліна податкова політика iconМіжнародний Соломонів Університет
«Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити...
Дисципліна податкова політика iconДокументи
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи