Дисципліна податкове право icon

Дисципліна податкове право
Скачати 39.69 Kb.
НазваДисципліна податкове право
Дата03.07.2012
Розмір39.69 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПОДАТКОВЕ ПРАВО


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

14

Кафедра - Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна - обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього 3 кредити

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Професорсько-викладацький склад кафедри „Оподаткування”

Інститут/факультет: фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування,

т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі курсу: Підготовка кваліфікованих фахівців у області оподаткування – специфічної сфери правових відносин, які виникають в процесі діяльності суб’єктів оподаткування: держави з фізичними та юридичними особами.

Програма:

Тема 1. Характеристика методів податкового права.

Короткий зміст. Характеристика податкового права. Ознаки податкового права, методи податкового права.

Тема 2. Податкове право як підгалузь фінансового права.

Короткий зміст. Податкове право як інститут фінансового права. Предмет і поняття податкового права, податкові відносини. Система джерел податкового права. Структура податкового права.

Тема 3. Відмінність фінансових та адміністративних правопорушень від податкових.

Короткий зміст. Класифікація податкових правовідносин. Характеристика податкового правопорушення. Класифікація санкцій за податкові правопорушення. Поняття адміністративних санкцій. Характеристика фінансових та дисциплінарних санкцій. Правомірний обхід податку. Варіанти легального відходу від оподаткування.

Тема 4. Об’єкт, суб’єкт і зміст податкових правопорушень.

Короткий зміст. Поняття та особливості податкових правовідносин. Юридичний і фактичний зміст податкових правовідносин. Об’єкт, суб’єкт податкових правовідносин. Поняття податкова правоздатність, дієздатність. Юридичний факт, класифікація юридичних фактів.

Тема 5. Юридичні принципи оподаткування.

Короткий зміст. Система принципів класичного оподаткування. принципи податкового права. Принципи побудови податкової системи. Принципи податкового закону.

Тема 6. Облік і звітність непрямих податків: ПДВ та акцизного збору.

Короткий зміст. Сутність та облік ПДВ, акцизного збору. Метод обчислення та звітність податку на додану вартість, акцизний збір.

Тема 7. Облік і звітність податку на прибуток.

Короткий зміст. Особливості податку на прибуток у в світовій практиці. Валовий дохід, валові витрати, амортизація. Платники податку і правила ведення податкового обліку. Безнадійна заборгованість, порядок врегулювання. Облік і звітність податку на прибуток.

Тема 8. Законодавство, що регулює податкові правовідносини..

Короткий зміст. види законів, що регулюють оподаткування: загальні нефінансові закони, загально фінансові закони, загальні податкові закони, спеціальні податкові закони. Стадії прийняття податкових законів.

Тема 9. Взаємоузгодженність норм цивільного і податкового права.

Короткий зміст. Взаємозв’язок податкового права з окремими галузями права. Функції податкового права.

обліку та звітності.

Бібліографія:

  1. Закон України “Про Державну податкову службу в Україні”

  2. Закон України “Про систему оподаткування в Україні”

  3. Кримінальний кодекс України

  4. Основи податкового права/ Під ред. С.Г. Пепеляева. – М.:1995.

  5. Фінансове право/ Під ред. О.Н. Горбуновой – М.1996.

  6. Фінансове право/ Під ред. Н.І. Хімічевой – М. 1995.

Метод навчання: Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова: Необхідні знання з фінансів, права, оподаткування підприємств.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, порядок стягування загальнодержавних та місцевих податків та зборів на території України, а також порядок складання звітності по цим податкам та зборам.

Екзаменаційна методика: Тестування.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання: Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4, другий – теми 5-9. Здійснюється у формі тестування та рішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна податкове право iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Дисципліна податкове право iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Назва розробки. Електронний учбово-методичний посібник з дисципліни «Податкове право»
Дисципліна податкове право iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Дисципліна податкове право iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Дисципліна податкове право iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Дисципліна податкове право iconСтруктура навчальної дисципліни «податкове право» за модульною системою

Дисципліна податкове право iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Дисципліна податкове право iconДокументи
1. /Навчально-методичний комплекс Податкове право.doc
Дисципліна податкове право iconРобоча програма «податкове право єс» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Дисципліна податкове право iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Електронний учбово-методичний посібник з дисципліни «Податкове право»
Дисципліна податкове право iconПитання для підготовки до іспиту з дисципліни Податкове право України
Поняття суб’єкт, об’єкт оподаткування, ставки та пільги щодо даного виду податку. Порядок нарахування І сплати пдв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи