Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності icon

Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Скачати 50.42 Kb.
НазваДисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дата03.07.2012
Розмір50.42 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

162

Спеціальність –

оподаткування

Лекції

28

Кафедра – оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

106

Дисципліна – вільного вибору студента

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS 4,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, к.е.н.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі: Курс вільного вибору у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: навчити студентів основам теорії та практики щодо оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, вмінню при плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств враховувати роль податків, розуміти роль податків та неподаткових зборів у регулюванні міжнародних економічних відносин.

Програма:

Тема 1. Податки в системі фінансових інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Дискримінаційне національне оподаткування іноземних товарів та мито. Мито як інструмент регулювання економічної та політичної співпраці в системі міжнародної торгівлі.

Тема 2. Митний кодекс України.

Короткий зміст. Митна справа. Принципи митного регулювання. Митна територія. Митний кордон. Спеціальні митні зони. Спеціальні митні режими. Митні органи.

Тема 3. Єдиний митний тариф України.

Короткий зміст. Ввезення на митну територію України товарів та інших предметів. Вивезення за межі митної території України товарів та предметів. Єдиний митний тариф України. Зведення ставок мита.

Тема 4. Митна вартість. Вантажно-митна декларація.

Короткий зміст. Поняття, порядок застосування вантажно-митної декларації (ВМД). Митний збір за вантажною митною декларацією і порядок звільнення від цього виду платежів. Митна вартість.

Тема 5. Індикативні ціни.

Короткий зміст. Сутність індикативних цін. Встановлення індикативних цін на імпортовані та експортовані товари. Інформаційні джерела для встановлення індикативних цін.

Тема 6. Оподаткування прибутку від здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Порядок формування прибутку від здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Об’єкт оподаткування. Порядок нарахування та терміни сплати податку.

Тема 7. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності податком на додану вартість.

Короткий зміст. Нарахування ПДВ на митну вартість товару. Порядок відшкодування бюджетної заборгованості по ПДВ. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ.

Тема 8. Справляння акцизного збору при імпортно-експортних операціях.

Короткий зміст. Сутність справляння акцизного збору. Ставки акцизного збору. Групи товарів, що підлягають обкладанню акцизним збором.

Тема 9. Уникнення подвійного оподаткування.

Короткий зміст. Сутність подвійного оподаткування. Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Елементи механізму уникнення подвійного оподаткування.

Тема 10. Оподаткування бартерних операцій в області зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Сутність та призначення бартерної операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Терміни проведення бартерних операцій. Оподаткування бартерних операцій на загальних підставах.

Тема 11. Оподаткування лізингових операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

Короткий зміст. Сутність та види лізингових операцій. Порядок віднесення операцій резидентів до договорів оперативного та фінансового лізингу. Податок на прибуток від здійснення операції лізингу.

Тема 12. Оподаткування операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Обкладання імпортним митом, податками і зборами давальницької сировини при її ввезенні до митної території України. Оподаткування частини давальницької сировини або ГП.

Тема 13. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних ними від здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Короткий зміст. Іноземний дохід. Джерело походження доходу. Склад загального річного оподатковуваного доходу платника податку. Нарахування та сплата податку з доходів фізичних осіб.

Тема 14. Розрахунки по митних платежах з державним бюджетом України.

Короткий зміст. Ставки Митного тарифу України. Ставки, що діють на день надання митної декларації. Порядок сплати мита. Контроль за правильністю й своєчасністю сплати мита.

Бібліографія:

  1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 c.

  2. Владимиров К.Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.

  3. Зовнішньоекономічна діяльність: нормативна база / Уклад. С. Філатов, В. Кузнєцов, Ф. Федорченко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 472 с.

  4. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях. Частина 1. Загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні: Навчальний посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 416 с.

Метод навчання: Лекції.

Передумова: Необхідні знання з правознавства, фінансів, місцевих фінансів, фінансового права, фінансового контролю, основ оподаткування, митної справи.

Методичне забезпечення: Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: Екзамен на підставі письмової відповіді на 2 питання, вирішення задачі.

Реєстрація на курс: Не має.

Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання. Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, тестуванні на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з основ оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; другий – з особливих режимів оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Підсумковий контроль складається з результатів проміжного та поточного контролю.

Мова. Дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconДисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного І податкового права багато в чому сприяло виникненню нової...
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Назва розробки. Електронний посібник з дисципліни „Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності”
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconДисципліна “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
...
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconГригоренко Леся Миколаївна
«Університет економіки та права «крок», факультет міжнародних відносин, спеціалізація -мзед(менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),спеціальність...
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconМоделювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою рекурентних співвідношень о. М. Назаренко, доц.; Д. В. Фільченко, студ
Ної моделі зовнішньоекономічної комерційної діяльності на прикладі спекулятивного бізнесу. Особлива увага приділяється аналізу факторів,...
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи