Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва icon

Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Скачати 43.88 Kb.
НазваДисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дата03.07.2012
Розмір43.88 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин

у тому числі

135

Спеціальність оподаткування

Лекції

14

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 9


Самостійна робота (загальний обсяг)

93

Дисципліна - вибірковаОбсяг дисциплін у кредитах

ECTS: Всього: 3

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Факультет: фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу обов’язковий за переліком програми навчання в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо справляння податків з суб'єктів підприємницької діяльності.

Програма:

Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування.

Короткий зміст. Історичні передумови виникнення соціального страхування. Об’єкт, суб’єкт, принципи і функції соціального страхування. Спільне та різне між соціальним страхуванням та іншими видами страхування та соціального забезпечення.

Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

Короткий зміст. Еволюція добровільного та обов’язкового соціального страхування. Соціальне страхування в американських країнах. Соціальне страхування в інших країнах.

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування.

Короткий зміст. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування. Досвід регулювання соціального страхування в Україні.

Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності.

Короткий зміст. Сутність та призначення загальнодержавного страхування з тимчасової втрати працездатності. Управління загальнодержавним страхуванням з тимчасової втрати працездатності. Види забезпечення за загальнодержавним страхуванням з тимчасової втрати працездатності.

Тема 5. Медичне страхування.

Короткий зміст. Становлення та розвиток медичного страхування в Україні. Сутність, завдання і форми медичного страхування в Україні. Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні.

2-й модуль:

Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Короткий зміст. Загальні положення щодо страхування від нещасного випадку. Правова основа, економічний механізм та організаційна структура страхування. Порядок визначення страхових тарифів. Порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів. Порядок оформлення нещасних випадків на виробництві.

Тема 7. Страхування на випадок безробіття.

Короткий зміст. Правові, фінансові і організаційні основи страхування на випадок безробіття. Основні положення щодо функціонування Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

Тема 8. Пенсійне страхування.

Короткий зміст. Основні принципи, задачі, механізми пенсійного забезпечення. Порядок перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду.

Тема 9. Недержавне соціальне страхування.

Короткий зміст. Необхідність та значення недержавного соціального страхування. Недержавне пенсійне забезпечення.

Тема 10. Напрями вдосконалення соціального страхування в Україні.

Короткий зміст. Проблеми соціального страхування в Україні. Напрями реформування соціального страхування.

Бібліографія:

  1. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс лекций. – М.: ТЕИС, 1998. – 189 с.

  2. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 11: Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика. – 448 с.

  3. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві: нормативна база / Уклад. О. Ворона. – Х.: Фактор, 2003. – 288 с.

  4. Цивилев Р.М., Рогожин В.В. Социальное страхование при капитализме: мифы и реальность. – М.: Профиздат, 1977. – 112 с.

  5. Юрій С.І., Шаваріна М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.:. Кондор. – 2004. – 464 с.

Метод навчання: лекції із застосуванням роздатного матеріалу.

Передумова: необхідні знання економічної теорії, державних та місцевих фінансів, податкової системи, страхування, бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: залік на підставі усної відповіді на питання.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, тестуванні на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший – включає теми першого модуля; другий – теми другого модулю. Здійснюється у формі письмової відповіді на запитання, вирішення задачі.

Підсумковий контроль складається з результатів проміжного та поточного контролю.

Мова: дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва icon1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconПро спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”
Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” в редакції від...
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconТема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (Пк – 1)
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconТема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (Пк – 1)
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва icon«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconЛекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
...
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва icon1. Поняття, суб’єкти, цілі І підстави міжнародно-правової відповідальності
Однак постійне розширення кола суб'єктів міжнародного права призводить І до зміни кола суб'єктів відповідальності за міжнародним...
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconПроведено одноосібне дослідження
«Удосконалення економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних суб’єктів підприємництва»
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва iconСекція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н.
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи