Дисципліна оподаткування фізичних осіб icon

Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Скачати 55.89 Kb.
НазваДисципліна оподаткування фізичних осіб
Дата03.07.2012
Розмір55.89 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин

у тому числі

135

Спеціальність оподаткування

Лекції

14

Кафедра - оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 9


Самостійна робота (загальний обсяг)

93

Дисципліна – обов’язковаОбсяг дисциплін у кредитах

ECTS: Всього: 4

Підсумковий контроль знань

Залік


Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри оподаткування

Факультет: фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу обов’язковий за переліком програми навчання в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: надання студентам знань щодо визначення оподатковуваних доходів фізичних осіб та формування навичок їх оподаткування.

Програма:

Тема 1. Суб’єкти підприємництва як платники податків і зборів

Короткий зміст. Визначення підприємницької діяльності та її співвідношення з господарською діяльністю. Законодавче регулювання підприємницької діяльності. Юридичні особи. Підприємство і підприємництво. Види підприємств за Господарським кодексом України. Суб'єкти підприємницької діяльності: визначення, класифікація. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємницької діяльності як платники податків і зборів. Особливості оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 2. Спеціальна термінологія оподаткування суб’єктів підприємництва

Короткий зміст. Основні поняття і терміни, що використовуються в оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності: матеріальні активи, товари, роботи, послуги, основні фонди, дивіденди, роялті, гудвіл, звичайні ціни, пов'язані особи та ін. Законодавчі визначення окремих господарських операцій в цілях оподаткування: бартер, продаж на умовах комісії, доручення, консигнації, товарний та фінансовий кредит, продаж в розстрочку, лізингові (орендні) операції, факторинг, фінансова допомога на зворотній основі та ін.

Тема 3. Оподаткування операцій з реалізації та придбання товарів, робіт, послуг

Короткий зміст. Податкові наслідки операцій з продажу (поставки) товарів: податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір та інші податки і збори. Поставка (продаж) товарів (робіт, послуг) за грошові кошти. Передоплата та поставка з відстроченням платежу. Продаж на умовах товарного кредиту та в розстрочку. Безоплатна передача товарів (робіт, послуг). Особливості оподаткування продажу товарів та послуг за готівку. Експорт товарів, робіт, послуг: формування валового доходу та застосування нульової ставки ПДВ. Експортне відшкодування ПДВ. Формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ при закупівлі товарів, робіт, послуг на умовах передоплати, відстрочення платежу, товарного кредиту, закупівлі в розстрочку. Безкоштовне отримання товарів, робіт, послуг. Закупівля товарів (робіт, послуг) у „нестандартних" платників.

Тема 4. Операції з основними фондами

Короткий зміст. Оподаткування операцій з придбання основних фондів: закупівля за кошти на умовах бартеру, товарного кредиту, безоплатної передачі на баланс підприємства. Внесення основних фондів в статутний фонд суб'єкта підприємницької діяльності. Придбання невиробничих основних фондів. Самостійне виготовлення основних фондів. Оподаткування учасників довгострокових контрактів

Тема 5. Податки і збори при здійсненні посередницьких операціях.

Короткий зміст. Зміст та класифікація посередницьких операцій. Договори комісії, доручення, агентські угоди, інші посередницькі договори. Особливості формування валового доходу та валових витрат у посередника та в замовника. Податок на додану вартість при здійсненні посередницьких операцій. Інші податки і збори. Оподаткування зовнішньоекономічних посередницьких операцій.

Тема 6. Оподаткування фінансових операцій.

Короткий зміст. Податковий облік фінансових кредитів. Безповоротна фінансова допомога. Варіанти податкового обліку поворотної фінансової допомоги в залежності від податкового статусу партнерів. Спеціальні вимоги до податкового обліку процентів. Оподаткування страхової діяльності. Особливості віднесення до валових витрат вартості страхових послуг.

Тема 7. Оподаткування виплат на користь фізичних осіб

Короткий зміст. Витрати на оплату праці, їх склад та особливості віднесення до валових витрат. Оподаткування виплат в негрошовій формі. Внески на загальнообов'язкове пенсійне та загальнообов'язкове соціальне страхування. Визначення страхувальників, бази для нарахування внесків. Розмір внесків і порядок їх сплати. Особливості оподаткування та справляння внесків з винагород за цивільно-правовими угодами. Суб'єкти підприємницької діяльності як податкові агенти за податком з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності. Підзвітні суми та витрати на відрядження: особливості податкового обліку.

Тема 8. Майнові та ресурсні платежі суб’єктів підприємницької діяльності

Короткий зміст. Склад ресурсних платежів. Плата за землю: об'єкт оподаткування, ставки, порядок сплати для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємництва. Податок з власників транспортних засобів: особливості справляння для юридичних осіб і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Збори за використання природних ресурсів: плата за воду, рентна плата, збір за геологорозвідувальні роботи, збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Тема 9. Підприємницька діяльність та місцеві податки та збори

Короткий зміст. Комунальний податок: платники, база оподаткування, порядок сплати. Податок з реклами. Об'єкти оподаткування, платники, ставки. Взаємодія з іншими податками і зборами. Місцеві збори, що сплачуються юридичними та фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності.

Бібліографія:

  1. Дикань Л. В. Податкова система. / Л. В. Дикань, Т. С. Воїнова - Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 252 с.

  2. 13.Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. - Харків: ХДЕУ - Торнадо, 2003. - 516 с.

  3. 14.Іванов Ю. Б. Глосарій термінів з курсу „Податкова система України". Монографія. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. - 344 с.

  4. 15.Іванов Ю. Б. Налогообложение: терминология законодательных и нормативных актов. Словарь-справочник. - Харьков: ИНЖЕК. 2003. - 704 с.

Метод навчання: лекції із застосуванням роздавального матеріалу.

Передумова: необхідні знання економічної теорії, державних та місцевих фінансів, податкової системи, страхування, бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: залік на підставі усної відповіді на питання.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, тестуванні на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший – включає теми першого модуля; другий – теми другого модулю. Здійснюється у формі письмової відповіді на запитання, вирішення задачі.

Підсумковий контроль складається з результатів проміжного та поточного контролю.

Мова: дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconПрограма дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб ” Тема Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Принципи банківського кредитування фізичних осіб. Методи кредитування фізичних осіб, їх характеристика, переваги та недоліки. Стадії...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconЛекція про податок з доходів фізичних осіб
Податок з доходів фізичних осіб плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconПрізвище, ім’я та по батькові студента
Еволюційні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб // Економіка І підприємництво: організаційно–методологічні аспекти обліку,...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconПрограма дисципліни “Банківське обслуговування фізичних осіб”
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconДенну форму навчання за окр «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб
За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconУдосконалення організаційного забезпечення обліку операцій з кредитування фізичних осіб
Облення та впровадження відповідних технологічних карток. При цьому, технологічною карткою банку є документ, що містить детальний...
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconСписки вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на заочну форму навчання напряму підготовки 040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прородокористування» окр «бакалавр»
Списки вступників рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
Дисципліна оподаткування фізичних осіб iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «магістр» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03050401

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи