Дисципліна основи банківської справи icon

Дисципліна основи банківської справи
Скачати 51.96 Kb.
НазваДисципліна основи банківської справи
Дата03.07.2012
Розмір51.96 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

81

Спеціальність – Оподаткування

Лекції


14

Кафедра – Банківської справи

Практичні (семінарські) заняття


14

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна – вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS: Всього 2,5 кредити

Підсумковий контроль знань


іспит

Лектор: Житний Павло Євгенович, к.е.н., доцент.

Факультет: Фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус, тел. 41-95-72


Статус курсу в навчальній програмі: Курс вибірковий ВУЗом в напрямку “Економіка і підприємництво” за спеціальністю „Оподаткування“

Цілі курсу: Студент повинен отримати сучасне уявлення про складові основи банківської справи. Придбати знання про економічну і правову ланки діяльності банків України, посилаючись на приклади в закордонній практиці банківської діяльності. Вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях, вивчити механізм надання банківських послуг юридичним та фізичним особам в умовах ринкових відносин, що дозволить їм сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати за обраним фахом.

Програма:

Тема 1 Поняття і структура банківської системи України.

Короткий зміст. Предмет і ціль Закону України « Про банки і банківську діяльність». Терміни і визначення Закону. Сфера застосування Закону. Банківська система України. Економічна незалежність банку. Організаційно правова форма банку. Державні банки. Кооперативні банки

Тема 2. Національний банк України і його функції.

Короткий зміст. Становлення центрального банку України. Основи правового статусу НБУ. Правління НБУ. Принципи вертикальної структури керування системою НБУ. Функції НБУ: емісійний центр готівкового обороту, банк банків, орган банківського регулювання і банківського нагляду, банкіра і фінансового агента уряду, провідника монетарної політики.

Тема 3. Закордонні банківські системи.

Короткий зміст. Банківська система США. Банківська система Німеччини. Банківська система Японії.

Тема 4. Порядок створення і реєстрації комерційного банку.

Короткий зміст. Створення банку на акціонерних і пайових засадах. Дозвіл НБУ. Реєстрація в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж і інших фінансово-кредитних установ. Заява про реєстрацію банку. Установчий договір. Статут. Протокол установчих зборів.

Тема 5. Ліцензування банківської діяльності.

Короткий зміст. Ціль ліцензування банківської діяльності. Умови одержання ліцензії для новоствореного банку. Умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій для діючих банків. Перелік документів, наданих банками для одержання ліцензії НБУ для здійснення банківських операцій.

Тема 6. Ресурсна база комерційного банку.

Короткий зміст. Ресурси комерційного банку. Структура капіталу банку (основний – оплачений і зареєстрований статутний, розкриті резерви; додатковий - нерозкриті резерви, резерви переоцінки, гібридні капітальні інструменти ( борг/капітал ) субординованний борг).

Тема 7. Баланс банку. Регулювання банківської діяльності.

Короткий зміст. Поняття банківських нормативів: Складові власних і залучених коштів. Положення « Про порядок регулювання діяльності банків». Регулятивний капітал. Порядок залучення коштів на умовах субординированного боргу до капіталу банку. Нормативи капіталу.

Тема 8. Класифікація операцій банку.

Короткий зміст. Розрахунково-касові операції. Кредитні операції. Операції з векселями. Операції з цінними паперами. Інвестиційна банківська діяльність. Операції банків в іноземній валюті.

Тема 9. Нетрадиційні банківські операції.

Короткий зміст. Лізингові; гарантії і поручительства; посередницькі; консультаційні, інформаційні; трастові; факторинг і форфейтинг; операції з дорогоцінними металами; фінансовий инжиринг.

Тема 10. Основи банківського менеджменту.

Короткий зміст. Особливості менеджменту в банківській сфері. Організаційна структура банківського менеджменту. Підприємницьке середовище, банківський менеджмент і маркетинг. Керування персоналом банку. Активи, їхні види. Організація керування активами і пасивами.

Тема 11. Банківська безпека.

Короткий зміст. Проблема банківської безпеки – забезпечення безпеки банківської інформації (банківської таємниці); забезпечення безпеки банку як такого. Комерційна і банківська таємниця: загальне і відмінності. Таємниця банківських клієнтів і її правове регулювання. Перелік конфіденційних зведень банку, як підприємства в цілому.

Тема 12. Основи банківського маркетингу.

Короткий зміст. Необхідність і зміст маркетингу в банку. Організація служби маркетингу. Маркетингові дослідження. Аналіз клієнтської бази. Розробка банківських продуктів. Цінова політика комерційного банку. Комунікаційна політика банку.

Тема 13. Нові банківські технології.

Короткий зміст. Поняття і призначення платіжних систем. Види платіжних інструментів. Інструменти безготівкових розрахунків (дебетові платіжні інструменти, кредитові платіжні інструменти, банківська пластикова карта). Вибір платіжних інструментів.

Бібліографія:

  1. Конституция Украины: принята на V сессии Верховного совета Украины 28.06.1996 г.

  2. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 17. 01.01 №2121-111.

  3. Закон Украины «О Национальном банке Украины» от 10.01.02 г. № 2922-111.

  4. Заєць О.В., Житний П. Є., Кудрявцев В.І. Інструментарій банківської справи: Навчальний посібник. - Луганськ, СНУ, 2000. – 352 с.

  5. Заєць О.В., Житний П.Є., Нестеренко П.П. Банківська справа в схемах, таблицях, документах: Навчальний посібник. –Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2002. – 407 с.

Метод навчання: Лекції із застосуванням роздавального матеріалу

Передумова: Необхідні загальні знання.


Методичне забезпечення: протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: екзамен на підставі тестового контролю знань та письмового завдання

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання: Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова: Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Дисципліна основи банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Дисципліна основи банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Дисципліна основи банківської справи iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Дисципліна основи банківської справи iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна основи банківської справи iconРеєстраційний №
Директору Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Огієнку...
Дисципліна основи банківської справи iconРеєстраційний №
Директору Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Огієнку...
Дисципліна основи банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Дисципліна основи банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи д’яконова ірина іванівна
Дисертація виконана в Українській академії банківської справи Міністерства освіти України
Дисципліна основи банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи коренєва оксана геннадіївна
Робота виконана в Українській академії банківської справи Міністерства освіти України
Дисципліна основи банківської справи iconСвоєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
...
Дисципліна основи банківської справи iconОрганізація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку
О. А. Криклій, доцент кафедри банківської справи Української академії банківської справи нбу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи