Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу icon

Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Скачати 37.21 Kb.
НазваДисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дата03.07.2012
Розмір37.21 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна: Правознавство


Дисципліна циклу: Гуманітарних та соціальних дисциплін

Позначка дисципліни: Оволодіння студентам знаннями в області права, Виробленню позитивного відношення до нього, у розгляді права як соціальної реальності, виробленим людською цивілізацією і наповненої ідеями гуманізму, добра і справедливості.

Програма:

 • Походження держави, його поняття й ознаки.

 • Походження права, і його поняття і сутність.

 • Основи державного улаштую України.

 • Адміністративне право України.

 • Цивільне право України.

 • Карне право України.

 • Трудове право України.

 • Сімейне право України

Рівень


А) Знання окремих розділів з курсу “Історія України”

Б) Вивчивши дисципліну, студент повинен.


Знати:

Визначення держави, форми держави, їхньої функції, структуру органів державної влади і керування на Україні зміст основних понять конституційного, цивільного, трудового, житлового, карного, адміністративного права України.

Вміти:

Орієнтуватися в системі нормативно-правових актів України, застосовувати нормативний матеріал законодавства України для дозволу виниклих життєвих ситуацій.

Бібліографія:

 1. Конституція України//Відомості БРЕШУ.-1996.-№30.-141с.

 2. Битяк Ю.П., Гаращук В.М. Адміністративне право України, –ДО.: Юрінком Інтер, 2005. -544с.

 3. Адміністративне право України: Підручник/ під ред. Кивалова С.В., -Х.: Одиссей, 2004.-880с.

 4. Цивільне право України: Підручник/ Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А., -Х.: Одиссей, 2004. –960с.

 5. Цивільне право України. Навч. Посібник/ Панченко М.І., -К.: Знання, 2005. –583с.

 6. Цивільне право України: Підручник/ У 2-х т., (компл.), Борисова В.І., -К.: Юрінком Інтер, 2004. –480с.

 7. Трудове право України: Підручник/ (3-і изд.) Прокопенко В. І., -К.: СП Консум , 2002. –528с.

 8. Трудове право України: Практикум/ Чанишева Г.І., -Х.: Одиссей, 2004. –304с.

 9. Червоный Ю.С., Сімейне право України: -Х.: Одиссей, 2004. –520с.

 10. Сімейне право України: Підручник/ Баранова Л.М., -К.: Юрінком Інтер, 2004. –264с.

 11. Карне право України: Загальна частина, Підручник/ Александров Ю.В., -К.: ТОВ "Атіка ЛТД", 2002. -448с.

 12. Конституційне право України: 3-і вид., Кравченко В.В., -К.: ТОВ "Атіка ЛТД",

 13. 2004. –512с.

 14. Конституційне право України. Навчальний посібник/ Фрицький О.Ф. Юрінком Інтер, 2004. –510с.

 15. Загальна теорія держави і права: Підручник для Вузов/ Комарів С.А., -К.: Питер, 2004. –512с.

 16. Правознавство: Підручник/ за ред. Копєйчикова В.В., Берлач А., -К.: Юрінком Інтер, 2004. –752с.

 17. Андрійчук В.В. Правознавство/ -К.: Слово, 2003. –288с.

 18. Правознавство: Навчальний посібник/ Атамась Г.О. та ін., -К.: Центр навчальної літератури, 2004. –252с.

 19. Правознавство: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Понікаров В.Д., -К.: ТОВ "Видавничий дім "ІНЖЕК", 2004. –272с.

 20. Законодавчі акти і нормативні матеріали


4. Усі розділи навчальної програми є обов'язковими

Викладацький склад


Нікішкін Юрій Анатольович доцент, кандидат технічних наук.

Шпонька Василь Леонідович доцент, кандидат економічних наук.

Чуніхіна Людмила Миколаївна старший викладач.

Боженко Яків Вікторович асистент.

Юридичний факультет, кафедра господарського право,

місто Луганськ, вулиця Ватутіна, 1, корпус 8, кімната 412, телефон 8-0642-46-73-82

Тривалість


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість часів

У тому числі:

90

Спеціальність - Оподаткування

Лекції

14

Кафедра господарського права

Практичні заняття

14

Семестр:

Самостійна робота:

У тому числі

62

Обсяг дисциплін у кредитах ECTS:

Всього: 2,25

Підсумковий контроль знань

Залік

Форми та методи навчання


Метод навчання: Лекції, практичні заняття .

Передумова: Базові знання з курсу “Історія України”


Методичне забезпечення:

Студенти мають доступ до повнотекстових електронних варіантів конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних знань у самостійній роботі, а також доступ до інформаційно-законодавчої бази «Ліга – закон».

На паперових носіях на кафедрі є методичні вказівки до практичних зайняти, самостійної роботи.

Залікова методика: тестування за теоретичним матеріалом.

Реєстрація на курс: є.

Залік за розкладом.

Оцінювання


Згідно за розкладом оцінювання знань виконується на практичних заняттях та в агрегованому виді на модульних контролях.

1-ій модуль:

 • Походження держави, його поняття й ознаки.

 • Походження права, і його поняття і сутність.

 • Основи державного устрою України.

 • Адміністративне право України.

Проміжний контроль на 8-9 тижнях.

2-ій модуль:

 • Цивільне право України.

 • Карне право України.

 • Трудове право України.

Підсумковий контроль та екзамени на 17-18 тижнях.

Мова


Усі розділи дисципліни можуть викладатися російською та українською мовами.

Схожі:

Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу icon«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво»
Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconОснови організації міжнародних перевезень дисципліна «Основи організації міжнародних перевезень»
Дисципліна «Основи організації міжнародних перевезень» входить до варіативного циклу професійно орієнтованих дисциплін спеціальності...
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconПрограма Курсу Державне право зарубіжних країн
Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних І професійно-орієнтованих дисциплін
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconЗміст вступ загальні методичні вказівки
Дисципліна “Металургія сталі” є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно- практичної підготовки
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Дисципліна “Металургія сталі” є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно- практичної підготовки
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconМета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Маркетинг інтелектуальної власності» є нормативною дисципліною та входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої...
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи