Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс icon

Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Скачати 41.58 Kb.
НазваДисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дата03.07.2012
Розмір41.58 Kb.
ТипДокументи
1. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Адм. и хоз. право.doc
2. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Аудит.doc
3. /nalog/Дисциплины Налогообложение/БЖД.doc
4. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бух. учет.doc
5. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. менедж..doc
6. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Бюдж. сист. Укр..doc
7. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Валеология.doc
8. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Введ. в спец..doc
9. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Всемирная философия.doc
10. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Высш. матем..doc
11. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ГО.doc
12. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Гос. рег. экон..doc
13. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Деньги и кред..doc
14. /nalog/Дисциплины Налогообложение/ИН. яз. (англ., фр., нем.).doc
15. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инвестирование.doc
16. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Интел. собст..doc
17. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Инфор. сист. в налогообл..doc
18. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Информ.и комп. тех..doc
19. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Ист. мир. цив..doc
20. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. мир. налогообл..doc
21. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Истор. экон. уч..doc
22. /nalog/Дисциплины Налогообложение/История Украины.doc
23. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Культурология.doc
24. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Логика.doc
25. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Макроэкон..doc
26. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Маркетинг.doc
27. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Мат. програм..doc
28. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Междунар.экон..doc
29. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Менеджмент.doc
30. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Микроэкон..doc
31. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Монит. налог. рисков.doc
32. /nalog/Дисциплины Налогообложение/НИРС.doc
33. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. контр..doc
34. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. менедж..doc
35. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. отчет..doc
36. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. план..doc
37. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. полит..doc
38. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. право.doc
39. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налог. сист. ин. стран.doc
40. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. внеш.-экон. деят..doc
41. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. СПД.doc
42. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Налогообл. ф.л..doc
43. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. банк. делаъ.doc
44. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Осн. экологии.doc
45. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политология.doc
46. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Политэкон..doc
47. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Правоведение.doc
48. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Претенз. раб. орг. ГНС.doc
49. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Психология и педагогика.doc
50. /nalog/Дисциплины Налогообложение/РПС.doc
51. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Религееведение.doc
52. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Сист. технол..doc
53. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Соц. страхов..doc
54. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Социология.doc
55. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Статистика.doc
56. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Страхование.doc
57. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Тамож. дело.doc
58. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Теор. вер. и мат. стат..doc
59. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Укр. и иностр. культ..doc
60. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Украинский язык проф. направл..doc
61. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Упр. налог. долг..doc
62. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физ. восп..doc
63. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Физическое воспитание.doc
64. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финан. предпр..doc
65. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Финансы.doc
66. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. анализ.doc
67. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. история.doc
68. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. риск.doc
69. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон. труда и соц.-труд. отнш..doc
70. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Экон.предпр..doc
71. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Эконометрия.doc
72. /nalog/Дисциплины Налогообложение/Этика и эстетика.doc
Дисципліна адміністративне господарське законодавство
Дисципліна Аудит
Дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна бюджетний менеджмент
Дисципліна бюджетна система україни
Дисципліна Валеологія
Дисципліна вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Дисципліна Вища математика
Дисципліна Цивільна оборона
Дисципліна Державне регулювання економіки
Дисципліна Гроші та кредит
Дисципліна ділова іноземна мова (англійська)
Дисципліна інвестування
Дисципліна інтелектуальна власність
Дисципліна “інформаційні системи І технології в оподаткуванні”
Дисципліна Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія світової цивілізації
Дисципліна історія світового оподаткування
Дисципліна Історія економічних вчень
Дисципліна “історія україни”
Дисципліна: Культурологія
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Дисципліна Математичне програмування
Міжнародна економіка
Дисципліна Менеджмент
Дисципліна: Мікроекономіка
Дисципліна моніторинг податкових ризиків
Дисципліна науково-дослідна робота студента (ндрс)
Дисципліна податковий контроль
Дисципліна податковий менеджмент
Дисципліна податкова звітність
Податкове планування
Дисципліна податкова політика
Дисципліна податкове право
Дисципліна податкові системи зарубіжних країн
Дисципліна оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Дисципліна оподаткування суб’єктів підприємництва
Дисципліна оподаткування фізичних осіб
Дисципліна основи банківської справи
Дисципліна основи екології
Дисципліна Політологія
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
І регІональна статистика
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна система технологій
Дисципліна соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дисципліна Статистика
Дисципліна Страхування
Дисципліна митна справа
Дисципліна Теорія ймовірностей І математична статистика
Дисципліна: українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна управління податковим боргом
Дисципліна фізичне виховання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дисципліна фінанси підприємств
Дисципліна фінанси
Дисципліна економічний аналіз
Дисципліна економічна історія
Дисципліна: економічний ризик
Дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліна Економіка підприємства
Дисципліна Економетрія
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА ОРГАНІВ ДПС

Факультет фінансово-економічний

Загальна кількість годин

у тому числі

81

Спеціальність Оподаткування

Лекції

14

Кафедра - оподаткування

Практичні (лабораторні) заняття

14

Семестр – 7


Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна – вибірковаОбсяг дисциплін у кредитах

ECTS: Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, кандидат економічних наук.

Факультет: фінансово-економічний, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а, 3-й корпус,

тел. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору студента підготовки бакалавра за переліком програми навчання за напрямом “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу: студент повинен вивчити порядок узгодження податкових зобов’язань; порядок адміністративного оскарження дій ДПС; порядок судового оскарження дій ДПС; порядок звернення юридичних та фізичних осіб до органів ДПС; розгляд і реєстрацію заяв і скарг податковою службою. Студент повинен оволодіти навиками з формування даних про податковий борг; визначати умови податкової застави; знаходити справедливе рішення при адміністративному чи судовому оскарженні дій ДПС.

Програма:

1-й модуль: Тема 1. Узгодження податкових зобов’язань.

Короткий зміст. Способи узгодження податкового зобов’язання. Порядок оформлення податкових вимог. Схема обороту податкових вимог. Механізм застосування податкової застави.

Тема 2. Адміністративне оскарження дій ДПС.

Короткий зміст Апеляційне узгодження податкового зобов’язання у визначені порядки і строки. Узгодження податкового зобов’язання за процедурами адміністративного оскарження. Елементи адміністративного оскарження: термін подання скарги, період розгляду скарги, фінансові санкції.

Тема 3. Судове оскарження дій ДПС.

Короткий зміст Узгодження податкового зобов’язання за процедурами судового оскарження. Елементи судового оскарження: термін подання скарги, період розгляду скарги, фінансові санкції.

2-й модуль: Тема 4. Порядок звернення фізичних осіб до органів ДПС.

Короткий зміст. Подача у встановленому порядку звернень. Розгляд звернень. Звернення громадян: заяви, скарги, пропозиції. Обов’язкові реквізити звернень.

Тема 5 .Порядок звернення юридичних осіб до органів ДПС.

Короткий зміст. Відділ апеляцій в структурі органів ДПС. Забезпечення захисту прав та законних інтересів платників податків. Оскарження дій ДПС в адміністративному порядку.

Тема 6. Розгляд і реєстрація заяв і скарг податковою службою.

Короткий зміст. Реєстрація звернень. Строки прийняття рішення щодо звернення громадянина. Прийняття звернення до роботи. Резолюція щодо звернення. Організація виконання доручення.

Тема 7. Порядок роботи зі скаргами іноземних юридичних та фізичних осіб, осіб без громадянства.

Короткий зміст. Подача та прийом звернень. Реєстрація звернень. Надання роз’яснень по суті питання, зазначеного у зверненні. Терміни вирішення звернення з моменту надходження. Встановлення скороченого терміну розгляду звернення.

Бібліографія:

  1. Гончар І.В., Карпіца В.Т., Самілик Г.М. Претензійно-позовна робота органів державної податкової служби України: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України. – 2002. – 93 с.

  2. Застосування адміністративних штрафів органами ДПС України, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування / Упорядник: Г.О. Чернишова – К.: Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2005. – 80 с.

  3. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях. Частина 2. Оподаткування фізичних осіб. Частина 3. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 304 с.

  4. Апеляційне узгодження податкових зобов’язань та оскарження рішень органів Державної податкової служби / Упорядник: І.І. Лонюк – К.: Ред. журн. “Вісник податкової служби України”. – 96 с.

  5. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.

Метод навчання: лекції із застосуванням роздатного матеріалу.

Передумова: необхідні загальні знання з основ права, державних та місцевих фінансів, оподаткування.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: екзамен на підставі письмової відповіді на 2 питання, вирішення задачі.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання: усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання: здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, тестуванні на практичних заняттях.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший – включає теми з узгодження податкових зобов’язань; другий – теми з основ роботи із зверненнями.

Підсумковий контроль складається з результатів проміжного та поточного контролю.

Мова: дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства конспект лекцій
Претензійно-позовна робота” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки бакалавра 070101 – «Транспортні технології...
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Претензійно-позовна робота” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки бакалавра 070101 – «Транспортні технології...
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЗавдання (роботи) Замовник (структурний підрозділ) Обсяг фінансування, тис гривень
Розробити Положення про використання віртуального навчального середовища дпс україни для перепідготовки та підвищення кваліфікації...
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЛабораторна робота №2 Моделювання на еом системи тп-дпс з реверсом у колі якоря
Мета. Набути навичок у розрахунку та моделюванні в ппп matlab системи підпорядкованого керування тп-дпс з реверсом у колі якоря
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЛабораторна робота №2 Моделювання на еом системи тп-дпс з реверсом у колі якоря
Мета. Набути навичок у розрахунку та моделюванні в ппп matlab системи підпорядкованого керування тп-дпс з реверсом у колі якоря
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЛабораторна робота №2 Моделювання на еом системи тп-дпс з реверсом у колі якоря
Мета. Набути навичок у розрахунку та моделюванні в ппп matlab системи підпорядкованого керування тп-дпс з реверсом у колі якоря
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЛабораторна робота №3 Моделювання на еом системи тп-дпс з двохзонним регулюванням швидкості
Мета. Набути навичок у розрахунку та моделюванні в ппп matlab системи тп-дпс з двохзонним регулюванням швидкості. Проаналізувати...
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЛабораторна робота №3 Моделювання на еом системи тп-дпс з двохзонним регулюванням швидкості
Мета. Набути навичок у розрахунку та моделюванні в ппп matlab системи тп-дпс з двохзонним регулюванням швидкості. Проаналізувати...
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconЛабораторна робота №3 Моделювання на еом системи тп-дпс з двохзонним регулюванням швидкості
Мета. Набути навичок у розрахунку та моделюванні в ппп matlab системи тп-дпс з двохзонним регулюванням швидкості. Проаналізувати...
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Дисципліна претензійно-позовна робота органів дпс iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи